Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page
compress bg (1).webp
עורך דין ברוך גדע
055-660-1981
ייעוץ, ליווי וייצוג בהליכים פליליים בכל רחבי הארץ
עורך דין פלילי ברוך גדע
לייעוץ התקשרו 055-660-1981 או השאירו פרטים:
-אודות הכותב-
עורך דין ברוך גדע

עו"ד ברוך גדע, מייסד המשרד, בוגר תואר ראשון במשפטים, יוצא פרקליטות מחוז חיפה ומומחה בייעוץ, ליווי וייצוג חשודים ונאשמים בהליכים פליליים. 

לקריאה נוספת

-לקוחות ממליצים-

הפרת הוראה חוקית


הפרת הוראה חוקית
הפרת הוראה חוקית

עבירת הפרת הפרה חוקית מעוגנת בסעיף 287 לחוק העונשין. עבירה זו, נועדה להבטיח את קיומם של החלטות שיפוטיות ולהוות גורם עונשי כלפי מי שמפר החלטות אלה. עבירת הוראה חוקית אינה חלה רק כלפי מי שמפר החלטות אשר ניתנו על ידי בית המשפט, אלא גם החלטות אשר ניתנו על ידי פקיד ממשלתי או אדם הפועל בתפקיד רשמי מוסמך, כגון קצין משטרה. כך למשל, חשוד אשר הקצין הממונה קבע שניתן לשחררו בתנאים מגבילים אולם אותו חשוד הפר תנאים אלו – עשוי לעמוד לדין פלילי בגין הפרת הוראה חוקית. דוגמה נוספת היא לאדם שהפר צו למניעת הטרדה מאיימת או צו הגנה - עצם הפרת הצו מהווה עבירה פלילית מסוג הפרת הוראה חוקית. במאמר הבא, עו"ד ברוך גדע מסביר מהי הפרת הוראה חוקית, מה העונש בגין עבירה זו ומתי יוגש כתב אישום בגינה.


מה העונש על הפרת הוראה חוקית?

העונש על הפרת הוראה חוקית הנו עד שתי שנות מאסר. אם ההפרה בוצעה כלפי צו שתכליתו להגן על חייו, גופו או שלומו של אדם אחר, אזי העונש בגין העבירה הנו 4 שנות מאסר. לצורך הדוגמה, הפרת צו הגנה או הפרת צו למניעת הטרדה מאיימת, עלולה להוביל להגשת כתב אישום על פי הסעיף החמור יותר. להלן לשון החוק:

"(א) המפר הוראה שניתנה כשורה מאת בית משפט או מאת פקיד או אדם הפועל בתפקיד רשמי ומוסמך לאותו ענין, דינו - מאסר שנתיים.

(ב) המפר הוראה מהוראות צו שניתן מאת בית משפט לשם הגנה על חייו, גופו או שלומו של אדם אחר מפני המפר, דינו – מאסר ארבע שנים".


האם בכל מצב של הפרת החלטה שיפוטית יוגש כתב אישום?

לא בכל מקרה שבו אזרח הפר צו או החלטה שיפוטיות, הוא יועמד לדין פלילי בגין עבירה זו. בהתאם לנהלי אח"מ של משטרת ישראל, לא תפתח חקירה פלילית בגין הפרת הוראה חוקית, כאשר ניתן לאכוף את הצו בהתאם לסעיף 6 לפקודת בית המשפט, כאשר מצויה בחוק תרופה אחרת להפרה או כאשר מעשה ההפרה מהווה עבירה לפי הוראת חוק אחרת. למשל:

  • הפרת צו הפסקת בניה מנהלי שניתן מכוח סעיף 224 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965. צו זה יכול להינתן ע"י גופים שונים (מהנדס העיר, הועדה המקומית או קצין משטרה). מכיוון שהפרת הצו מהווה עבירה על פי סעיף 237 לחוק זה, הרי שלא תיפתח חקירה פלילית בגין הפרת הוראה חוקית במצב זה.

  • סעיף 23 לחוק רישוי עסקים חוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968 מסמיך קצין משטרה בדרגת רפ"ק ומעלה להורות על סגירה של בית עסק העוסק במכירות משקאות משכרים, אם אותו עסק מהווה סכנה לשלום הציבור. אי ציות להוראתו של הקצין, אינה תוביל כהוא זה לפתיחה בחקירה בגין הפרת הוראה חוקית, וזאת כיוון שמדובר בעבירה על פי סעיף 25 לחוק רישוי עסקים.


הפרת תנאי שחרור ממעצר והפרת הוראה חוקית

במסגרת שלבי ההליך הפלילי, מוסמך הקצין הממונה ובית המשפט לשחרר את הנאשם בתנאים מגבילים. נאשם אשר מפר את התנאים הללו, למעשה עובר עבירה פלילית שעניינה הפרת הוראה חוקית. יחד עם זאת, בהתאם להנחיית פרקליט המדינה, לא בכל מצב יוגש כתב אישום בגין הפרת הוראה חוקית. למעשה, בהתאם להנחיית פרקליט המדינה, כאשר נאשם או חשוד מפר את תנאי מעצרו, התביעה תבקש בקשה לעיון חוזר אשר במסגרתה תבקש מבית המשפט להורות על מעצרו של החשוד או הנאשם. עם זאת, במקרים בהם מדובר בהפרה חמורה, התביעה עשויה להגיש כתב אישום וזאת בנוסף לבקשה כי החשוד או הנאשם ישהה במעצר. כך למשל, במקרה שבו ההפרה הביאה לפגיעה בקורבן העבירה, כאשר במהלך ההפרה בוצעה עבירה נוספת וכיוצא באלה.


זומנת לחקירה בחשד לביצוע עבירת הפרת הוראה חוקית? הוגש נגדך כתב אישום בגין ביצוע עבירת הפרת הוראה חוקית?

אם זומנת לחקירה במשטרה בחשד לביצוע עבירת הפרת הוראה חוקית, אל תוותר על זכות ההיוועצות ופנה לעורך דין פלילי מנוסה. וויתור על זכות ההיוועצות בעורך דין פלילי מצדך, עשויה להשפיע לרעה על מצבך המשפטי. ביכולתו של עורך דין פלילי ללמוד את התיק ולנתח את חומר הראיות כדי למצוא את הדרך המיטבית ביותר, על מנת להשיג עבורך את התוצאה הטובה ביותר. אם כבר הוגש נגדך כתב אישום, פנה לעורך דין פלילי לייעוץ משפטי על מנת לבחון מהי האסטרטגיה המשפטית הנכונה ביותר בה יש לפעול בתיק.

אם זומנת לחקירה או הוגש נגדך כתב אישום בגין עבירת הפרת הוראה חוקית, פנה להתייעצות עמנו בטלפון 055-6601981, או השאר פרטים ונחזור אליך תוך זמן קצר.

Комментарии


bottom of page