Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

עבירת הזיוף

עבירת הזיוף
compress bg (1).webp
עורך דין ברוך גדע
055-660-1981
ייעוץ, ליווי וייצוג בהליכים פליליים בכל רחבי הארץ
עורך דין פלילי ברוך גדע
לייעוץ התקשרו 055-660-1981 או השאירו פרטים:

עבירת הזיוף הינה אחת מן העבירות הנפוצות ביותר. אחת הסיבות לכך היא ההתפתחות הטכנולוגית שחלה בשני העשורים האחרונים. מחשבים, מדפסות ותוכנות עריכה מתקדמות הזמינות לכל דורש - הביאו לנסיקה בעבירות המרמה בכלל ובעבירת הזיוף בפרט.

הזייפנים עושים שימוש במחשבים ובתוכנות עריכה מתקדמות על מנת לזייף מסמכים שונים כגון: זיוף תעודת זהות, דרכונים, תעודות פטירה, צוואות, החלטות שיפוטיות, חתימות, מסמכים רפואיים, שטרות ועוד. בשורות הבאות, עורך דין פלילי ברוך גדע מסביר אודות עבירת הזיוף.

עבירת הזיוף

כדי להבין מהי עבירת הזיוף, חשוב להבין מה מוגדר בחוק העונשין כזיוף.

סעיף 414 לחוק העונשין, תשל"ז - 1977, מגדיר זיוף כך:

  1. עשיית מסמך הנחזה להיות את אשר איננו, והוא עשוי להטעות;

  2. שינוי מסמך - לרבות הוספת פרט או השמטת פרט - בכוונה לרמות, או ללא סמכות כדין ובאופן הנחזה כאילו נעשה השינוי בסמכות כדין;

  3. חתימת מסמך בשם פלוני ללא סמכות כדין, או בשם מדומה, באופן העשוי להיחזות כאילו נחתם המסמך בידי פלוני;

הנה כי כן, בחוק העונשין קיימות שלוש חלופות אשר מגדירות מהו זיוף.

חלופה ראשונה - עניינה בזיוף מסמך אשר לא היה קיים לפני כן.

חלופה שנייה - עניינה בזיוף מסמך קיים על דרך הוספת פרט או השמטת פרט ממנו. למשל:

שינוי סכום שנכתב במסמך המקורי, שינוי תאריך וכדומה.

חלופה שלישית - עניינה זיוף חתימה על מסמך ללא סמכות. למשל:

חתימה על מסמך משפטי ללא תעודת הסמכה, חתימה על מסמך רפואי ללא הכשרה מתאימה, חתימה על צ'ק וכדומה.

העונש על זיוף מסמך

המזייף מסמך מסתכן בעונש של עד שנת מאסר. עם זאת, חשוב להדגיש כי במרבית המקרים לעבירת הזיוף נגררת כוונה להשיג דבר מה. לכן, המחוקק ראה לנכון להחמיר את הענישה כלפי מי שמזייף מסמך בכוונה לקבל דבר באמצעותו דבר. לפיכך, המזייף מסמך בכוונה לקבל דבר, דינו - מאסר שלוש שנים. אם העבירה נעברה בנסיבות מחמירות, אזי דינו של המזייף הנו חמש שנות מאסר.

זיוף בנסיבות מחמירות

ההבחנה בין זיוף "רגיל" לזיוף בנסיבות מחמירות נעוצה בהיקף הזיוף, במידת התחכום, המאמצים והתכנון שהושקעו כמו גם בסוג המסמך שזויף. כך למשל, זיוף אישור רפואי חד פעמי למקום העבודה ככל הנראה יחשב כזיוף "רגיל" לעומת זאת, זיוף החלטה שיפוטית בכוונה לקבל הלוואה מהבנק יחשב כזיוף בנסיבות מחמירות.

שימוש במסמך מזויף

גם מי שלא זייף את המסמך בפועל אלא רק ביצע בו שימוש מבצע עבירה פלילית. מבחינת הענישה, החוק אינו מבחין בין מזייף המסמך לבין האדם המבצע בו שימוש. כלומר - דין מזייף המסמך ודין האדם המשתמש במסמך זהה וזאת כל עוד מי שהשתמש במסמך היה מודע לכך כי המסמך מזויף.

זומנת לחקירה בחשד לביצוע עבירת זיוף? הוגש נגדך כתב אישום בגין עבירת זיוף?

יש ליצור קשר עם עורך דין פלילי ללא דיחוי. ייעוץ לפני חקירה במשטרה עשוי לשנות את תוצאת ההליך בצורה משמעותית.

כמו כן, עורך דין פלילי בעל ניסיון ידע להסביר לך מהן הזכויות שלך במהלך החקירה ואף עשוי להביא לסגירת התיק כנגדך. אם כבר הוגש נגדך כתב אישום, פנה לעורך דין פלילי לייעוץ משפטי פרטני על מנת לבחון מהי האסטרטגיה המשפטית הנכונה ביותר בה יש לפעול בתיק.

משרדנו ממוקם בקריות ומספק ייעוץ וייצוג משפטי לחשודים ונאשמים בעבירות מרמה בכלל ובעבירת הזיוף בפרט.

אם זומנת לחקירה או הוגש נגדך כתב אישום בגין עבירת זיוף, פנה להתייעצות עמנו בטלפון 055-6601981, או השאר פרטים ונחזור אליך תוך זמן קצר.

bottom of page