Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

צו למניעת הטרדה מאיימת

צו למניעת הטרדה מאיימת
compress bg (1).webp
עורך דין ברוך גדע
055-660-1981
ייעוץ, ליווי וייצוג בהליכים פליליים בכל רחבי הארץ
עורך דין פלילי ברוך גדע
לייעוץ התקשרו 055-660-1981 או השאירו פרטים:

צו למניעת הטרדה מאיימת נועד למנוע את הטרדתו של אדם על ידי אדם אחר בכל דרך שהיא.

לצערנו, אזרחים רבים מוצאים עצמם מסוכסכים עם גורמים שונים. בחלק המקרים, מדובר בסכסוכים בין בני זוג וסכסוכי שכנים אשר פוגעים באופן משמעותי בשגרת החיים התקינה.

הבעיה המרכזית בסכסוכים אלה נעוצה בכך שמרבית המקרים המשטרה לא נותנת מענה הולם למתלוננים וזאת מכיוון שסכסוכים אלה אינם עולים כדי עבירה פלילית. נמחיש זאת באמצעות שתי דוגמאות:

גברת צעירה החליטה להיפרד מבן זוגה. בן הזוג, שבור לב ואובד עצות מחליט לחזר אחר האישה בצורה אובססיבית. בן הזוג מחליט ליצור קשר עמה קשר באמצעות מסרונים רבים לאורך כל שעות היממה. בנוסף, בן הזוג שולח בכל שעה עגולה זר של שושנים לביתה של האישה. אף על פי שבפן הפלילי קיימים סעיפי חיקוק שניתן ליחסם לבן הזוג, מרבית הסיכויים כי מקרה מסוג זה לא יוביל להרשעתו של אותו אדם בפלילים.

דוגמה נוספת: אדם סופג קללות וגידופים מהשכן הגר בסמוך לביתו על בסיס יום יומי.

גם במקרה זה, מרבית הסיכויים שכנגד השכן המגדף לא יוגש כתב אישום והוא לא ייתן את הדין בפן הפלילי.

הנה כי כן, המשותף למקרים אלו ודומיהם הוא שלמרות הגשת התלונה במשטרה מתלוננים רבים ניצבים בפני שוקת שבורה ולכן, אין מנוס ומומלץ במקרים אלה לבקש מבית המשפט צו למניעת הטרדה מאיימת נגד הפוגע. במאמר הבא, עורך דין פלילי ברוך גדע מסביר מהי הטרדה מאיימת, מה נכלל בצו למניעת הטרדה מאיימת ומה התנאים לקבלתו.

צו למניעת הטרדה מאיימת - מהי הטרדה מאיימת?

סעיף 2 לחוק מניעת הטרדה מאיימת, תשס"ב - 2001 קובע כי הטרדה מאיימת היא הטרדתו של אדם בידי אחר בכל דרך הכוללת איומים או בנסיבות אשר ניתן להסיק מהן כי המטריד/המאיים עלול לשוב ולפגוע בשלוות חייו של האדם, בפרטיותו, בחירותו או בגופו של האדם. כמו כן, החוק מציין כי מעשים כגון בילוש, פגיעה בפרטיות, איומים, יצירת קשר בעל פה, בכתב או בכל אמצעי אחר או פגיעה ברכושו של האדם - כל אלו עשויים להיחשב כהטרדה מאיימת. חשוב להדגיש כי החוק פורס את הגנתו אם מעשים אלו נעשו כלפי אדם מסוים או כלפי אדם קרוב לו, במישרין או בעקיפין.

איך מוציאים צו למניעת הטרדה מאיימת? 

באופן כללי, על מנת להוציא צו למניעת הטרדה מאיימת יש לפעול באופן הבא: 

עליכם לאסוף כמה שיותר ראיות (הוכחות) שבכוחן להראות שאכן המטריד ביצע כלפיכם מעשים העולים לכדי הטרדה. ראיות אלו יכולות להיות תמונות, מסמכים, עדים, סרטונים וכיוצא באלה. זכרו! מדובר בתנאי בסיסי לקבלת הצו.  

לאחר מכן, עליכם לגשת למזכירות בית משפט השלום ולבקש למלא טפסים ייעודיים הנוגעים לקבלת הצו.

