Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page
compress bg (1).webp
עורך דין ברוך גדע
055-660-1981
ייעוץ, ליווי וייצוג בהליכים פליליים בכל רחבי הארץ
עורך דין פלילי ברוך גדע
לייעוץ התקשרו 055-660-1981 או השאירו פרטים:
-אודות הכותב-
עורך דין ברוך גדע

עו"ד ברוך גדע, מייסד המשרד, בוגר תואר ראשון במשפטים, יוצא פרקליטות מחוז חיפה ומומחה בייעוץ, ליווי וייצוג חשודים ונאשמים בהליכים פליליים. 

לקריאה נוספת

-לקוחות ממליצים-

עיכוב הליכים פליליים


עיכוב הליכים פליליים
עיכוב הליכים פליליים

הגשת כתב אישום והעמדה לדין פלילי של אדם, עשויה לפגוע רבות בשמו הטוב, במשפחתו ולהסב לו נזק רב. במקרים המתאימים, ניתן להגיש בקשה לעיכוב הליכים פליליים לתביעה, וזאת על מנת להשהות את ההליך הפלילי המתנהל כנגד הנאשם. בשורות הבאות, עו"ד ברוך גדע מסביר מהי בקשה לעיכוב הליכים ואילו מקרים מהווים קרקע פורה להגשת בקשה זו.


עיכוב הליכים פליליים – לשון החוק

בהתאם לסעיף 231 (א) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב – 1982, הסמכות לעיכוב הליכים פליליים מסורה ליועץ המשפטי לממשלה, אשר רשאי להודיע לבית המשפט כי הוחלט לעכב את ההליכים כנגד הנאשם. להלן עיקרי לשון החוק:

"בכל עת שלאחר הגשת כתב אישום ולפני הכרעת הדין, רשאי היועץ המשפטי לממשלה, בהודעה מנומקת בכתב לבית המשפט, לעכב את הליכי המשפט; הוגשה הודעה כאמור יפסיק בית המשפט את ההליכים באותו משפט".


באילו מקרים ניתן להגיש בקשה לעיכוב הליכים?

בחוק אין רשימה ממצה של מקרים אשר בהם יורה היועץ המשפטי לממשלה על עיכוב הליכים. למעשה, היועץ המשפטי לממשלה משתמש בסמכות זו אך ורק במקרים חריגים. כך למשל, כאשר מדובר בנסיבות אישיות קשות של הנאשם מחמת מצב בריאותו או גילו, כאשר הנאשם הפך לעד מדינה ובמסגרת ההסכם הובטח לו כי ההליכים נגדו יועכבו. על כל פנים, טענות הקשורות בחומר הראיות ובמהימנותם של עדים - אינם באים בגדר שיקוליו של היועמ"ש לעכב הליכים פליליים. עם זאת, חשוב לדעת כי לא רק הנאשם יכול להגיש בקשה לעיכוב הליכים, אלא גם המדינה. מדובר במקרים חריגים ביותר, אשר בהם קיים קושי לאתר עד תביעה.


מי מגיש את הבקשה לעיכוב הליכים ?

הבקשה לעיכוב הליכים פליליים מוגשת על ידי בא כוחו של הנאשם. על הבקשה להתבסס על טיעונים אישיים לצד נימוקים משפטיים כבדי משקל ולכן, מומלץ לפנות לעורך דין פלילי העוסק בתחום לקבלת ייעוץ וייצוג.


האם ניתן לחדש הליכים שעוכבו?

בהתאם לחוק, היועץ המשפטי לממשלה רשאי לחדש את ההליכים כל עוד לא חלפו פרקי הזמן הבאים:

  1. בעברו מסוג חטא – לא ניתן לחדש את ההליכים.

  2. בעבירה מסוג עוון – ניתן לחדש את ההליכים בתוך שנה.

  3. בעבירה מסוג פשע – ניתן לחדש את ההליכים בתוך חמש שנים.

אם ההליכים חודשו כאמור ועוכבו בשנית, לא ניתן יהיה לחדשם.


עיכוב הליכים פליליים - הנחיית היועץ המשפטי לממשלה

החלטה לעיכוב הליכים תינתן, במקרים חריגים ויוצאי דופן. כך למשל, בשל נסיבות אישיות ייחודיות של הנאשם, נסיבות מיוחדות בביצוע העבירה וכיוצא באלה. כאן המקום להדגיש כי בהתאם להנחיית היועץ המשפטי לממשלה, הרי שטענה כי ראיות התביעה אינן מספיקות, אינה מצדיקה כהוא זה עיכוב הליכים.


יש לכם שאלה הקשורה בעיכוב הליכים? זקוקים לייעוץ או ייצוג משפטי בהליך פלילי?

משרדנו מייצג נאשמים בפלילים לאורך כל שלבי ההליך, החל מייעוץ לפני חקירה, דרך ניהול ההליך בבית המשפט בערכאה הראשונה וכן בערכאת הערעור. אם אתם מעוניינים לבחון את האפשרות להגיש בקשה לעיכוב הליכים, ניתן ליצור ניתן ליצור קשר 24 שעות ביממה במספר

055-6601981, או השאירו פרטים ונחזור אליכם תוך זמן קצר.


משרדנו מתחייב להקדיש את כל המשאבים העומדים לרשותו על מנת להשיג את התוצאה הטובה ביותר עבורכם.


Comments


bottom of page