Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page
compress bg (1).webp
עורך דין ברוך גדע
055-660-1981
ייעוץ, ליווי וייצוג בהליכים פליליים בכל רחבי הארץ
עורך דין פלילי ברוך גדע
לייעוץ התקשרו 055-660-1981 או השאירו פרטים:
-אודות הכותב-
עורך דין ברוך גדע

עו"ד ברוך גדע, מייסד המשרד, בוגר תואר ראשון במשפטים, יוצא פרקליטות מחוז חיפה ומומחה בייעוץ, ליווי וייצוג חשודים ונאשמים בהליכים פליליים. 

לקריאה נוספת

-לקוחות ממליצים-

שינוי עילת סגירה של תיק פלילי


בקשה לשינוי עילת סגירה

לפני שנסביר על החשיבות שבשינוי עילת סגירה של תיק פלילי, נצעד מספר צעדים לאחור על ציר הזמן בהליך הפלילי: כשאדם נחקר באזהרה במשטרה, נפתח במערכת המשטרתית תיק מב"ד (ממתין לבירור דין), חומרי החקירה מועברים לרשויות התביעה – לפרקליטות או לחטיבת התביעות במשטרה. ככל שיוחלט שלא להגיש כתב אישום כנגד החשוד, אזי התיק הפלילי ייסגר באחת מעילות הסגירה המנויות בחוק, כפי שיפורט בהמשך. רבים טועים לחשוב כי עצם העובדה שתיק החקירה בעניינם נסגר – כך גם ימחק התיעוד מהמרשם המשטרתי, אלא שלמעט מקרים שבהם התיק נסגר בעילה של חוסר אשמה, התיק יישאר ברישום המשטרתי ויהיה חשוף לגורמים שונים, עובדה שיש בה לפגוע בעתידו של האדם להתקבל למקומות עבודה שונים ולהתקדם בקריירה המקצועית. לכן, ישנה חשיבות לבקש את שינוי עילת הסגירה של התיק. במאמר זה, עו"ד ברוך גדע מסביר כיצד להביא לשינוי עילת סגירה של תיק פלילי שנסגר.


שינוי עילת סגירה של תיק פלילי – מה הן עילות הסגירה?

בתום החקירה, היחידה החוקרת מעבירה את התיק לאחת מרשויות התביעה. במרבית המקרים, התיק יועבר לפרקליטות או ליחידת התביעה במשטרה, בהתאם לסוג העבירה. ביחידת התביעות ובפרקליטות מועסקים עורכי דין אשר תפקידם לייצג את מדינת ישראל בהליכים פליליים. ככל שתתקבל החלטה שלא להגיש כתב אישום, אזי התיק ייסגר באחת מעילות הסגירה הבאות:

  1. היעדר ראיות מספיקות (חוסר ראיות) – בהתאם לעילה זו התיק ייסגר מאחר שאין די בראיות שנאספו על ידי היחידה החוקרת כדי לבסס סיכוי סביר להרשעה.

  2. חוסר אשמה – אין בחומר הראיות כל ראיה הקושרת את החשוד לביצוע העבירה. חשוב לציין - רק תיק שנסגר בעילה של חוסר אשמה ימחק מרישומיה הפנימיים של המשטרה. לכן, בבואנו לנסח בקשה לשינוי עילת סגירה של תיק פלילי, נבקש לשנות את עילת הסגירה לחוסר אשמה.

  3. נסיבות העניין בכללותן אינן מצדיקות העמדה לדין (חוסר עניין לציבור) - על אף שישנן די ראיות לשם העמדה לדין, נסיבות המקרה אינן מצדיקות העמדה לדין פלילי. לרוב, מדובר במעשים קלי ערך שרשויות התביעה אינן מוצאות טעם "להטריח" בגינם את המערכת המשפטית כולה.

  4. סגירת תיק בהסדר מותנה – ישנם מצבים שבהם על אף שישנן מספיק ראיות, התביעה תסגור את התיק בהסדר מותנה, תוך התחייבות מצד מבצע העבירה להודות, לשלם פיצוי, קנס או התחייבות מביצוע עבירה בעתיד.


בקשה לשינוי עילת סגירה - המקור החוקי

הזכות להגיש בקשה לשינוי עילת הסגירה מעוגנת בסעיף 62(ב)(4) לחוק סדר הדין הפלילי אשר קובע כדלקמן:

"החשוד יהיה רשאי לפנות לתובע שסגר את התיק בבקשה מנומקת לשנות את עילת הסגירה; תיק שנסגר בשל חוסר אשמה, יימחק רישומו מרישומי המשטרה".