לאחר מילוי הטפסים, ייתכן ותצטרכו להופיע בפני שופט ולנמק מדוע על בית המשפט ליתן בעניינכם צו למניעת הטרדה מאיימת. ראוי לציין, כי בשלב זה, הדיון מתקיים במעמד צד אחד, כלומר: ללא נוכחות המשיב (המטריד). בתום הדיון, ככל שבית המשפט ישתכנע, אזי יינתן צו לתקופה מרבית של עד שבעה ימים. 

בהמשך, יתקיים דיון שבו תצטרכו להתייצב מול המטריד, בנוגע להארכת תוקפו של הצו. 

התנאים לקבלת צו למניעת הטרדה מאיימת

בבואו ליתן צו למניעת הטרדה מאיימת, בית המשפט בוחן שני תנאים מצטברים:

  • תנאי ראשון - צופה פני עבר, בית המשפט בוחן אם האדם ביצע הטרדה מאיימת או נקט באיומים כלפי מבקש הצו.

  • תנאי שני -  צופה פני עתיד, בית המשפט בוחן אם יש בסיס סביר לכך כי אותו אדם צפוי לשוב להטריד ולפגוע בשלוות חייו של מבקש הצו.

מה נכלל בצו למניעת הטרדה מאיימת

בית המשפט רשאי לאסור בצו שורה של הגבלות שעשויות להינתן כנגד הפוגע, בין היתר:

  1. להטריד את הנפגע.

  2. לאיים על הנפגע.

  3. לבלוש אחר הנפגע או לפגוע בפרטיותו בכל דרך אחרת.

  4. ליצור כל קשר עם הנפגע, לרבות בעל פה, בכתב או בכל אמצעי אחר.

  5. להימצא במרחק מסוים מדירת מגוריו של הנפגע, מרכבו, ממקום עבודתו או ממקום אחר שהנפגע נוהג להימצא בו בקביעות.

  6. לשרת או להחזיק נשק.

תוקפו של צו למניעת הטרדה מאיימת

ככלל, תוקפו של צו למניעת הטרדה מאיימת הנו עד 6 חודשים. עם זאת, בית המשפט רשאי להאריך את הצו לתקופה כוללת של שנה ובמקרים מיוחדים אף לשנתיים.

צו למניעת הטרדה מאיימת במעמד צד אחד

בית המשפט רשאי לתת צו למניעת הטרדה מאיימת במעמד צד אחד, אם הדבר נדרש לשם הגנה מיידית של הנפגע. אם הצו ניתן במעמד צד אחד, יתקיים דיון בנוכחות שני הצדדים תוך שבעה ימים לכל היותר מיום מתן הצו.

הפרת צו למניעת הטרדה מאיימת

הפרת צו למניעת הטרדה מאיימת על ידי הפוגע עשויה להביא למעצרו ולהגשת כתב אישום נגדו.

כמו כן, הפרת צו למניעת הטרדה מאיימת נחשבת לעבירה פלילית של הפרת הוראה חוקית, לפי לסעיף 287 לחוק העונשין התשל"ז - 1977.

עורך דין להוצאת צו למניעת הטרדה מאיימת - האם כדאי?

מומלץ מאוד להסתייע בשירותיו של עורך דין מנוסה על מנת להגיש בקשה לצו למניעת הטרדה מאיימת. מלבד לניסיון והבקיאות שיש לעורך דין בהליך ייחודי זה, סעיף 9 לחוק קובע כי במקרים בהם בית המשפט יקבע כי מדובר בבקשת סרק/קנטרנית, רשאי בית המשפט להטיל הוצאות לטובת המדינה ולצד שנפגע עקב הגשת הבקשה. 

זקוקים לעורך דין להוצאת צו למניעת הטרדה מאיימת? מתלבטים אם להוציא צו הרחקה לשכן? עורך דין ברוך גדע בעל ניסיון רב והצלחות מוכחות בייצוג בהליך זה. לכן, אם אתם מעוניינים בהוצאת צו למניעת הטרדה מאיימת או להתגונן מפני צו שכזה, פנו עוד היום להתייעצות עמנו בטלפון 055-6601981, או השאירו פרטים ונחזור אליכם תוך זמן קצר.

לכתבתו של עורך דין ברוך גדע בנוגע לצו למניעת הטרדה מאיימת - לחצו כאן.

bottom of page