Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page
compress bg (1).webp
עורך דין ברוך גדע
055-660-1981
ייעוץ, ליווי וייצוג בהליכים פליליים בכל רחבי הארץ
עורך דין פלילי ברוך גדע
לייעוץ התקשרו 055-660-1981 או השאירו פרטים:
-אודות הכותב-
עורך דין ברוך גדע

עו"ד ברוך גדע, מייסד המשרד, בוגר תואר ראשון במשפטים, יוצא פרקליטות מחוז חיפה ומומחה בייעוץ, ליווי וייצוג חשודים ונאשמים בהליכים פליליים. 

לקריאה נוספת

-לקוחות ממליצים-

חבלה חמורה


עבירת חבלה חמורה
עבירת חבלה חמורה

עבירת חבלה חמורה הינה עבירת אלימות, המעוגנת בסעיף 333 לחוק העונשין, תשל"ז – 1977. מדובר בעבירה חמורה ביחס לעבירות אלימות אחרות הקיימות בחוק, כגון תקיפה סתם או תקיפה הגורמת חבלה של ממש, אשר נחשבות לקלות יותר. כפועל יוצא מכך, נאשם, אשר מוגש נגדו כתב אישום בגין עבירת חבלה חמורה יועמד לדין בפלילי בבית המשפט המחוזי אשר לאור חומרת העבירה, מוקנית לו הסמכות העניינית לדון בעבירה. בכתבה הבאה, עורך דין ברוך גדע מסביר מהי חבלה חמורה, מה העונש בגין עבירה זו וכיצד יש לפעול אם נעצרת או הוגש נגדך כתב אישום בגין העבירה.


חבלה חמורה – מהי? 

סעיף 34 כד לחוק העונשין מגדיר "חבלה חמורה" כך:

"חבלה העולה כדי חבלה מסוכנת, או הפוגעת או עלולה לפגוע קשות או לתמיד בבריאות הנחבל או בנוחותו, או המגיעה כדי מום קבע או כדי פגיעת קבע או פגיעה קשה באחד האיברים, הקרומים או החושים החיצוניים או הפנימיים";

 

כמו כן, "חבלה מסוכנת" מוגדרת בחוק העונשין כ"חבלה שיש בה סכנת נפשות".

 

הנה כי כן, מבחינה משפטית, לא כל תקיפה תיחשב לחבלה חמורה. על מנת להרשיע בעבירה זו, על התביעה להוכיח כי בעקבות מעשה התקיפה נגרמה לנפגע העבירה (המתלונן) פגיעה קשה כגון: שבר בגולגולת, נכות, קרע באיבר פנימי, כוויה חמורה וכדומה.

בהתאם לכך, על מנת להרשיע נאשם בעבירה זו קיימת חשיבות מכרעת לחוות הדעת הרפואית שיש בתיק. במקרים המתאימים, כאשר חוות הדעת הרפואית אינה תואמת את ההגדרה הנ"ל, ניתן יהיה להגיע להסדר טיעון אשר במסגרתו יתוקן סעיף העבירה, לעבירה פחותה מבחינת חומרתה, כגון עבירת תקיפה הגורמת חבלה של ממש. כמו כן, קיימים הבדלים דקים מאוד בין עבירת חבלה בכוונה מחמירה לבין עבירת חבלה חמורה. בעוד שהעונש על עבירת חבלה בכוונה מחמירה הנו עד עשרים שנות מאסר, הרי שהעונש בגין עבירת חבלה חמורה הנו עד שבע שנות מאסר כפי שיוסבר בהמשך.


חבלה חמורה - סעיף 333 לחוק העונשין

לאחר שהוסבר מהי "חבלה חמורה" כמשמעותה בחוק, נפנה כעת ללשון החוק.

כאמור, עבירת חבלה חמורה מעוגנת בסעיף 333 לחוק העונשין, אשר קובע כדלקמן:

"החובל בחברו חבלה חמורה שלא כדין, דינו – מאסר שבע שנים".

