Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

החזקת סכין שלא כדין

compress bg (1).webp
עורך דין ברוך גדע
055-660-1981
ייעוץ, ליווי וייצוג בהליכים פליליים בכל רחבי הארץ
עורך דין פלילי ברוך גדע
לייעוץ התקשרו 055-660-1981 או השאירו פרטים:
החזקת סכין

החזקת סכין או אגרופן ברשות הרבים שלא למטרה כשרה הינה עבירה חמורה.

לא בכדי, קבע המחוקק כי העונש הקבוע לצד עבירת החזקת סכין או אגרופן הינו עד חמש שנות מאסר. בהתאם לעמדת המחוקק, בתי המשפט נוקטים ביד קשה כלפי מי שנתפס מחזיק סכין או אגרופן ברשות הרבים שלא למטרה כשרה. לא אחת, בתי המשפט התריעו כי תרבות תת הסכינאות הינה "מכה לאומית" של ממש. במאמר הבא, עורך דין פלילי ברוך גדע מסביר אודות עבירת החזקת סכין או אגרופן.

החזקת סכין או אגרופן

עבירת החזקת סכין או אגרופן מצויה בסעיף 186 לחוק העונשין, תשל"ז - 1977: 

(א)  המחזיק אגרופן או סכין מחוץ לתחום ביתו או חצריו ולא הוכיח כי החזיקם למטרה כשרה, דינו - מאסר חמש שנים.

(ב)  לענין סעיף זה, חזקה היא כי החזקת אולר הנה למטרה כשרה. החזקה לפי סעיף קטן זה לא תחול על החזקת אולר במוסדות חינוך או במקומות אחרים, הכל כמפורט בתוספת השניה, או בסמוך אליהם.

 (ג)   השר לביטחון הפנים רשאי בצו, מטעמים של שמירה על ביטחון הציבור ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, לשנות את התוספת השניה לענין סעיף קטן (ב).

סכין, מהי?

סכין מוגדרת בחוק העונשין ככלי בעל להב המסוגל לדקור או לחתוך. לאור הגדרה זו, בתי המשפט הכירו בכך כי גם מספריים, מברגים, פותחן יין וכיוצא באלה, עשויים לענות על הגדרה זו.

נתפסתי כשברשותי סכין אך לא ביצעתי באמצעותה עבירה פלילית, האם בכל זאת ביצעתי עבירה?

בהחלט כן! חשוב לשים לב כי הוראת החיקוק אוסרת החזקת סכין, בלא קשר אם בוצעה באמצעותה עבירה פלילית. עם זאת, קיימת הגנה לנאשם, מקום בו יוכיח במאזן הסתברויות כי החזקת הסכין הייתה למטרה כשרה.  

מהי החזקת סכין למטרה כשרה?

בבואו לבחון האם החזקת הסכין נעשתה למטרה כשרה, בית המשפט בוחן כל מקרה על פי נסיבותיו. נאשם הטוען כי החזקת הסכין נעשתה למטרה כשרה יצטרך להוכיח במאזן הסתברויות כי הסכין הוחזקה לשם מטרה מוגדרת.

 

החזקת סכין לצורך הגנה עצמית

חשודים ונאשמים רבים מעלים טענה כי החזקת הסכין הייתה לצרכי הגנה עצמית. חשוב להבין כי על פי הפסיקה, הגנה עצמית אינה מהווה כר פורה לנשיאת סכין. לפיכך, טענת הגנה עצמית בהקשר זה, אינה יכולה לשמש כטענת הגנה טובה, אלא אם כן יוכח כי הנאשם היה נתון בסכנה מוחשית ומידית לחייו עת בחר לשאת סכין ברשות הרבים.  

מה לגביי אולר?

אולר מוגדר בחוק העונשין כסכין מתקפלת שאורך להבה אינו עולה על עשרה סנטימטרים ושלא ניתן להפכה לסכין שלהבה קבוע.

חשוב לדעת כי בשונה מסכין, החוק מתיר להחזיק באולר ברשות הרבים. יחד עם זאת, החוק מונה מקומות ספציפיים, בהם או בסמוך אליהם, החזקת אולר אסורה, ולכן תיחשב עבירה פלילית לכל דבר ועניין:

  • מוסדות חינוך: גן ילדים, בית ספר יסודי, תלמוד תורה, חטיבת ביניים, בית ספר על-יסודי, מוסד חינוך משלים, מפעל קיט לילדים, מרכז תרבות נוער וספורט, פנימיה, מוסד להשכלה גבוהה וכל מוסד אחר שבו ניתן חינוך.

  • מסעדה, בית קפה, פאב וכל מקום כיוצא באלה.

  • מועדון או דיסקוטק.

  • מקום שבו נערכים משחקים באמצעות מכונות, משחקי ביליארד, קלפים, קוביות וכיוצא באלה.

  • מגרשי ספורט, אצטדיונים וכל מקום אחר שבו נערכות תחרויות ספורט.

  • מקום שבו נערכים מופעי תאטרון, קולנוע, מוסיקה, מחול וכיוצא באלה.

זומנת לחקירה בחשד לביצוע עבירת החזקת סכין או אגרופן? הוגש נגדך כתב אישום בגין עבירת החזקת סכין או אגרופן?

יש ליצור קשר עם עורך דין פלילי ללא דיחוי. ייעוץ לפני חקירה עשוי לשנות את תוצאת ההליך בצורה משמעותית. כמו כן, עורך דין פלילי בעל ניסיון ידע להסביר לך מהן הזכויות שלך במהלך החקירה ואף עשוי להביא לסגירת התיק כנגדך. אם כבר הוגש נגדך כתב אישום, פנה לעורך דין פלילי לייעוץ משפטי על מנת לבחון מהי האסטרטגיה המשפטית הנכונה ביותר בה יש לפעול בתיק. משרדנו מספק ייעוץ וייצוג משפטי לחשודים ונאשמים בעבירות אלימות בכלל ובעבירת החזקת סכין או אגרופן בפרט.

אם זומנת לחקירה או הוגש נגדך כתב אישום בגין החזקת סכין או אגרופן, פנה להתייעצות עמנו בטלפון 055-6601981, או השאר פרטים ונחזור אליך תוך זמן קצר.

bottom of page