Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page
compress bg (1).webp
עורך דין ברוך גדע
055-660-1981
ייעוץ, ליווי וייצוג בהליכים פליליים בכל רחבי הארץ
עורך דין פלילי ברוך גדע
לייעוץ התקשרו 055-660-1981 או השאירו פרטים:
-אודות הכותב-
עורך דין ברוך גדע

עו"ד ברוך גדע, מייסד המשרד, בוגר תואר ראשון במשפטים, יוצא פרקליטות מחוז חיפה ומומחה בייעוץ, ליווי וייצוג חשודים ונאשמים בהליכים פליליים. 

לקריאה נוספת

-לקוחות ממליצים-

ביטול רישום משטרתי | מחיקת רישום משטרתי


ביטול רישום משטרתי

נחקרתם במשטרה ולא הוגש נגדכם כתב אישום? בשורות הבאות, עו"ד ברוך גדע מסביר אודות ביטול רישום משטרתי של תיק סגור:

כאשר אדם נחקר תחת אזהרה במשטרה נפתח נגדו במערכת המשטרתית תיק מב"ד (ממתין לבירור דין). במקרים מסוימים, תיק החקירה נגנז בתחנת המשטרה או מועבר לרשויות התביעה על מנת שתיבחן האפשרות להגיש כתב אישום. במקרים בהם התביעה סבורה שלא להעמיד את החשוד לדין, תיק החקירה ייסגר באחת משלושת עילות הסגירה הבאות: נסיבות העניין בכללותן אינן מצדיקות העמדה לדין, חוסר ראיות, היעדר אשמה. יש לציין כי רק תיק שנסגר בעילה של היעדר אשמה נמחק מרישומיה הפנימיים של המשטרה. לעומת זאת, תיק שנסגר בשל שתי עילות הסגירה האחרות מותיר אחריו תיעוד במרשם המשטרתי ולכן, קיימת חשיבות להביא למחיקתו מהרישום המשטרתי.


ביטול רישום משטרתי של תיקים סגורים – כיצד?

ניתן להגיש בקשה לביטול רישום משטרתי של תיקים סגורים באמצעות שתי דרכים:

  1. הגשת בקשה לשינוי עילת סגירה. מכיוון שהבקשה נשענת ברובה על נימוקים משפטיים, מומלץ שלא לפעול באופן עצמאי אלא להיעזר בשירותיו של עורך דין פלילי.

  2. הגשת בקשה לביטול הרישום המשטרתי לראש מידע פלילי במטה הארצי של משטרת ישראל. חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים מסמיך את ראש האגף לחקירות ומודיעין במשטרת ישראל או קצין משטרה בדרגת סגן ניצב שהוסמך לכך להורות על ביטולו של תיק סגור ובכך להביא למחיקתו מהמרשם המשטרתי. במסגרת הבקשה מתבסס הגורם המוסמך על מגוון שיקולים המצויים בתקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים, כפי שיפורט להלן.


מחיקת רישום משטרתי – המועדים להגשת הבקשה:

הגשת הבקשה למחיקת הרישום המשטרתי מתאפשרת רק לאחר חלוף המועדים הבאים:

  1. בחשד לביצוע עבירה מסוג עוון (עבירה שנקבע לה עונש מאסר לתקופה העולה על שלושה חודשים ושאינה עולה על שלוש שנים): בידי בגיר – 5 שנים, בידי קטין – 3 שנים.

  2. בחשד לביצוע עבירה מסוג פשע (עבירה שנקבע לה עונש חמור ממאסר לתקופה של שלוש שנים): בידי בגיר – 7 שנים, בידי קטין - 5 שנים.


אילו שיקולים נלקחים בחשבון במסגרת בקשה לביטול רישום משטרתי?

במסגרת הבקשה לביטול הרישום המשטרתי מתבסס הגורם המוסמך במשטרת ישראל על מגוון שיקולים, בין היתר: חומרת העבירה שיוחס לחשוד, חומרת הפגיעה בנפגע העבירה, היקף הפגיעה ברכוש (כמו גם סוג הרכוש וערכו), קיומם של תיקים סגורים נוספים כנגד החשוד, ביטולים קודמים של רישומים משטרתיים, נסיבותיו האישיות של החשוד ועוד.


השלכותיו של תיק פלילי סגור

אף על פי שתיק שנסגר איננו מהווה הרשעה, לביטול הרישום המשטרתי קיימת חשיבות רבה. שכן, בהתאם לחוק המרשם הפלילי ישנם מספר גופים אשר חשופים לעצם קיומו של תיק פלילי סגור, דבר אשר עלול לפגוע בעתידו האישי והתעסוקתי של האדם.


מה ההבדלים בין רישום פלילי לרישום משטרתי?

בציבור הרחב קיים בלבול רב בכל הנוגע לרישום המשטרתי והרישום הפלילי. אז מה ההבדל בין שני הרישומים הללו? ראשית, ברישום הפלילי קיים תיעוד של תיקים אשר בהם הוגש כתב אישום נגד הנאשם ובית המשפט השית עליו עונש כלשהו. שימו לב: אין הכרח שבתיק המדובר נגזר עונש מאסר בפועל, אלא כל עונש אחר (מאסר על תנאי, עבודות שירות, שירות לתועלת הציבור, צו מבחן ועוד) ובלבד שמדובר בתיק פלילי. בהקשר זה, נציין כי תיקים הקשורים בעבירות תעבורה או קנסות בגין קנאביס אינם מופיעים ברישום הפלילי. לעומת זאת, ברישום המשטרתי מתועדות עבירות אשר בגינן האדם נחקר חשוד ובהמשך תיק החקירה נסגר באחת מן העילות שפורטו לעיל. שנית, מבחינה מעשית, הרישום הפלילי עלול להזיק בהרבה יותר מהרישום המשטרתי וזאת בשל העובדה שרישום זה חשוף לגורמים רבים יותר. חשוב לציין כי הן רישום משטרתי והן רישום פלילי ניתנים לטיפול, אלא שהטיפול בהם מתבצע באופן שונה לגמרי. באופן כללי, מחיקת רישום פלילי מתבצעת באמצעות הגשת בקשת חנינה לנשיא המדינה. לעומת זאת, ביטול רישום משטרתי של תיקים סגורים נעשה באמצעות הגשת בקשה לשינוי עילת סגירה או פניה לחוליית המידע הפלילי במטה הארצי של המשטרה.


