Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

עבירת התחזות

עבירת התחזות
compress bg (1).webp
עורך דין ברוך גדע
055-660-1981
ייעוץ, ליווי וייצוג בהליכים פליליים בכל רחבי הארץ
עורך דין פלילי ברוך גדע
לייעוץ התקשרו 055-660-1981 או השאירו פרטים:

לפני שנפרט אודות עבירת ההתחזות, מוטב יהיה להמחיש זו בדוגמה הבאה:

בשנת 2018 הציג עצמו ש' כמיסטיקן וקבליסט, בעל מומחיות ב"החזרת אהבות".

במסגרת פעילותו, ש' יצר קשר עם נשים באמצעות אתרי אינטרנט שונים. ש' פרסם שירותי החזרת אהבות, תוך שהוא מציג עצמו בשמות בדויים שונים.

ש' פרסם באתרי האינטרנט כתבות מזויפות, בהן תיאר את שיטת עבודתו בכלים מיסטיים וטען כי הוא עושה שימוש ב"מגיות בטוחות" וב"כישוף לבן", תוך שימוש בחומרים איכותיים אותם הוא מייבא מחו"ל.

בעקבות מצג השווא, פנו אל ש' נשים רבות, סיפרו לו את אשר על ליבן, על הלב השבור ועל הקשיים הכרוכים בפרידה. ש' הנחה את הנשים לשלוח לו פרטים אישיים ותמונות שלהן ושל בני זוגן לשעבר, תוך שהוא מבטיח לבצע בדיקת "התאמה אנרגטית" במטרה להשיב את אהבתן הנכזבת והכל בתמורה לתשלום של אלפי שקלים. במסגרת פעילותו, עקץ ש' נשים בעשרות אלפי שקלים.

עניינו של ש' הסתיים בחודש פברואר 2020 ובית המשפט גזר עליו 40 חודשי מאסר בפועל, לצד פיצוי למתלוננות וענישה נלווית.

הפרשה של ש' ממחישה דוגמה אחת מני רבות אודות עולמם של המתחזים. נוכח התפתחות הטכנולוגיה בשני העשורים האחרונים תופעת ההתחזות הולכת ומתגברת במחוזותינו.

במאמר הבא, עורך דין פלילי ברוך גדע מסביר מהי עבירת ההתחזות, מה העונש בגין עבירה זו וכיצד לנהוג אם הוגש נגדך כתב אישום בעבירת התחזות.

עבירת התחזות בחוק העונשין

עבירת התחזות כאדם אחר מעוגנת בסעיף 441 לחוק העונשין, התשל"ז - 1977 הקובע כדלקמן:

"המתייצג בכזב כאדם אחר, חי או מת, בכוונה להונות, דינו - מאסר שלוש שנים; התייצג כאדם הזכאי על פי צוואה או על פי דין לנכס פלוני והוא עושה זאת כדי להשיג את הנכס או את החזקתו, דינו - מאסר חמש שנים".

יסודות עבירת התחזות - היסוד העובדתי

על מנת להרשיע אדם בעבירת התחזות, לא די בכך שאותו אדם הציג עצמו או העמיד פנים לאדם אחר או אדם שנפטר, אלא שלפי לשון החוק נדרש כי אותו אדם-המתחזה, יעשה זאת מתוך כוונה להונות.

היסוד הנפשי

בנוסף ליסוד העובדתי, על התביעה להוכיח יסוד נפשי מסוג מחשבה פלילית ומטרה להשיג דבר מה כתוצאה מההתחזות.

התחזות בנסיבות מחמירות

מלבד עבירת ההתחזות "הרגילה". המחוקק קבע כי מקום בו פלוני התחזה לאדם הזכאי על פי צוואה או על פי דין לקבל נכס מסוים, אזי מדובר בהתחזות בנסיבות מחמירות.

העונש על התחזות

העונש לצד עבירת ההתחזות "הרגילה" הנו עד שלוש שנות מאסר. במידה ומדובר בעבירת התחזות שנעבירה בנסיבות מחמירות, אזי העונש הנו עד חמש שנות מאסר. במרבית כתבי האישום, התביעה מייחסת לנאשם סעיפי חיקוק נוספים כגון זיוף וקבלת דבר במרמה.

דוגמאות להתחזות כאדם אחר

  • התחזות לעובד ציבור - סעיף 283 לחוק העונשין קובע כי המתחזה לעובד ציבור ומבצע פעולה תוך התחזות לעובד ציבור, עונשו עד שלוש שנות מאסר.

  • התחזות לבעל תעודה – למשל - אדם שמציג עצמו כרופא, שוטר, עורך דין, פסיכולוג וכדומה.

  • התחזות לחייל.

  • חייל שמתחזה לקצין.

זומנת לחקירה בחשד לעבירת התחזות?  הוגש נגדך כתב אישום בגין עבירת התחזות?

יש ליצור קשר עם עורך דין פלילי ללא דיחוי. ייעוץ לפני חקירה עשוי לשנות את תוצאת ההליך בצורה משמעותית. עורך דין פלילי ידע להסביר לך מהן הזכויות שלך במהלך החקירה ואף עשוי להביא לסגירת התיק כנגדך. אם כבר הוגש נגדך כתב אישום, פנה לעורך דין פלילי לייעוץ משפטי על מנת לבחון מהי האסטרטגיה המשפטית הנכונה ביותר בה יש לפעול בתיק. משרדנו ממוקם בקריות ומספק ייעוץ וייצוג משפטי לחשודים ונאשמים בעבירות הונאה בכלל ובעבירת התחזות לאחר בפרט.

אם זומנת לחקירה או הוגש נגדך כתב אישום בגין עבירת התחזות, פנה להתייעצות עמנו בטלפון 055-6601981, או השאר פרטים ונחזור אליך תוך זמן קצר.

bottom of page