• עו"ד ברוך גדע

עבירת הגניבה

עודכן ב: מרץ 31


עבירת הגניבה היא בין העבירות הוותיקות שבספר החוקים. בראיה היסטורית, כבר בתקופת התנ"ך נצטווה עם ישראל לא לגנוב וזאת כחלק מן המצוות שבין אדם לחברו, המוזכרות בלוחות הברית. בעידן העכשווי, ישנן עבירות שונות בחוק העונשין אשר משקפות את יחסו של המחוקק לעבירת הגניבה וזאת במטרה להגן על זכות הקניין של האחר.

מלבד עבירת הגניבה הבסיסית, בסימן א' שבחוק העונשין יש מגוון עבירות הקשורות בגניבה, כגון:

· סעיף 390 – גניבה בידי עובד ציבור.

· סעיף 384א' – גניבה בנסיבות מיוחדות.

· סעיף 391 – גניבה ממעביד.

· סעיף 392 – גניבה בידי המנהל.

· סעיף 393 – גניבה בידי מורשה.

· סעיף 413ד' – גניבה מרכב או פירוק רכב.


מהי גניבה?

סעיף 383 לחוק העונשין מגדיר מהי גניבה. בהתאם לחוק, אדם גונב ייחשב כמי שנוטל דבר מה (למשל: חפץ יקר ערך) ללא הסכמת בעליו, בדרך של מרמה ובחוסר תום לב. על מנת לגבש את יסודות עבירת הגניבה, לא די בכך שאדם נטל את הדבר אלא שלאותו אדם הייתה כוונה לשלול את הדבר לצמיתות מבעליו. כמו כן, אדם ייחשב כגונב במצב בו הוא החזיק בדבר מה בעל ערך אשר ניתן לו מאדם אחר והוא שלח ידו במרמה בדבר (למשל: אדם שהופקדו בידיו כספים אשר שולח את ידיו בכספים אלו, ייחשב לגנב על פי ההגדרה).

וזו לשון החוק:

"(א) אדם גונב דבר אם הוא –
(1) נוטל ונושא דבר הניתן להיגנב, בלי הסכמת הבעל, במרמה ובלי תביעת זכות בתום לב, כשהוא מתכוון בשעת הנטילה לשלול את הדבר מבעלו שלילת קבע;
(2) בהיותו מחזיק כדין דבר הניתן להיגנב, בפקדון או בבעלות חלקית, הוא שולח יד בו במרמה לשימושו שלו או של אחר שאינו בעל הדבר".

נטילת הנכס יכולה להיעשות במספר דרכים:

בהתאם לחוק, גניבה עשויה להתבצע בכמה דרכים:

א. בתחבולה – למשל: תוך התחזות ותחכום.

ב. בהפחדה – למשל: תוך אמירת איומים שאינם כוללים פגיעה פיזית, שהרי אז מדובר בעבירת שוד.

ג. בטעות מצד בעל הנכס ובידיעת הנוטל שהחזקתו בנכס הושגה בשל הטעות מצד בעליו – למשל: כשמעסיק מפקיד בטעות בחשבון הבנק של עובד סכומי כסף והאחרון בוחר שלא להשיב את הסכום שהופקד.

ד. במציאה - כל עוד ניתן לאתר באמצעים סבירים את בעליו – למשל: אדם המוצא בעל חיים עם שבב, הרי שבקלות ניתן לאתר את הבעלים.


עבירת הגניבה הבסיסית בחוק העונשין

עבירת הגניבה הבסיסית, נחשבת לעבירה מסוג עוון אשר העונש הקבוע לצידה הוא עד 3 שנות מאסר. עבירת זו מעוגנת בסעיף 384 לחוק העונשין, התשל"ז – 1977:

"הגונב, דינו - מאסר שלוש שנים, והוא אם לא נקבע לגניבה עונש אחר מחמת נסיבותיה או מחמת טיבו של הדבר שנגנב".

גניבה בנסיבות מיוחדות

מלבד עבירת הגניבה הבסיסית ישנן עבירות גניבה נוספות אשר העונש הקבוע לצדן חמור יותר, וזאת בשל הצורך להגן על זכות הקניין מקום בו מדובר בנכסים בעלי חשיבות מיוחדת בעיניי המחוקק. כך למשל:

גניבה של דבר המשמש כחלק מקווי תשתיות או דבר המשמש ככלי עבודה או אמצעי לפרנסתו של אדם (למשל: כלים חקלאיים, תוצרת חקלאית, בקר ועוד) אשר ערכם עולה על 1,000 ש"ח או גניבה של חפץ בעל ערך תרבותי, מדעי היסטורי, דתי או אומנותי – כל אלו נחשבים לגניבה בנסיבות מחמירות ולפיכך העונש המרבי בגין גניבות מסוג זה הנו 4 שנות מאסר.


לא זו בלבד, החוק קובע כי העונש המרבי על מי שגונב דבר שערכו עולה על 500,000 ש"ח הנו 7 שנות מאסר.גניבת נשק

בשל הצורך להגן על ביטחון הציבור ובשל הסכנה הגלומה בעבירות נשק. המחוקק אף החמיר עם מי שמבצע עבירת גניבת נשק. העונש הקבוע לצד עבירת גניבת נשק הינו עד 10 שנות מאסר.


כלל החזקה התכופה

מכוח כלל החזקה התכופה, בית המשפט רשאי לקבוע כי מי שמחזיק ברכוש גנוב סמוך לאחר גניבתו, הרי שהחזקה חלה בעניינו והוא ייחשב כמי שאחראי לגניבה או לכל הפחות כמי שיודע שהרכוש בו הוא מחזיק הוא גנוב. בהקשר זה, חשוב לציין כי המונח "סמוך" נתון לפרשנותו של בית המשפט.


זומנת לחקירה בחשד לביצוע עבירת גניבה? הוגש נגדך כתב אישום בגין ביצוע עבירת גניבה?

אם זומנת לחקירה בחשד לביצוע עבירת גניבה – עליך ליצור קשר עם עורך דין פלילי ללא דיחוי. ייעוץ לפני חקירה עשוי לשנות את תוצאת ההליך בצורה משמעותית. כמו כן, עורך דין פלילי בעל ניסיון ידע להסביר לך מהן הזכויות שלך במהלך החקירה ואף עשוי להביא לסגירת התיק כנגדך. אם כבר הוגש נגדך כתב אישום, פנה לעורך דין פלילי לייעוץ משפטי על מנת לבחון מהי האסטרטגיה המשפטית הנכונה ביותר בה יש לפעול בתיק.

אם זומנת לחקירה או הוגש נגדך כתב אישום בגין עבירת גניבה, פנה להתייעצות עמנו בטלפון 055-6601981, או השאר פרטים ונחזור אליך תוך זמן קצר.עורך דין פלילי ברוך גדע

זומנת לחקירה במשטרה? זקוק לייעוץ משפטי מעורך דין פלילי?

משרדנו זמין 24 שעות ביממה במספר 055-6601981 או

השאר פניה ונחזור אליך תוך זמן קצר:

עורך דין פלילי ברוך גדע  

בקרו אותנו גם בפייסבוק:

הבהרה: כל המובא באתר מספק מידע כללי וראשוני בלבד ואינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לו.

אין להסתמך על הכתוב מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום הפלילי בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת החלטה.

הדברים נכונים למועד כתיבתם ועשויים להשתנות מעת לעת בהתאם לחוק והפסיקה.

כל הזכויות שמורות לעורך דין פלילי ברוך גדע ©