Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

תקיפת שוטר

compress bg (1).webp
עורך דין ברוך גדע
055-660-1981
ייעוץ, ליווי וייצוג בהליכים פליליים בכל רחבי הארץ
עורך דין פלילי ברוך גדע
לייעוץ התקשרו 055-660-1981 או השאירו פרטים:
עבירת תקיפת שוטר

בין אם מדובר במהלך חיפוש משטרתי, בבדיקת רישיונות נהיגה או אפילו בהגשת תלונה, המפגש שבין שוטר לאזרח מלווה בתחושת מתח ולחץ. נגע האלימות בחברה, הבדלי המעמדות שבין השוטר לאזרח, ולעתים התנהגותו התוקפנית של השוטר הם חלק מהגורמים שבגללם אזרחים מאבדים את קור הרוח במפגש עם גורמי אכיפת החוק ולעיתים מגיבים בצורה אלימה. בשורות הבאות, עורך דין פלילי ברוך גדע מסביר בתמצית אודות עבירת תקיפת שוטר.

תקיפת שוטר - לשון החוק

"התוקף שוטר והתקיפה קשורה למילוי תפקידו כחוק או אדם אחר העוזר לשוטר כשהשוטר ממלא תפקידו כחוק, דינו - מאסר עד שלוש שנים ולא פחות מחודש ימים".

 

כפי שניתן לראות, בעבירת תקיפת שוטר קיים רף ענישה מינימלי - לא פחות מחודש ימים, דבר המלמד על חומרת העבירה בעיני המחוקק.

מהי תקיפה?

סעיף 378 לחוק העונשין מונה שורה של מעשים שנכללים תחת המונח תקיפה:

"המכה אדם, נוגע בו, דוחפו או מפעיל על גופו כוח בדרך אחרת, במישרין או בעקיפין, בלא הסכמתו או בהסכמתו שהושגה בתרמית – הרי זו תקיפה;

ולענין זה, הפעלת כוח – לרבות הפעלת חום, אור, חשמל, גאז, ריח או כל דבר או חומר אחר, אם הפעילו אותם במידה שיש בה כדי לגרום נזק או אי נוחות".

 

הנה כי כן, כל נגיעה ולו הקלה ביותר - תיחשב מבחינה משפטית כ"תקיפה".

חשוב להדגיש כי על מנת להרשיע בעבירת תקיפה שוטר, על התביעה להוכיח כי התקיפה הייתה על רקע מילוי תפקידו. כך למשל, אם לפלוני יש שכן שהוא שוטר ובמסגרת סכסוך שכנים בין השניים תקף פלוני את השוטר - לא ניתן יהיה לייחס לפלוני עבירת תקיפת שוטר אלא עבירת תקיפה "רגילה" וזאת מכיוון שעבירת התקיפה לא הייתה קשורה למילוי תפקידו של השוטר.

תקיפת שוטר בנסיבות מחמירות​​

"התוקף שוטר והתקיפה קשורה למילוי תפקידו כחוק ונתקיימה בו אחת מאלה, דינו - מאסר עד חמש שנים ולא פחות משלושה חדשים:

  1.  התכוון להכשיל את השוטר בתפקידו או למנוע או להפריע אותו מלמלאו;

  2.  היה מזויין בנשק חם או קר;

  3.  התקיפה היתה בצוותא של יותר משני אנשים".

במקרים בהם תקיפת השוטר בוצעה מתוך כוונה להכשילו להכשילו בתפקיד, כשהתוקף הצטייד בנשק חם או קר או כשהתקיפה בוצעה על ידי שני אנשים או יותר - תיחשב העבירה לפשע אשר העונש המרבי הקבוע לצדה הוא עד חמש שנות מאסר.

בדומה לעבירת תקיפת שוטר "רגילה", גם כאן קיים עונש מינימום של שלושה חודשי מאסר. 

 

עבירות שעניינן תקיפת שוטרים אינן מטופלות על ידי התביעה המשטרתית, אלא על ידי הפרקליטות.

על פי הנחיית פרקליט המדינה, בטרם הגשת כתב אישום בגין עבירת תקיפת שוטרים, יש לבקש אישור שפיטה מאת המחלקה לחקירות שוטרים. 

זומנת לחקירה בחשד לביצוע עבירת תקיפת שוטר? הוגש נגדך כתב אישום בגין עבירת תקיפת שוטר?

יש ליצור קשר עם עורך דין פלילי ללא דיחוי. ייעוץ לפני חקירה באזהרה עשוי לשנות את תוצאת ההליך בצורה משמעותית. כמו כן, עורך דין פלילי בעל ניסיון ידע להסביר לך מהן הזכויות שלך במהלך החקירה ואף עשוי להביא לסגירת התיק כנגדך. אם כבר הוגש נגדך כתב אישום פלילי בגין תקיפת שוטר, פנה לעורך דין פלילי מומחה לייעוץ משפטי על מנת לבחון מהי האסטרטגיה המשפטית הנכונה ביותר בה יש לפעול בתיק.

זכור! מדובר בעבירה שבה קיים עונש מינימום! משרדנו ממוקם בקריות ומספק ייעוץ וייצוג משפטי לחשודים ונאשמים במגוון עבירות פליליות, לרבות עבירת תקיפת שוטר, העלבת עובדי ציבור והפרעה לשוטר בשעת מילוי תפקידו.

אם זומנת לחקירה או הוגש נגדך כתב אישום בגין עבירת תקיפת שוטר, פנה להתייעצות עמנו בטלפון 055-6601981, או השאר פרטים ונחזור אליך תוך זמן קצר.

bottom of page