כאמור, רק תיק שנסגר בעילה של חוסר אשמה נמחק מרישומיה הפנימיים של המשטרה. יתר עילות הסגירה האחרות מופיעות ברישומיה הפנימיים של המשטרה.


מדוע חשוב לשנות את עילת הסגירה?

אף על פי שתיק סגור איננו מהווה הרשעה, ישנם גופים המנויים בחוק אשר חשופים למידע זה, דבר אשר עלול לפגוע בעתידו האישי והתעסוקתי של האדם. כך למשל, בעניינו של ד', לקוח המשרד אשר התפרנס למחייתו כמאבטח. ד' נחקר בחשד לביצוע עבירה פלילית ובסופו של יום, תיק החקירה נגדו נסגר בעילה של חוסר ראיות. על אף שנגד ד' כלל לא הוגש כתב אישום והוא לא הורשע בדין – פעילותו כמאבטח לא התאפשרה. ד' פנה למשרדנו על מנת לשנות את עילת הסגירה ל"חוסר אשמה" ובמקרה זה, חטיבת התביעות נעתרה לבקשה.


מה המועד להגשת בקשה לשינוי עילת סגירה?

תופתעו לגלות, אך החוק אינו מגביל את הגשת הבקשה לשינוי עילת סגירה בזמן. לכן, ניתן להגיש את הבקשה אף בחלוף שנים מיום החקירה.


ניסוח בקשה לשינוי עילת סגירה

לצורך ניסוח בקשה לשינוי עילת הסגירה, עורך הדין מגיש בקשה לצילום חומר הראיות בתיק, לומד את התיק ומנתח אותו בעין משפטית על כל המשתמע מכך. בתוך כך, עורך הדין מנסח את הבקשה לשינוי עילת סגירה תוך העלאת טענות משפטיות, הצגת סתירות בחומר הראיות, איתור מחדלי חקירה, ליקויים משפטיים וכיוצא באלה - כל זאת במטרה לשכנע את התביעה לשנות את עילת הסגירה לחוסר אשמה. בנוסף, עורך הדין מעלה טענות בדבר נסיבותיו האישיות של החשוד, פירוט הנזק התדמיתי שיגרם לו בשל רישום קיים ועוד.


עורך דין פלילי להגשת בקשה לשינוי עילת סגירה

הסתייעות בעורך דין פלילי לשם ניסוח בקשה לשינוי עילת סגירה הינה הכרחית, וזאת מאחר שבמסגרת הבקשה יש להצביע על טענות משפטיות שונות.

זכרו! ניסוח בקשה לשינוי עילת סגירה על ידי מי שאינו עוסק בפלילים או באופן עצמאי עשויה להוביל לנזקים בלתי הפיכים ואף להוביל לכך שהתיק יפתח בשנית.


האם הגשת בקשה לשינוי עילת סגירה היא הדרך היחידה?

לא. לא מעט תחומים בעולם המשפט, מאפשרים להגיע אל התוצאה הרצויה במספר דרכים. כך, גם בנוגע למחיקת רישום משטרתי או בקשה לשינוי עילת סגירה – you name it.

הלכה למעשה, קיימות שתי דרכים להביא לביטול הרישום המשטרתי:

  1. הגשת בקשה לשינוי עילת סגירה, במסגרתה נצלם את חומרי החקירה ונתקוף את הרישום באמצעות בקשה מנומקת, כפי שפורט לעיל.

  2. הגשת בקשה לביטול הרישום המשטרתי לראש חוליית מידע פלילי במטה הארצי של משטרת ישראל. בהתאם לחוק המרשם הפלילי, ישנה סמכות לראש אח"מ (אגף חקירות ומודיעין) במשטרת ישראל או קצין בכיר שהוסמך על ידו, להורות על מחיקת רישום משטרתי של תיק סגור. השיקולים קבועים בתקנות המידע הפלילי וניתן לקרוא על כך בהרחבה בכתבה הקשורה לביטול רישום משטרתי.


