Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page
compress bg (1).webp
עורך דין ברוך גדע
055-660-1981
ייעוץ, ליווי וייצוג בהליכים פליליים בכל רחבי הארץ
עורך דין פלילי ברוך גדע
לייעוץ התקשרו 055-660-1981 או השאירו פרטים:
-אודות הכותב-
עורך דין ברוך גדע

עו"ד ברוך גדע, מייסד המשרד, בוגר תואר ראשון במשפטים, יוצא פרקליטות מחוז חיפה ומומחה בייעוץ, ליווי וייצוג חשודים ונאשמים בהליכים פליליים. 

לקריאה נוספת

-לקוחות ממליצים-

מעשי פזיזות ורשלנות


מעשי פזיזות ורשלנות הן מספר עבירות פליליות המוגדרות בסעיף 338(א) לחוק העונשין, תשל"ז – 1977. סעיף זה, הממוקם תחת סימן' ד' העוסק בסיכון החיים והבריאות אשר נמצא בפרק י' שעניינו פגיעות בגוף, קובע עונש של עד שלוש שנות מאסר למי שמבצע את אחת מן העבירות המנויות בו, בדרך נמהרת או רשלנית. מדובר בעבירה מסוג עוון, אשר למעשה כל אדם נורמטיבי עשוי להיות מורשע בה, כפי שנרחיב בהמשך. בשורות הבאות, עורך דין ברוך גדע מסביר אודות עבירת מעשה פזיזות ורשלנות.


מעשי פזיזות ורשלנות – לשון חוק העונשין

כאמור, עבירת מעשי פזיזות ורשלנות מעוגנת בסעיף 338 לחוק העונשין, הקובע כדלקמן:

"(א) העושה אחת מאלה בדרך נמהרת או רשלנית שיש בה כדי לסכן חיי אדם או לגרום לו חבלה, דינו - מאסר שלוש שנים:
(1) נוהג רכב או רוכב בדרך ציבורית;
(2) מפעיל כלי שיט או כלי טיס או משתתף בהפעלתם;
(3) עושה מעשה באש או בחומר לקיח, נפיץ או רדיואקטיבי או אינו נוקט אמצעי זהירות מפני סכנה מסתברת הכרוכה באש או בחומר כאמור שבהחזקתו;
(4) עושה מעשה לגבי מכונות שבפיקוחו, שלו בלבד או עם אחרים, או אינו נוקט אמצעי זהירות נאותים מפני סכנה מסתברת הכרוכה בהן;
(5) עושה מעשה לגבי חומר נפץ או כלי יריה שבהחזקתו, או אינו נוקט אמצעי זהירות נאותים מפני סכנה מסתברת הכרוכה בהם;
(6) אינו נוקט אמצעי זהירות מפני סכנה מסתברת הכרוכה בחיה שבהחזקתו;
(7) נותן טיפול רפואי או כירורגי לאדם שהתחייב לטפל בו;
(8) מוכר, מספק, נותן או מפעיל תרופה או חומר מרעיל או מסוכן;
(9) משתמש בחומר מרעיל או מסוכן או מחזיק בו או מפקירו, או מפקיר מיכל שהוחזק בו חומר כאמור ויש בו כדי להרעיל או לסכן".

מעשי פזיזות ורשלנות – איפה זה פוגש אותנו?

כפי שהזכרנו, עבירת מעשה פזיזות ורשלנות הינה עבירה שבה כל אדם עשוי להיות מורשע, אף כאשר מדובר באדם נורמטיבי שמעולם לא נחקר במשטרה. הסיבה לכך נעוצה בשני טעמים: ראשית, על מנת להרשיע בעבירה זו, התביעה לא צריכה להוכיח שלמבצע העבירה הייתה מחשבה פלילית בעת ביצועה, במילים אחרות: די שהתביעה תוכיח את רשלנותו של הנאשם ובכך שהוא סטה מסטנדרט התנהגות של אדם סביר אילו היה בנעליו. שנית, חלק מן העבירות המפורטות בסעיף, מתייחסות בחלקן לבעלי מקצועות. לכן, עבירת מעשי פזיזות ורשלנות במרבית המקרים מיוחסת לרופאים, גננות, טייסים, בעלי כלבים, נהגים ועוד. למעשה, ניתן לראות מקרים רבים שבהם הנאשם כלל לא התכוונו לגרום לתוצאת המקרה.


מעשי פזיזות ורשלנות – נהיגה פוחזת ברכב

כפי שניתן לראות, סעיף 338(א)(1) עוסק בנהיגה פוחזת ברכב. הסעיף קובע כי אדם אשר נוהג בדרך אשר מסכנת את ציבור המשתמשים בדרך, צפוי לעונש של עד שלוש שנות מאסר. עבירת נהיגה פוחזת ברכב נחשבת לעבירה חמורה יותר בהשוואה לתקנה 21 לתקנות התעבורה, שעניינה נהיגה בחוסר זהירות. לעומת זאת, עבירת נהיגה פוחזת ברכב נחשבת לעבירה קלה בהרבה, בהשוואה לעבירת סיכון חיי אדם בנתיב תחבורה ציבורית הקבועה בסעיף 332 לחוק העונשין, אשר עונשה המרבי הנו 20 שנות מאסר.


