Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

עבירת השוד

עבירת השוד

עבירת השוד הינה אחת מן העבירות החמורות ביותר בספר החוקים הישראלי.

חומרתה של עבירת השוד מתבטאת בעונש המרבי הקבוע לצדה, שהינו עד ארבע עשרה שנות מאסר. ככל שמדובר בשוד שנעשה תוך שימוש בנשק או בחפץ אחר שיש בו כדי לסכן או לפגוע באדם, או שהשוד בוצע בחבורה או שבמהלכו או בתכוף אליו נפצע אדם, אזי מדובר בעבירת שוד בנסיבות מחמירות, אשר העונש הקבוע לצידה הינו עד עשרים שנות מאסר. לכן, אם נחשדת בביצוע עבירת שוד, יש להיוועץ עם עורך דין פלילי אשר יוכל ללוות אותך כבר משלב החקירה במשטרה.

compress bg (1).webp
עורך דין ברוך גדע
055-660-1981
ייעוץ, ליווי וייצוג בהליכים פליליים בכל רחבי הארץ
עורך דין פלילי ברוך גדע
לייעוץ התקשרו 055-660-1981 או השאירו פרטים:

עבירת השוד - לשון חוק העונשין 

עבירת השוד מעוגנת בסעיף 402(א) בחוק העונשין הקובע כדלקמן:

"הגונב דבר, ובשעת מעשה או בתכוף לפניו או לאחריו מבצע או מאיים לבצע מעשה אלימות באדם או בנכס כדי להשיג את הדבר הנגנב או לעכבו אצלו או כדי למנוע התנגדות לגניבת הדבר או להתגבר עליה, הרי זה שוד, ודינו של השודד - מאסר ארבע-עשרה שנים".

עבירת השוד בנסיבות מחמירות

עבירת השוד בנסיבות מחמירות מעוגנת בסעיף 402(ב) בחוק העונשין הקובע כדלקמן:

"היה השודד מזויין בנשק או במכשיר שיש בהם כדי לסכן או לפגוע, או שהיה בחבורה, או שבשעת השוד או בתכוף לפניו או לאחריו הוא פצע אדם, הכהו או השתמש באלימות אחרת כלפי גופו, דינו - מאסר עשרים שנים".

בשונה מעבירת השוד "הרגילה", עבירת השוד בנסיבות מחמירות מתייחסת לשודד, אשר כחלק מביצוע עבירת השוד הצטייד בנשק או במכשיר שיש בו כדי לסכן אדם או שהשודד חבר בחבורה או אם לפני ביצוע עבירת השוד, תוך כדי או בתכוף לאחר ביצוע העבירה נפצע אדם כתוצאה מהשוד ומשימוש באלימות כלפיו. העונש הקבוע בעבירת השוד שנעשה בנסיבות מחמירות הינו עד עשרים שנות מאסר.

זומנת לחקירה בחשד לביצוע עבירת שוד? הוגש נגדך כתב אישום בגין ביצוע עבירת שוד?

יש ליצור קשר עם עורך דין פלילי ללא דיחוי. ייעוץ לפני חקירה עשוי לשנות את תוצאת ההליך בצורה משמעותית. כמו כן, עורך דין פלילי בעל ניסיון ידע להסביר לך מהן הזכויות שלך במהלך החקירה ואף עשוי להביא לסגירת התיק כנגדך. אם כבר הוגש נגדך כתב אישום, פנה לעורך דין פלילי לייעוץ משפטי על מנת לבחון מהי האסטרטגיה המשפטית הנכונה ביותר בה יש לפעול בתיק. 

אם זומנת לחקירה או הוגש נגדך כתב אישום בגין עבירת שוד, פנה להתייעצות עמנו בטלפון 055-6601981, או השאר פרטים ונחזור אליך תוך זמן קצר. 

bottom of page