Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page
compress bg (1).webp
עורך דין ברוך גדע
055-660-1981
ייעוץ, ליווי וייצוג בהליכים פליליים בכל רחבי הארץ
עורך דין פלילי ברוך גדע
לייעוץ התקשרו 055-660-1981 או השאירו פרטים:
-אודות הכותב-
עורך דין ברוך גדע

עו"ד ברוך גדע, מייסד המשרד, בוגר תואר ראשון במשפטים, יוצא פרקליטות מחוז חיפה ומומחה בייעוץ, ליווי וייצוג חשודים ונאשמים בהליכים פליליים. 

לקריאה נוספת

-לקוחות ממליצים-

שימוש ברכב ללא רשות (שבל"ר)


שימוש ברכב ללא רשות - שבל"ר
שימוש ברכב ללא רשות - שבל"ר

עבירת שימוש ברכב ללא רשות נקראת גם עבירת שבל"ר. מדובר בעבירה פלילית אשר קיים דמיון בינה לבין עבירת גניבת רכב. עם זאת, עבירת שימוש ברכב ללא רשות הינה עבירה פחות חמורה ביחס לעבירת גניבת רכב, וזאת מכיוון שבעבירה זו, הנאשם אינו חפץ לנטול את הרכב מבעליו שלילת קבע, אלא חפץ להשתמש בכלי הרכב כאמור, ללא רשות בעליו. בדרך כלל, עבירת שימוש ברכב ללא רשות מיוחסת לנאשמים צעירים, מדובר בעבירה שמתבצעת על ידי בני נוער אשר "משאילים" את הרכב מהוריהם ובכך מסכנים הם את עצמם ואת כלל משתמשי הדרך. בשורות הבאות, עו"ד ברוך גדע מסביר אודות עבירת השבל"ר, מה העונש בגין עבירה זו ועל חשיבות הייצוג המשפטי באם אתם צפויים להיחקר בגין העבירה אם הוגש נגדכם כתב אישום בגינה.


עבירת שימוש ברכב ללא רשות (שבל"ר) בחוק העונשין:

עבירת שימוש ברכב ללא רשות הבעלים מעוגנת בסעיף 413ג, לחוק העונשין תשל"ז – 1977. בהתאם לחוק, אדם אשר נוהג, משתמש או מעביר רכב ממקום למקום אחר בלא שלא לכך רשות מבעל הרכב ובתוך כך נוטש את כלי הרכב בסמוך במקום ממנו נלקח או בסמוך למקום – מבצע עבירה פלילית שעונשה המרבי הנו עד שלוש שנות מאסר. היה והרכב ננטש במקום אחר, אזי העונש המרבי הקבוע בחוק הנו עד חמש שנות מאסר. להלן לשון החוק:

"הנוהג, משתמש או מעביר ממקום למקום, רכב ללא רשות מבעליו, ונוטש אותו במקום ממנו נלקח או בסמוך אליו, דינו - מאסר שלוש שנים; עושה כן ונוטש את הרכב בכל מקום אחר, דינו - מאסר חמש שנים".

מה העונש על שימוש ברכב ללא רשות

כפי שהוזכר, העונש המרבי הקבוע בחוק על עבירת שימוש ברכב ללא רשות הנו עד שלוש שנות מאסר, אולם אם הרכב ננטש שלא במקום ממנו נלקח או בסמוך אליו, אזי העונש המרבי הקבוע בחוק הנו חמש שנות מאסר. על אף העובדה שהמחוקק קבע עונש מאסר בגין עבירה זו, בדרך כלל, בתי המשפט מסתפקים בענישה שנעה בין מאסר על תנאי לעבודות שירות – תלוי בחומרת העבירה ובנסיבותיו האישיות של הנאשם. חשוב לציין כי מעבר לסנקציה הפלילית, בתי המשפט גוזרים עונשים נוספים כגון קנס, פיצוי וכמובן – שלילת רישיון נהיגה.


שלילת רישיון נהיגה בגין עבירת שבל"ר

סעיף 36ב לפקודת התעבורה [נוסח חדש] קובע פסילת מינימום לאדם אשר יורשע בגין עבירת שימוש ברכב ללא רשות. פסילת המינימום הקבועה בסעיף נעה בין שישה חודשי פסילה לשלוש שנים, כפועל יוצא מסטאטוס רישיון הנהיגה של הנאשם. כך למשל:

  1. נאשם אשר נהג ברכב ללא רשות בעליו מבלי שיש לו רישיון נהיגה בתוקף (זולת נאשם שרישיונו פקע מחמת אי תשלום) – רישיונו יפסל לפחות לשלוש שנים.

  2. נאשם אשר נהג ברכב ללא רשות בעליו אולם יש ברשותו רישיון נהיגה – רישיונו יפסל למשך שישה חודשים לפחות.

התרת רישיון לבלתי מורשה

לא אחת, חשודים בעבירת שבל"ר מעלים טענה כי השימוש ברכב נעשה בידיעת הבעלים. כשמדובר בבני נוער, מטבע הדברים, הוריהם ינסו לחלץ את בנם מהמקרה ויודיעו כי השימוש ברכב נעשה על דעתם ובידיעתם – דבר שעשוי לסבך אותם בעבירת התרת רישיון נהיגה לבלתי מורשה. בהתאם לסעיף 36ב(ג) לפקודת התעבורה, בעל רכב או אדם שהרכב נמצא בשליטתו אשר התיר את השימוש ברכב לאחר, ביודעו שהאחר אינו בעל רישיון נהיגה – מבצע עבירה פלילית שעונשה המרבי הנו שלוש שנות מאסר. כמו כן, אם הנאשם התיר את השימוש ברכב לקטין, אזי העונש המרבי הקבוע בחוק הנו עד חמש שנות מאסר.


זומנת לחקירה בחשד לעבירת שימוש ברכב ללא רשות? הוגש נגדך כתב אישום בגין עבירת שבל"ר?

יש ליצור קשר עם עורך דין הבקיא ברזי המשפט הפלילי ללא דיחוי נוסף ולפני חקירתך במשטרה. ייעוץ לפני חקירה עשוי לשנות את תוצאת ההליך באופן משמעותי. עורך דין פלילי ידע להסביר לך מהן הזכויות שלך במהלך החקירה ובמקרים מסוימים אף עשוי להביא לסגירת התיק כנגדך. אם כבר הוגש נגדך כתב אישום בגין עבירת שבל"ר, פנה לעורך דין פלילי מומחה לייעוץ משפטי פרטני, על מנת לבחון מהי האסטרטגיה המשפטית הנכונה ביותר בה יש לפעול בתיק. עורך דין ברוך גדע, בעל ניסיון ומוניטין רב במתן בייצוג משפטי לחשודים ונאשמים בעבירות פליליות בעלות זיקה לתחום התעבורה בכלל ובעבירת שימוש ברכב ללא רשות בפרט.

אם זומנת לחקירה או הוגש נגדך כתב אישום בגין עבירת שבל"ר, פנה להתייעצות עמנו בטלפון 055-6601981, או השאר פרטים ונחזור אליך תוך זמן קצר.


משרדנו מתחייב להקצות את כלל המשאבים העומדים לרשותו, על מנת להשיג את התוצאה הטובה ביותר עבורך.

Comments


bottom of page