Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

גניבה ממעביד

גניבה ממעביד
compress bg (1).webp
עורך דין ברוך גדע
055-660-1981
ייעוץ, ליווי וייצוג בהליכים פליליים בכל רחבי הארץ
עורך דין פלילי ברוך גדע
לייעוץ התקשרו 055-660-1981 או השאירו פרטים:

עבירת גניבה ממעביד נחשבת לעבירה חמורה הן בעיניי המחוקק והן בעיניי בתי המשפט. מטבע הדברים, במהלך עבודתו נחשף העובד למידע, לכספים ולרכוש - והכל מתוקף האמון שנותן בו המעסיק. עובד אשר מועל באמון זה, מערער את מערכת היחסים בינו לבין המעביד מפר את יחסי האמון בין השניים ואף עלול לגרום לנזקים כלכליים. לכן, בשונה מעבירת הגניבה הרגילה, מצא המחוקק לנכון להחמיר בעונשו של מי שגונב ממעביד, וקבע כי עבירת גניבה ממעביד תסווג כעבירה מסוג פשע. במאמר זה, עורך דין פלילי ברוך גדע מסביר מהי עבירת גניבה ממעביד, מה העונש בגין ביצוע עבירת גניבה ממעביד, כיצד יש לנהוג אם זומנת לחקירה או הוגש נגדך כתב אישום בו מיוחסת לך עבירת גניבה ממעביד.  

עבירת גניבה ממעביד

סעיף 391 לחוק העונשין, תשל"ז - 1977 קובע כדלקמן:

"עובד הגונב דבר שהוא נכס מעבידו, או שהגיע לידי העובד בשביל מעבידו, וערכו עולה על אלף שקלים חדשים, דינו - מאסר שבע שנים".

כפי שניתן לראות, סעיף החוק קובע עונש חמור של עד שבע שנות מאסר. עם זאת, לא כל גניבה ממעביד תחסה תחת סעיף זה, אלא נדרש כי תהא זו גניבה בסכום מינימאלי של 1,000 ש"ח.

מה נחשב לגניבה ממעביד?

מלבד גניבת רכוש מוחשי וכספים, ייתכנו פעולות שונות אשר עשויות להיחשב לגניבה ממעביד על פי החוק, למשל:

א. דיווח כוזב על שעות עבודה שלא בוצעו.

ב. גניבת סודות טכנולוגיים.

ג. שימוש בציוד ששייך למעסיק ללא אישורו.

ד. שימוש ברכבו של המעסיק ללא אישורו ושלא לצרכי עבודה.

מה ההבדל בין עבירת גניבה בידי עובד לבין עבירת הגניבה הרגילה?

העונש הקבוע לצד עבירת הגניבה ה"רגילה" הוא עד שלוש שנות מאסר. מדובר בעבירה מסווג עוון, אשר מבלי להמעיט בחומרתה, הרי שמדובר בעבירה קלה יותר בהשוואה לעבירת גניבה ממעביד שכאמור, העונש הקבוע לצד עבירת גניבה ממעביד הוא עד שבע שנות מאסר. השוני בין עבירות אלו, נעוץ בכך שלעבירת הגניבה בידי עובד יש מאפיינים חמורים יותר, זאת בשל הפרת יחסי האמון שנותן המעסיק בעובדו.

העונש על גניבה ממעביד

כאמור, עבירת גניבה ממעביד נחשבת לעבירה חמורה בעיני המחוקק. בהתאם לכך, מדיניות הענישה בעבירה זו מתבטאת בפסיקה מחמירה מצד בתי המשפט, הכוללת רכיב של מאסר בפועל. עם זאת, כלל הוא בשיטת משפטנו כי הענישה משתנה בהתאם לנסיבות העושה ובהתאם לנסיבות המעשה. כך למשל, קיים שוני בענישה מקום בו מדובר בקופאית שגנבה ממעסיקה סכומי כסף נמוכים לכלכלת ילדיה הקטנים, לעומת מנהל סניף בנק אשר גנב מיליונים במשך שנים. לפיכך, ייתכנו מקרים בהם בית המשפט יימנע מלגזור על נאשם שהורשע בעבירה של גניבה ממעביד עונש אסר בפועל.

זומנת לחקירה בחשד לביצוע עבירת גניבה ממעביד? הוגש נגדך כתב אישום בגין ביצוע עבירת גניבה ממעביד?

בשל החומרה היתרה שבתי המשפט רואים בעבירה של גניבה ממעביד, מומלץ למי שנחשד בעבירה זו או מואשם בעבירה זו להתייעץ מיד עם עורך הבקיא ברזי המשפט הפלילי. אם זומנת לחקירה במשטרה בחשד לביצוע עבירת גניבה ממעביד, אל תוותר על זכות ההיוועצות ופנה לעורך דין פלילי. וויתור על זכות ההיוועצות בעורך דין פלילי מצדך, עשויה להשפיע לרעה על מצבך המשפטי. ביכולתו של עורך דין פלילי ללמוד את התיק ולנתח את חומר הראיות כדי למצוא את הדרך המיטבית ביותר, על מנת להשיג עבורך את התוצאה הטובה ביותר. אם כבר הוגש נגדך כתב אישום, פנה לעורך דין פלילי לייעוץ משפטי על מנת לבחון מהי האסטרטגיה המשפטית הנכונה ביותר בה יש לפעול בתיק. משרדנו מלווה לקוחות פרטיים ועסקיים במגוון הליכים פליליים, בין היתר בעבירת גניבה ממעביד.

אם זומנת לחקירה או הוגש נגדך כתב אישום בגין עבירת גניבה ממעביד, פנה להתייעצות עמנו בטלפון 055-6601981, או השאר פרטים ונחזור אליך תוך זמן קצר. משרדנו ממוקם בקריות ונשמח לתת מענה לכל שאלה.

bottom of page