דוגמה לתשובת המשטרה לשינוי עילת סגירה מ"נסיבות העניין בכללותן אינן מצדיקות העמדה לדין" ל"חוסר אשמה":

לקוח המשרד נחקר בחשד לביצוע עבירת איומים והיזק לרכוש במזיד. היחידה החוקרת נעתרה לבקשת משרדנו, ותיק החקירה שנפתח נגד הלקוח נסגר בעילה של חוסר אשמה. בכך, הוסר הספק בדבר חפותו של הלקוח, שמו טוהר, והתיעוד אודות תיק זה נמחק מרישומיה הפנימיים של המשטרה.

להלן תשובתה של היחידה החוקרת, פרטיו של הלקוח הושמטו מטעמי פרטיות וחיסיון:


שינוי עילת סגירה לחוסר אשמה

דוגמה לתשובת חטיבת התביעות לשינוי עילת סגירת תיק מחוסר ראיות לחוסר אשמה:


לקוח המשרד נחקר בחשד לתקיפת בת זוג ואיומים. במסגרת החקירה, הלקוח נעצר, הובא לדיון הארכת מעצר, שוחרר ובהמשך תיק החקירה נסגר בעילה של חוסר ראיות. בשלב זה, עורך דין ברוך גדע פנה בבקשה לצילום חומרי החקירה בתיק, לאחר ניתוחם ומציאת כשלים ראייתיים רבים, הוגשה בקשה מנומקת לשינוי עילת הסגירה. כעבור זמן קצר, היחידה החוקרת נעתרה לבקשת משרדנו, ותיק החקירה נגד הלקוח נסגר בעילה של חוסר אשמה. בכך, השמו של הלקוח טוהר והתיעוד אודות תיק זה נמחק מרישומיה הפנימיים של המשטרה כלא היה.

להלן תשובתה של היחידה החוקרת, פרטיו של הלקוח הושמטו מטעמי פרטיות וחיסיון:


שינוי עילת סגירת תיק מחוסר ראיות לחוסר אשמה
שינוי עילת סגירת תיק מחוסר ראיות לחוסר אשמה

תשובת משטרת חיפה לבקשה לשינוי עילת סגירה מ"נסיבות העניין בכללותן אינן מצדיקות העמדה לדין" ל"חוסר אשמה":

לקוח המשרד נחקר בחשד לביצוע עבירת רכוש. בחקירתו, הלקוח הודה בחשדות נגדו, שטח את גרסתו ובהמשך התיק נסגר בעילה של "נסיבות העניין בכללותן אינן מצדיקות העמדה לדין". סגירת התיק בעילה זו, הסבה נזק משמעותי ללקוח הן במישור האישי והן במישור התעסוקתי. לאחר פנייה מנומקת מטעם משרדנו, תחנת משטרת חיפה נעתרה לבקשה ותיק החקירה נגד הלקוח נסגר בעילה של חוסר אשמה.

להלן תשובתה של היחידה החוקרת (פרטיו של הלקוח הושמטו למען שמירה על פרטיותו):


דוגמה לבקשה לשינוי עילת סגירה
תשובת המשטרה

תשובת היחידה החוקרת לבקשה לשינוי עילת סגירה מחוסר ראיות לחוסר אשמה:

לקוח המשרד, צעיר מצפון הארץ, נחקר בחשד לעבירת איומים באחת מתחנות המשטרה בצפון. הלקוח פנה למשרדנו מכיוון שתיק החקירה נסגר בעילה של חוסר ראיות ובשל כך נשללה האפשרות ממנו להתגייס לשורות המשטרה. לאחר בחינת חומרי החקירה, ניתוחם וניסוח בקשה לשינוי עילת סגירה מבוססת ומנומקת - עילת הסגירה שונתה לחוסר אשמה. בכך, הלקוח יכול להתקדם במבחני הקבלה לשורות המשטרה.מענה לבקשה לשינוי עילת סגירה
מענה לבקשה לשינוי עילת סגירה


מעוניינים להגיש בקשה לשינוי עילת סגירה?

משרדנו ידוע כבעל אחוזי הצלחה גבוהים במיוחד בכל הנוגע להגשת בקשת חנינה, מחיקת רישום פלילי, ביטול רישום משטרתי והגשת בקשות לשינוי עילת סגירה. מתלבטים או להגיש בקשה לשינוי עילת סגירה?

פנו להתייעצות עמנו בטלפון 055-6601981 או השאירו פרטים ונחזור אליכם תוך זמן קצר.


משרדנו מתחייב להקצות את כלל המשאבים העומדים לרשותו, על מנת לסייע לכם לצאת לדרך חדשה !

Comments


bottom of page