Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page
compress bg (1).webp
עורך דין ברוך גדע
055-660-1981
ייעוץ, ליווי וייצוג בהליכים פליליים בכל רחבי הארץ
עורך דין פלילי ברוך גדע
לייעוץ התקשרו 055-660-1981 או השאירו פרטים:
-אודות הכותב-
עורך דין ברוך גדע

עו"ד ברוך גדע, מייסד המשרד, בוגר תואר ראשון במשפטים, יוצא פרקליטות מחוז חיפה ומומחה בייעוץ, ליווי וייצוג חשודים ונאשמים בהליכים פליליים. 

לקריאה נוספת

-לקוחות ממליצים-

חילוט רכוש בעבירות סמים


חילוט רכוש בעבירות סמים
חילוט רכוש בעבירות סמים

תעשיית הסמים מגלגלת מיליארדי שקלים בשנה. כך למשל, בחודש ינואר 2021, עלתה המשטרה על עקבותיה של מכולת ענק שעשתה דרכה מדרום אמריקה הרחוקה. לאחר שהספינה עגנה בנמל אשדוד, פשטו עליה שוטרים ותפסו חצי טון של סם מסוג קוקאין. על מנת לסבר את אוזניכם, מדובר בסחורה ששוויה כרבע מיליארד שקלים, וזה לפני העברתה לסוחרים מקומיים אשר נוהגים לדלל את הסחורה כדי להגדיל את רווחיהם.

כחלק מהמאבק בנגע הסמים ועל מנת להרתיע ולפגוע כלכלית בעברייני הסמים, פקודת הסמים המסוכנים מאפשרת לבית המשפט להורות על חילוט הרכוש אשר שימש כאמצעי לביצוע עבירת סמים או שניתן כשכר כתוצאה מביצוע עבירת סמים. מהו חילוט רכוש בעבירות סמים? איזה רכוש ניתן לחלט בשל עבירות אלו? עורך דין פלילי ברוך גדע מסביר אודות חילוט רכוש בעבירות סמים.

חילוט רכוש בעבירות סמים – לשון החוק

סעיף 36א לפקודת הסמים המסוכנים שכותרתו "חילוט רכוש בהליך פלילי" קובע:

"(א) הורשע אדם בעבירה של עסקת סמים, יצווה בית המשפט, זולת אם סבר שלא לעשות כן מנימוקים מיוחדים שיפרט, כי בנוסף לכל עונש יחולט לאוצר המדינה כל רכוש שהוא –

(1) רכוש ששימש או נועד לשמש כאמצעי לביצוע העבירה או ששימש או נועד לשמש כדי לאפשר את ביצוע העבירה;

(2) רכוש שהושג, במישרין או בעקיפין, כשכר העבירה או כתוצאה מביצוע העבירה, או שיועד לכך".


הנה כי כן, נקודת המוצא היא כי מי שהוכחה אשמתו בביצוע עבירה של עסקת סמים - בית המשפט עשוי להורות על חילוט רכוש בעניינו.

חשוב להבין - "עבירה של עסקת סמים" אינה בהכרח עבירת סחר בסמים. כל עבירה חמורה לפי פקודת הסמים המסוכנים (עבירה שעונשה מאסר עשרים שנים או יותר) תיחשב ל"עבירה של עסקת סמים".

כפועל יוצא, גם עבירות של החזקת סמים שלא לשימוש עצמי, ייצוא, ייבוא, החזקת כלים, ייצור הכנה והפקה של סמים – כל אלו יחשבו כ"עבירה של עסקת סמים".

איזה רכוש ניתן לחלט בשל עבירות סמים?

ניתן לחלק את סוג הרכוש אותו ניתן לחלט לשניים:

  1. רכוש ששימש או שנועד לשמש כאמצעי לביצוע העבירה, כגון: כלי רכב, מכשירי סלולר, חפצים שבתוכם הוסלקו הסמים ועוד. בהקשר זה יש לציין כי לאור התגברות תופעת מעבדות הסמים, ישנה מגמה של החמרה בכל הקשור לחילוט של דירות בהן הוקמו מעבדות סמים.

  2. רכוש שהושג כתוצאה מביצוע העבירה: כל דבר שהוא חומרי אשר הושג בעקבות ביצוע העבירה, לרבות כספים, חשבונות בנק, נדל"ן, כלי רכב ועוד.


ומה לגביי הסמים שנתפסו?

בכל הנוגע לחילוט הסמים עצמם ולכלים שנתפסו, ישנם שני סוגי חילוט:

  1. חילוט חובה בעבירות סמים – בהתאם לסעיף 35 לפקודת הסמים המסוכנים, אם ניתנה הכרעת דין מרשיעה בעניינו של הנאשם, בית המשפט חייב להורות על חילוטם של הסמים והכלים שנתפסו ועל השמדתם.

  2. חילוט רשות בעבירות סמים – בהתאם לסעיף 36 לפקודת הסמים המסוכנים, ככל שמדובר בחשוד, אזי לבית המשפט שיקול הדעת אם להשמיד את הסמים בכפוף לתנאים נוספים שבחוק.


חשיבות הייצוג המשפטי בכל הקשור לחילוט רכוש בשל עבירות סמים

בשנים האחרונות בתי המשפט נוקטים ביד קשה כלפי מי שמבצע עבירות סמים חמורות. בתים, רכבים, מכשירי סלולר, תכשיטים, שעוני יוקרה וסכומי כסף מוחרמים - לעתים ללא קורלציה בין היקף הרכוש שמוחרם לחומרת העבירה. לכן, אם אתה חשוד בביצוע עבירת סמים או אם הוגש נגדך כתב אישום המייחס לך עבירת סמים, יש ליצור קשר עם עורך דין פלילי הבקיא בתחום. ביכולתו של עורך דין פלילי להעלות טענות משפטיות, אשר בסופו של יום ישכנעו את בית המשפט ויובילו לצמצום נזקים כלכליים.


נחקרת בחשד לביצוע עבירת סמים? הוגש נגדך כתב אישום בנוגע לעבירת סמים?

זכור! בקשת חילוט רכוש מרחפת מעל ראשך. עורך דין פלילי ברוך גדע זמין 24/6 (לא בשבת) וישמח לתת מענה בכל הקשר לחילוט רכוש בעבירות סמים. משרדנו עוסק במגוון עבירות הסמים, לרבות: עבירות החזקת סמים שלא לשימוש עצמי, ייצור, הכנה והפקה של סמים, סחר בסמים, הדחת קטין לסם ועוד.

צור קשר כעת – 055-6601981 או השאר פניה ונחזור אליך בהקדם.
Comments


bottom of page