Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page
compress bg (1).webp
עורך דין ברוך גדע
055-660-1981
ייעוץ, ליווי וייצוג בהליכים פליליים בכל רחבי הארץ
עורך דין פלילי ברוך גדע
לייעוץ התקשרו 055-660-1981 או השאירו פרטים:
-אודות הכותב-
עורך דין ברוך גדע

עו"ד ברוך גדע, מייסד המשרד, בוגר תואר ראשון במשפטים, יוצא פרקליטות מחוז חיפה ומומחה בייעוץ, ליווי וייצוג חשודים ונאשמים בהליכים פליליים. 

לקריאה נוספת

-לקוחות ממליצים-

עבירת התעללות בקטין או בחסר ישע


עבירת התעללות בקטין או בחסר ישע
התעללות בקטין או בחסר ישע

על עבירת התעללות בקטין או בחסר ישע: בשנים האחרונות, חלה עליה במקרי האלימות בקרב האוכלוסייה בכלל וכלפי קטינים, קשישים וחסרי ישע בפרט. כפועל יוצא מכך, חלה עליה חדה בכמות כתבי האישום אשר עוסקים בעבירת התעללות בקטינים ובחסרי ישע, כאשר המקרים המתוקשרים עוסקים בעבירות המבוצעות כלפי קשישים ועל ידי מטפלות או גננות בגני ילדים. לאור העובדה כי עבירת התעללות בקטין או בחסר ישע אינה נחשבת לעבירת אלימות "רגילה", אלא ככזאת הטומנת בחובה מידה של אכזריות, ביזוי והשפלה - מי שעובר על עבירה זו, צפוי לשאת בעונש מאסר ממושך. בכתבה הבאה, עורך דין ברוך גדע מסביר אודות עבירת התעללות בקטין או בחסר ישע ומה ההבדלים בין עבירה זו לעבירות אלימות אחרות, מה העונש על התעללות בקטין או בחסר ישע ומדוע כדאי לפנות לעורך דין פלילי אם זומנת לחקירה או הוגש נגדך כתב אישום בגין עבירה זו.


עבירת התעללות בקטין ובחסר ישע - לשון חוק העונשין:

עבירת התעללות בקטין או בחסר ישע מוגדרת בסעיף 368ג לחוק העונשין, הקובע כדלקמן:

העושה בקטין או בחסר ישע מעשה התעללות גופנית, נפשית או מינית, דינו – מאסר שבע שנים; היה העושה אחראי על קטין או חסר ישע, דינו – מאסר תשע שנים.

העונש על התעללות בקטין או בחסר ישע

העונש על התעללות בקטין או חסר ישע הנו עד שבע שנות מאסר. כמו כן, אם העבירה בוצעה על ידי אדם אשר אחראי על הקטין או על חסר הישע, אזי העונש חמור יותר והנו עד תשע שנות מאסר. כאן המקום להדגיש כי סעיף 368ג1(ב) לחוק העונשין, קובע עונש מזערי בנוגע לעבירת התעללות בקטין או בחסר ישע, כאשר העבירה בוצעה במסגרת חינוכית או טיפולית על ידי מי שאחראי על הקטין. למשל: מורה, גננת, סייעת וכדומה. בהתאם לחוק, על בית המשפט לגזור לפחות חמישית מהעונש המרבי, כלומר כשתי שנות מאסר, אלא כן מדובר בנסיבות חריגות. יתרה מכך, החוק מפרט כי בהעדר טעמים מיוחדים, בית המשפט לא יגזור עונש מאסר על תנאי על אדם שמבצע עבירת התעללות בקטין או בחסר ישע במסגרת חינוכית.


מיהו קטין?

בהתאם לחוק, קטין הוא מי שטרם מלאו לו 18 שנים.מיהו חסר ישע?

בהתאם לחוק, חסר ישע מוגדר כאדם שבשל גילו, מחלתו או מוגבלותו הגופנית או הנפשית, ליקויו או השכלית או מכל סיבה אחרת – אינו יכול לדאוג לצרכי מחייתו, לבריאותו או לשלומו.


מי נחשב לאחראי על קטין או על חסר ישע?