מעשי פזיזות ורשלנות – שימוש רשלני בכלי טיס או כלי שיט

עבירת מעשי פזיזות ורשלנות מיוחסת בין השאר למקרים שבהם אירעו תאונות ימיות או אוויריות. כך למשל, בפסק דין שניתן בת"פ (נצרת) 44215-05-16 מדינת ישראל נ' ליאור אדרי, במקרה זה, הנאשם הורשע בגרימת תאונה קטלנית שהתרחשה בכנרת, שבה תיירת כבת 52 מצאה את מותה. בהתאם לעובדות כתב האישום המתוקן, בשלהי שנת 2014 הנאשם והמנוחה נפגשו עם מכרים בחוף תמר שבכנרת. בשלב מסוים, הנאשם אשר החזיק ברישיון משיט אופנוע ים, יצאו ל"סיבוב" על אופנוע ים בכנרת. הנאשם הרכיב את על האופנוע את המנוחה ואת בתו בת השבע כשהן מצוידות ולבושות באפודות הצלה. בשלב מסוים, המנוחה נפלה מאופנוע הים אל המים ושבה אל האופנוע. בהמשך, המנוחה נפגעה מזרנוק המים שיצא מאופנוע הים, אשר הביא למותה. בית המשפט הרשיע את הנאשם וזאת בציינו כי רשלנותו של הנאשם התבטאה בכך שלא סיפק מכנסי מגן למנוחה, לא תדרך אותה ולא מילא אחר הוראות הבטיחות הקבועות בתקנות הנמלים (בטיחות השיט), התשמ"ג – 1982.


אי נקיטת אמצעי זהירות בחיה

סעיף 338(6) עוסק במקרים אשר בהם אנשים שבבעלותם בעלי חיים, לא נקטו באמצעי הזהירות בבעל החיים שבבעלותם, נטלו סיכון בלתי סביר ובכך גרמו לנזק. למעשה, סעיף זה מופנה בעיקר כלפי בעלי כלבים, ומגביר את חובת הזהירות שלהם בכדי שאנשים אחרים לא יפגעו. חשוב להדגיש כי סעיף זה, אינו מופנה רק כלפי בעלי כלבים מסוכנים כהגדרתם בחוק להסדרת הפיקוח על כלבים, תשס"ג-2002, אלא גם כלפי בעלי כלבים שאינם מוגדרים כמסוכנים ושבעליהם נטלו סיכון בלתי סביר בהחזקתם. דוגמה: אדם המחזיק כלב בחצר ביתו ומודע לכך שהגדר המפריד בין חצר ביתו לשכנו פרוצה ולא נקט באמצעי זהירות למניעת הסכנה. אם הכלב ינשך את השכן – הרי שניתן יהיה להעמיד לדין פלילי את בעלי הכלב שנשך.


מה העונש על מעשי פזיזות ורשלנות

העונש על מעשי פזיזות ורשלנות הנו עד שלוש שנות מאסר. מדובר בעבירה מסוג עוון, אשר במקרים מסוימים וכל עוד לא נגרם נזק משמעותי ברכוש או בגוף, ניתן יהיה לסיים את ההליך אף בלא עונש מאסר. בשנת 2005 תוקן החוק, בכך שנקבע עונש של עד ארבע שנות מאסר על מי שמשתמש בכלי נשק, זיקוקים וחומרי נפץ אחרים ללא נקיטת אמצעי זהירות נאותים במהלך טקס, חגיגה או אות אבל. בשנת 2018 התיקון לחוק בוטל ונקבעה בסעיף 340א עבירה ספציפית הנוגעת לירי מנשק חם באזור מגורים.


הסדר מותנה והימנעות מהרשעה בעבירת מעשי פזיזות ורשלנות

לאור העובדה שעבירת מעשי פזיזות ורשלנות נחשבת לעבירה מסוג עוון, במצבים מסוימים, ניתן יהיה לסגור את תיק החקירה עוד בטרם הגשת כתב אישום ולסיים את ההליך בהסדר מותנה. הליך זה, הנו הסכם בין החשוד לבין המדינה, המאפשר לחשוד להודות בביצוע העבירה מבלי שיוותר לחובתו "כתם" בגיליון המרשם הפלילי ומבלי שהתיק יתנהל בבית המשפט. כמו כן, אם כבר הוגש כתב אישום, ניתן לפעול בנסיבות מסוימות על מנת להביא לסיומו של ההליך הפלילי באי הרשעה.


זומנת לחקירה במשטרה בחשד לעבירת מעשי פזיזות ורשלנות? הוגש נגדך כתב אישום על מעשי פזיזות ורשלנות?

יש ליצור קשר עם עורך דין פלילי בהקדם ולפני שתמסור את גרסתך לחוקרי המשטרה. במהלך שיחת ייעוץ לפני חקירה, עורך הדין יסביר לך מהן זכויותייך במהלך החקירה, ובמקרים מסוימים עשוי להביא לסגירת תיק החקירה נגדך בלא הגשת כתב אישום. אם כבר הוגש נגדך כתב אישום, מומלץ לפנות לעורך דין פלילי לייעוץ משפטי פרטני כדי לבחון מהי האסטרטגיה הנכונה בה יש לפעול בתיק. עורך דין ברוך גדע יוצא פרקליטות מחוז חיפה, בעבר ניסח כתבי אישום רבים בגין עבירת מעשי פזיזות ורשלנות וידע כיצד להכווין אותך בסיטואציה בה אתה נמצא.

אם זומנת לחקירה או הוגש נגדך כתב אישום בגין עבירת מעשי פזיזות ורשלנות, אנו מזמינים אותך בחפץ לב לפנות למשרדנו בטלפון 055-6601981, או השאר פרטים ונחזור אליך תוך זמן קצר.


משרדנו מתחייב להקצות את כלל המשאבים העומדים לרשותו, על מנת להשיג את התוצאה הטובה ביותר עבורך.
Comments


bottom of page