  

כפי שניתן לראות, העונש על עבירת חבלה חמורה בהתאם לחוק הנו עד שבע שנות מאסר.


חבלה חמורה בנסיבות מחמירות

בעוד שהעונש המרבי על עבירת חבלה חמורה הנו שבע שנות מאסר, העונש המרבי על עבירת חבלה חמורה בנסיבות מחמירות ארבע עשרה שנות מאסר. הנסיבות המחמירות קבועות בסעיף 335 לחוק העונשין, והן יתקיימו במקרים שבהם התקיפה נעשתה באמצעות נשק חם או קר או כאשר התקיפה נעשתה על ידי שני אנשים או יותר. וזו לשון החוק:  

 "(א)  נעברה עבירה לפי סעיפים 333 או 334 –
(1)   כשהעבריין נושא נשק חם או קר, דינו – כפל העונש הקבוע לעבירה;
(2)   כשהיו נוכחים שניים או יותר שחברו יחד לביצוע המעשה בידי אחד או אחדים מהם, דינו של כל אחד מהם – כפל העונש הקבוע לעבירה".

עבירת חבלה חמורה ומעצר עד תום ההליכים

בהתאם לסעיף 21(א)(ג)(4) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), תשנ"ו-1996, עבירות שנעשו באלימות חמורה או באכזריות או תוך שימוש בנשק קר או חם מקימות חזקת מסוכנות. משמעות הדבר היא שכאשר מוגש כתב אישום על עבירת חבלה חמורה, במקביל תוגש בקשה למעצרו של הנאשם עד תום ההליכים המשפטיים. כלומר – המדינה תעתור לכך שהנאשם ישהה מאחורי סורג ובריח עד לסיום המשפט. לכן, ככלל, כאשר עסקינן בעבירות אלימות חמורות, קיים קושי לשחרר את הנאשם לחלופת מעצר. עם זאת, ביכולתו של עורך דין פלילי מנוסה לטעון את הטענות הנכונות ולשכנע את בית המשפט כי יורה על שחרורו של הלקוח לחלופת מעצר. מכל מקום, חשוב להדגיש כי בכל עבירה, אף בעבירות אלימות חמורות יותר על בית המשפט לשקול לשחרר את הנאשם לחלופת מעצר, קרי מעצר באיזוק אלקטרוני, מעצר בית וכדומה.


זומנת לחקירה בחשד לגרימת חבלה חמורה? הוגש נגדך כתב אישום בגין עבירת אלימות?

אם זומנת לחקירה במשטרה או נעצרת בחשד לגרימת חבלה חמורה, יש ליצור קשר ללא דיחוי עם עורך דין פלילי מנוסה. עו"ד פלילי מנוסה, כבר בשלב זה יגבש את אסטרטגיית ההגנה עבורך ובהכרח ישפר את מצבך המשפטי.

זכור! העונש בגין עבירת חבלה חמורה הנו עד שבע שנות מאסרו, וכאשר עבירה זו נעשתה בנסיבות מחמירות, אזי העונש הוא כפול, קרי עד 14 שנות מאסר.

עורך דין ברוך גדע, החל את דרכו המקצועית בפרקליטות מחוז חיפה, שם טיפל במגוון רחב של תיקים – ביניהם תיקי אלימות חמורים במיוחד. משרדו של עורך דין ברוך גדע עוסק במשפט הפלילי ובתחום זה בלבד. במידת הצורך, משרדנו פועל תוך שיתוף פעולה עם גורמים מקצועיים מהשורה הראשונה כגון: טוקסיקולוגיים, פסיכיאטריים, מומחים לבליסטיקה ועוד.

אם זומנת לחקירה בחשד לביצוע עבירת קבלת דבר במרמה או הוגש נגדך כתב אישום פנה להתייעצות עמנו בטלפון 055-6601981, או השאר פרטים ונחזור אליך תוך זמן קצר.

Comments


bottom of page