בהתאם לחוק, אחראי על קטין או חסר ישע – הנו אחד מאלה:

"(1) הורה או מי שעליו האחריות לצרכי מחייתו, לבריאותו, לחינוכו או לשלומו של קטין או של חסר ישע - מכוח דין, החלטה שיפוטית, חוזה מפורש או מכללא, או מי שעליו האחריות כאמור לקטין או לחסר ישע מחמת מעשה כשר או אסור שלו;
(2) בן משפחה של קטין או של חסר ישע, שמלאו לו שמונה עשרה שנים ואיננו חסר ישע, והוא אחד מאלה: בן זוגו של הורו, סבו או סבתו, צאצאו, אחיו או אחותו, גיסו או גיסתו, דודו או דודתו, בן זוגו של אומן, וכן הורהו של אומן, צאצאו של אומן, אחיו או אחותו של אומן ובן זוגו של כל אחד מאלה;
(3) מי שהקטין או חסר הישע מתגורר עמו או נמצא עמו דרך קבע, ומלאו לו שמונה עשרה שנים; ובלבד שקיימים ביניהם יחסי תלות או מרות".

כפי שניתן לראות, בחוק קיימת הגדרה רחבה למי שנחשב כאחראי על קטין או על חסר ישע. לאור הגדרה זו, מובן הוא שגם אפוטרופוס, הורה מאמץ ואפילו אדם שהקטין או חסר הישע מתגורר אצלו (ועונה על ההגדרה בחוק) – עשוי להיחשב כאחראי על קטין או על חסר הישע.


מה ההבדל בין תקיפת קטין לעבירת התעללות בקטין או בחסר ישע

בית המשפט העליון דן רבות בהבחנה בין עבירת תקיפת קטין לבין עבירת התעללות. בהתאם לפסיקת בית המשפט העליון בע"פ 4596/98‏ פלונית נ' מדינת ישראל, קיימים מספר מאפיינים אשר מסייעים בזיהוי התנהגות העולה לכדי התעללות וזאת בשונה מתקיפה "רגילה". כך למשל: כאשר מדובר בסדרה מתמשכת של מעשים או מחדלים; כאשר התנהגותו של מבצע העבירה הטילה מרות, הפחדה או כאמצעי ענישה או סחיטה; כאשר המעשה בוצע תוך אכזריות רבה, אימה או השפלה; יחד עם זאת, בית המשפט העליון הדגיש כי גם מקרה חד פעמי יכול להיחשב כהתעללות פיזית. התנאי לכך הוא שהמקרה יאופיין באכזריות, בהטלת פחד ואימה או בהשפלה משמעותיים ביותר על הקורבן. כך למשל, בפסיקה נקבע כי מעשה בודד של גזיזת אחת מפאותיו של ילד בשנתו על ידי אביו, נחשב להתעללות נפשית.


זומנת לחקירה בחשד לעבירת התעללות בקטין או בחסר ישע? הוגש נגדך כתב אישום עבירת התעללות בקטין או בחסר ישע?

יש ליצור קשר עם עורך דין פלילי ללא דיחוי. ייעוץ לפני חקירה עשוי לשנות את תוצאת ההליך מן הקצה אל הקצה. כמו כן, עורך דין פלילי ידע להסביר לך מהן הזכויות שלך במהלך החקירה ואף עשוי להביא לסגירת התיק כנגדך. אם כבר הוגש נגדך כתב אישום, פנה לעורך דין פלילי לייעוץ משפטי על מנת לבחון מהי האסטרטגיה המשפטית הנכונה ביותר בה יש לפעול בתיק. משרדנו מספק מזה שנים ייעוץ וייצוג משפטי לחשודים ונאשמים בעבירות אלימות בכלל ובעבירת התעללות בקטין או בחסר ישע בפרט.

אם זומנת לחקירה או הוגש נגדך כתב אישום בגין עבירת התעללות בקטין או בחסר ישע, פנה להתייעצות עמנו בטלפון 055-6601981, או השאר פרטים ונחזור אליך תוך זמן קצר.


משרדנו מתחייב להקצות את כלל המשאבים העומדים לרשותו, על מנת להשיג את התוצאה הטובה ביותר עבורך.

Comments


bottom of page