האם הגשת בקשה לביטול רישום משטרתי עלולה להוביל לפתיחת תיק החקירה מחדש?

כן. הגשת בקשה לביטול משטרתי או שינוי עילת סגירה אשר מנוסחת באופן רשלני, בהחלט עלולה להוביל לפתיחת תיק החקירה ואף עשויה במקרים חריגים להוביל להגשת כתב אישום נגדכם. כאן המקום להדגיש, כי קיימת חשיבות מכרעת בבחירת עורך הדין שינסח עבורכם את הבקשה. זכרו! הגורם המוסמך אינו חייב לקבל את הבקשה לביטולם של הרישומים המשטרתיים ושיקול דעתו רחב. לכן, חשוב לבחור בעורך דין פלילי מנוסה בהגשת בקשות מסוג זה ובעל הצלחות מוכחות בתחום.

לצערנו, מדי פעם מגיעות פניות למשרדנו מצד לקוחות אשר הגישו את הבקשה בעצמם או באמצעות עורכי דין שאינם בקיאים בתחום הפלילי. במקרים רבים, מדובר בנזקים שאינם היו ניתנים לריפוי.


ביטול רישום משטרתי על ידי עורך דין פלילי

בדומה לבקשה לשינוי עילת סגירה, מומלץ שלא לנסח את הבקשה לביטול רישום משטרתי באופן עצמאי. פנייה באמצעות עורך דין פלילי במסגרת הבקשה לביטול רישום משטרתי עשויה להיות יעילה עשרות מונים מאשר בקשה המוגשת באופן עצמאי. עורך דין פלילי מנוסה, יידע כיצד לנסח את הבקשה באופן מקצועי, בשפה משפטית, ותוך איזון בין נסיבותיו האישיות של מגיש הבקשה למסד הראייתי בתיק.


מהצלחות המשרד - ביטול רישום משטרתי ללקוח המשרד שנחקר בחשד לעבירת איומים והיזק לרכוש:

לקוח המשרד נחקר בחשד לביצוע עבירת איומים והיזק לרכוש במזיד. משרדנו הגיש בקשה לביטול רישום משטרתי ליחידה החוקרת. לאחר טיפול משפטי נכון, היחידה החוקרת נעתרה לבקשה ועילת הסגירה שונתה להיעדר אשמה פלילית. בכך, הוסר הספק בדבר חפותו של הלקוח, שמו טוהר, והתיעוד אודות תיק זה נמחק מרישומיה של המשטרה.


להלן תשובתה של היחידה החוקרת, פרטיו של הלקוח הושמטו מטעמי פרטיות וחיסיון:

ביטול רישום משטרתי ללקוח המשרד
ביטול רישום משטרתי ללקוח המשרד

מהצלחות המשרד - ביטול רישום משטרתי ללקוח המשרד שנחקר בגין עבירות אלימות במשפחה ואיומים

לקוח המשרד נחקר בחשד לתקיפת בת זוג ואיומים. במסגרת החקירה, הלקוח נעצר, הובא לדיון הארכת מעצר, שוחרר ובהמשך תיק החקירה נסגר בעילה של חוסר ראיות. בשלב זה, עורך דין ברוך גדע פנה בבקשה לביטול הרישום המשטרתי, אשר הקשה על הלקוח להתקדם במקום עבודתו. כעבור זמן קצר, היחידה החוקרת נעתרה לבקשת משרדנו, ותיק החקירה נגד הלקוח נסגר בעילה של חוסר אשמה.


להלן תשובתה של היחידה החוקרת, פרטיו של הלקוח הושמטו מטעמי פרטיות וחיסיון:

ביטול רישום משטרתי ללקוח המשרד
ביטול רישום משטרתי ללקוח המשרד

מהצלחות המשרד - ביטול רישום משטרתי ללקוח המשרד בנחקר בחשד לעבירות רכוש

לקוח המשרד נחקר בחשד לביצוע עבירות רכוש, בין השאר החזקת רכוש החשוד כגנוב וגניבה. במהלך חקירתו, הלקוח קשר עצמו למעשים, אולם היחידה החוקרת בחרה לסגור את התיק בעילה של חוסר עניין לציבור (כתוארה אז). לאחר פנייה מנומקת מטעם משרדנו, תיק החקירה נסגר בעילה של חוסר אשמה.


להלן ההודעה בדבר ביטול הרישום המשטרתי בעניינו של הלקוח:

ביטול רישום משטרתי ללקוח המשרד
ביטול רישום משטרתי ללקוח המשרדיש לך שאלה הקשורה בביטול רישום משטרתי? מעוניינים להגיש בקשה לביטול רישום משטרתי ולצאת לדרך חדשה?

משרדו של עורך דין ברוך גדע בעל ניסיון רב בביטול רישום משטרתי, במחיקת רישום פלילי, שינוי עילת סגירה, הגשת בקשת חנינה לנשיא המדינה וכיוצא באלה.

בכל שאלה, נשמח לעמוד לרשותך בטלפון 055-6601981 או השאר פרטים ונחזור אליך תוך זמן קצר.


Comments


bottom of page