Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page
compress bg (1).webp
עורך דין ברוך גדע
055-660-1981
ייעוץ, ליווי וייצוג בהליכים פליליים בכל רחבי הארץ
עורך דין פלילי ברוך גדע
לייעוץ התקשרו 055-660-1981 או השאירו פרטים:
-אודות הכותב-
עורך דין ברוך גדע

עו"ד ברוך גדע, מייסד המשרד, בוגר תואר ראשון במשפטים, יוצא פרקליטות מחוז חיפה ומומחה בייעוץ, ליווי וייצוג חשודים ונאשמים בהליכים פליליים. 

לקריאה נוספת

-לקוחות ממליצים-

עבירת פריצה והתפרצות


עבירת פריצה והתפרצות
עבירת פריצה והתפרצות

עבירת פריצה והתפרצות מוגדרת בסעיף 405 לחוק העונשין. בהתאם לחוק, קיימת הבחנה בין פורץ, מתפרץ ונכנס.

  • פורץ – הוא מי ששובר את חלקו החיצוני או הפנימי של בנין ללא רשות או פותח באמצעות מפתח או בכל דרך אחרת דלת, חלון, תריס או כל דבר שנועד לסגור פתח בבניין.

  • מתפרץ – הוא אדם הפורץ לבנין ונכנס אליו או יוצא ממנו.

  • נכנס – הוא מי שמכניס לבנין חלק מגופו ללא רשות, או חלק מכלי שהוא משתמש בו.

כמו כן, גם כניסה ללא רשות למבנה ואף ללא אלימות תיחשב לפריצה. בנוסף, מי שנכנס למבנה באיום, בתחבולה או בקנוניה או דרך פתח אחר של הבנין אשר אינו נועד לכניסה (למשל דרך ארובת הבית או פתח בעליית הגג אשר נותר פתוח) ייחשב לפורץ.

פריצה והתפרצות - העונש על כניסה והתפרצות לבית מגורים או תפילה

עבירת כניסה והתפרצות למקום מגורים או תפילה או ממנו מעוגנת בסעיף 406 לחוק העונשין, התשל"ז – 1977 הקובע כדלהלן:


(א) הנכנס למקום המשמש למגורי אדם או לתפילה, או הנמצא בהם, בכוונה לבצע גניבה או פשע, דינו - מאסר חמש שנים.
(ב) המתפרץ למקום כאמור בסעיף קטן (א) בכוונה לבצע גניבה או פשע, או המתפרץ מתוכו לאחר שביצע בו גניבה או פשע או נכנס אליו לשם כך, דינו מאסר שבע שנים.

כפי שניתן לראות, העונש המרבי למי שנכנס לבית מגורים או תפילה או שנכנס לתוכם על מנת לבצע עבירת גניבה או עבירה מסוג פשע הוא חמש שנות מאסר. לעומת זאת, מי שהתפרץ לבית מגורים או לבית תפילה וביצע עבירת גניבה או פשע, עונשו המרבי הוא שבע שנות מאסר.


כניסה והתפרצות בנסיבות מחמירות

בהתאם לסעיף 408 לחוק העונשין, דינו של מי שנכנס או מתפרץ לבית מגורים או תפילה כשהוא נושק נשק חם או קר הוא כפל העונש הקבוע לעבירה. כפועל יוצא, עונשו המרבי מי שנכנס לבניין או לבית תפילה כאמור בסעיף 406(א) הינו 10 שנות מאסר. מי שמתפרץ לבניין או לבית תפילה כאמור בסעיף 406(ב) דינו עד 14 שנות מאסר.


עבירת פריצה והתפרצות – החזקת מכשירי פריצה

בשל העובדה כי עבירת ההתפרצות נחשבת למכת מדינה, קבע המחוקק כי אדם אשר נמצא ברשותו מכשיר פריצה ללא הסבר סביר לכך, צפוי לשאת בענישה פלילית. בהתאם, סעיף 409 לחוק העונשין קובע כדלקמן:

"מי שנמצא ברשותו מכשיר המשמש לשם פריצה לבנין, ואין לו הסבר סביר לכך, דינו - מאסר שלוש שנים".


נסיבות מחשידות בכוונת פריצה

סעיף 410 מונה ארבע נסיבות אשר מי שיימצא בהם ייחשב כמי שבכוונתו לבצע פריצה. לכן, גם אם לא בוצעה פריצה בפועל, אדם אשר יימצא בנסיבות הבאות צפוי לשאת בענישה פלילית:

  • אדם המזויין בנשק או במכשיר שבכוחו לסכן או לפגוע, בכוונה לפרוץ או להיכנס לבניין ולבצע בו גניבה או פשע.

  • אדם המחזיק מכשיר המשמש לשם פריצה לבניין.

  • אדם שנתפס כשהוא רעול פנים או מוסווה בדרך אחרת, כשהנסיבות מצביעות על כך שבכוונתו לבצע גניבה או פשע.

  • אדם אשר נמצא בבניין בכוונה לבצע בו גניבה או פשע ונקט אמצעים להסתיר את נוכחותו.


זומנת לחקירה בחשד לביצוע עבירת פריצה? הוגש נגדך כתב אישום בגין כניסה או התפרצות לבית מגורים?

יש ליצור קשר עם עורך דין פלילי ללא דיחוי. ייעוץ לפני חקירה עשוי לשנות את תוצאת ההליך בצורה משמעותית. כמו כן, עורך דין פלילי ידע להסביר לך מהן הזכויות שלך במהלך החקירה ואף עשוי להביא לסגירת התיק כנגדך. אם כבר הוגש נגדך כתב אישום, פנה לעורך דין פלילי לייעוץ משפטי על מנת לבחון מהי האסטרטגיה המשפטית הנכונה ביותר בה יש לפעול בתיק. משרדנו מספק ייעוץ וייצוג משפטי לחשודים ונאשמים בכלל עבירות הרכוש ובכלל זאת בעבירות פריצה והתפרצות.

אם זומנת לחקירה או הוגש נגדך כתב אישום עבירת פריצה, פנה להתייעצות עמנו בטלפון 055-6601981, או השאר פרטים ונחזור אליך תוך זמן קצר.


Comentários


bottom of page