מעצר ימים | עורך דין מעצרים

מעצר ימים

לפני שנסביר מהו מעצר ימים, יש רצף פעולות בהליך הפלילי שאותם חשוב להבין: לשוטר ישנה סמכות לעצור אדם שעבר עבירה בת מעצר (עבירה מסוג עוון או פשע) בהתאם לתנאים נוספים המנויים בחוק.

עם ביצוע המעצר, ולמעט חריגים המנויים בחוק, על השוטר להביא את העצור ללא דיחוי לתחנת המשטרה ולהעבירו לרשות הקצין הממונה על החקירות בתחנה, בהיעדרו - למפקד התחנה ובהיעדרם לקצין הממונה על התחנה, אלא אם השוטר ראה לנכון לשחרר את העצור. יודגש, כבר בשלב זה מומלץ בחום לפנות לעורך דין הבקיא ברזי המשפט הפלילי, זאת מכיוון שעם הבאת העצור לתחנת המשטרה, הוא עשוי להיחקר ולכן חשוב להיוועץ בטרם החקירה עם עורך דין פלילי - לעניין זה ראו עצות זהב הקשורות בייעוץ לפני חקירת משטרה. 

מעצר ימים - מה קורה לאחר החקירה? 

לאחר עריכת בירור ושמיעת טענותיו של החשוד, בסמכותו של הקצין הממונה להורות על שחרורו של החשוד בתנאים או להאריך את מעצרו של החשוד ב-24 שעות, אלא אם מתקיימים החריגים המנויים בחוק, שאז רשאי הקצין הממונה להאריך את מעצרו של החשוד ב-48 שעות וזאת ללא צורך באישור בית המשפט. 

הבאת העצור בפני שופט 

מי שנעצר על ידי הקצין הממונה, יובא בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-24 שעות בפני שופט. יש לשים לב כי זהו פרק הזמן המרבי בו ניתן להחזיק אדם במעצר ללא החלטה שיפוטית.

אם מועד הבאת העצור בפני שופט חל ביום שבת או בחג, קיימת חובה להביא את העצור בפני שופט לפני כניסת השבת או החג, אלא אם קצין משטרה בדרגת סגן ניצב אישר כי לא ניתן להביא את העצור או אם קיימים צורכי חקירה מיוחדים - שאז העצור יובא בפני שופט תוך פרק זמן מרבי של ארבע שעות מעת צאת השבת או החג. 

לאיזה בית משפט יובא העצור? 

דיון הארכת המעצר מתקיים בבית משפט השלום שבאזור שיפוטו נעברה העבירה או במקום בו נמצאת היחידה החוקרת. כלל דיוני הארכות המעצר מתקיימים בבית משפט השלום, בלא קשר לחומרת העבירה. לצורך הדוגמה: הארכת מעצר בחשד לביצוע רצח, תידון בפני בית משפט השלום. 
על כל פנים, הודעה על מועד הדיון תימסר לחשוד ולסניגורו, אם אין לחשוד סניגור אז הודעה בדבר מעצרו של החשוד תימסר לאדם שהחשוד נקב בשמו. 

הארכת מעצר ימים

בית המשפט יורה על הארכת מעצר ימים, רק כאשר מתקיימים התנאים הקבועים בחוק. במידה ולא מתקיים אחד מהתנאים, בית המשפט צפוי שלא להאריך את מעצרו של העצור ולהורות על שחרורו המידי.

להלן התנאים הקבועים בחוק: 
1. יסוד סביר לחשד שהאדם עבר עבירה בת מעצר. 


2. עילת מעצר - קיימות מספר עילות מעצר - שיבוש, מסוכנות או צרכי חקירה.

א. שיבוש - קיים חשש ששחרורו של החשוד יביא לשיבוש הליכי חקירה או משפט. למשל: השפעה על עדים, פגיעה בראיות וכיוצא באלה.

ב. מסוכנות - מסוכנותו של החשוד נלמדת מגיליון הרישום הפלילי המונח בפני בית המשפט בעת הדיון או מחומרת העבירה המיוחסת לחשוד. 

ג. "צרכי חקירה" - המשטרה תבקש להאריך את מעצרו של החשוד על מנת לאפשר ביצוען של פעולות חקירה אשר ניתן לבצען רק כשהחשוד שוהה במעצר, למשל - הפעלת מדובב. 


3.חלופת מעצר - גם אם קיים חשד סביר כי החשוד ביצע את העבירה וקיימת עילת מעצר, החוק מציב תנאי נוסף - חלופת מעצר. על פי החוק, על בית המשפט לבחון האם ניתן להסתפק בתנאי מעצר קלים יותר, המהווים פגיעה פחותה בחירותו החשוד. למשל: שחרורו של החשוד למעצר בית במקום מרוחק, הפקדה כספית, ערבות אישית וזאת כדי להבטיח את תנאי שחרורו. 

בכמה זמן ניתן להאריך את המעצר?

שופט המעצרים מוסמך להורות על מעצר לתקופה מרבית של 15 ימים. בתום תקופה זו, בסמכות שופט המעצרים להאריך את המעצר פעמים נוספות אך בלבד שסך כל ימי המעצר לא יעלה על 30 ימים. לאחר 30 ימים, בקשת הארכת המעצר תוגש באישור היועץ המשפטי לממשלה ושופט המעצרים רשאי להורות על הארכת המעצר לתקופות נוספות עד לסך של 75 ימים. הארכה נוספת יכולה להינתן מאת שופט בית המשפט העליון, אשר רשאי להאריך את המעצר לתקופות של 90 ימים.

 

עורך דין פלילי במעצר ימים

בעת דיון הארכת מעצר החשוד ועורך הדין נמצאים בנחיתות משפטית מובהקת וזאת מכיוון שעל פי חוק, אין לחשוד ולעורך דינו זכות לעיין בחומרי החקירה. למעשה, בשלב זה, עורך הדין לומד את התמונה המשפטית מתוך שיחותיו עם החשוד. לכן, ישנה חשיבות מכרעת בבחירת עורך דין פלילי מנוסה במעצר ימים, אשר יוכל לקלוט את התמונה המשפטית ולהשיג את התוצאה הטובה ביותר.
משרדנו ממוקם בקריות, זמין לרשותכם 24 שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע וישמח לתת מענה בכל שאלה הקשורה בדיני המעצרים. 

פנה להתייעצות עמנו בטלפון 055-6601981, או השאר פרטים ונחזור אליך תוך זמן קצר.

שחרור ממעצר ימים לקוח שנעצר בחשד לביצוע עבירת איומים, חבלה במזיד ברכב והפרת צו הרחקה

לקוח משרדנו נעצר בחשד לביצוע עבירות חבלה במזיד ברכב, איומים והפרת צו הרחקה.

בפתח הדיון, משטרת מסובים ביקשה להאריך את מעצרו של הלקוח בחמישה ימים לצורך ביצוע פעולות חקירה, תוך הדגשת מסוכנותו של הלקוח הנשקפת מעברו הפלילי המכביד.

כב' השופטת ענת יהב קיבלה את טענות ההגנה של משרדנו והורתה של שחרורו של הלקוח בתנאים, זאת נוכח חולשה בעוצמת החשד הסביר. 

להלן העתק מהחלטת בית משפט השלום בתל אביב בעניינו של הלקוח. מפאת חיסיון משפטי ומטעמי צנעת הפרט, פרטיו המזהים של הלקוח ומידע אחר הושמטו: