Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page
compress bg (1).webp
עורך דין ברוך גדע
055-660-1981
ייעוץ, ליווי וייצוג בהליכים פליליים בכל רחבי הארץ
עורך דין פלילי ברוך גדע
לייעוץ התקשרו 055-660-1981 או השאירו פרטים:
-אודות הכותב-
עורך דין ברוך גדע

עו"ד ברוך גדע, מייסד המשרד, בוגר תואר ראשון במשפטים, יוצא פרקליטות מחוז חיפה ומומחה בייעוץ, ליווי וייצוג חשודים ונאשמים בהליכים פליליים. 

לקריאה נוספת

-לקוחות ממליצים-

קשירת קשר לביצוע פשע


קשירת קשר לביצוע פשע

עבירת קשירת קשר לביצוע פשע, הינה עבירה פלילית המעוגנת בסעיף 499 לחוק העונשין, תשל"ז – 1977. עבירה זו, מתרחשת כאשר שני אנשים או יותר, פועלים על מנת להשיג מטרה עבריינית משותפת. בדרך כלל, כאשר מוגש כתב אישום בגין עבירה מסוימת כלשהי, אזי עבירת קשירת קשר נחשבת לעבירה משנית בכתב האישום. יחד עם זאת, הרשעה בגין עבירה זו עלולה להחמיר בענישה וזאת מכיוון שקשירת קשר מצביעה על תכנון מוקדם של העבירה. בשורות הבאות, עורך דין ברוך גדע מסביר מהי עבירת קשירת קשר לפשע, מה העונש בגין עבירה זו וכיצד יש לפעול אם הוגש נגדכם כתב אישום או זומנתם לחקירה בגין העבירה.

 

עבירת קשירת קשר לפשע בחוק העונשין

כאמור, עבירת קשירת קשר לפשע ממוקמת בסעיף 499 לחוק העונשין, תשל"ז – 1977. החוק קובע עונש של עד שבע שנות מאסר כאשר מדובר בקשירת קשר לעשיית עבירה מסוג פשע (עבירה שהעונש הקבוע בצדה הנו מעל שלוש שנות מאסר). כמו כן, אם מדובר בדובר בקשירת קשר לביצוע עוון (עבירה שהעונש הקבוע בצדה הנו עד שלוש שנות מאסר), העונש בגין קשירת הקשר הנו עד שתי שנות מאסר.

להלן לשון החוק:

"499. (א)  הקושר קשר עם אדם לעשות פשע או עוון, או לעשות במקום שמחוץ לישראל מעשה שהיה בגדר פשע או עוון אילו נעשה בישראל והוא עבירה גם לפי דיני אותו מקום, דינו
(1)   אם העבירה היא פשע - מאסר שבע שנים או העונש שנקבע לאותה עבירה, הכל לפי העונש הקל יותר;
(2)   אם העבירה היא עוון - מאסר שנתיים או העונש שנקבע לאותה עבירה, הכל לפי העונש הקל יותר".

 

חשוב להדגיש, כי אם העבירה שתוכננה במסגרת קשירת הקשר הינה קלה, אזי העונש יהיה קל יותר. שכן, על פי סעיף החוק שהובא לעיל הענישה מתבצעת בהתאם לעבירה המרכזית וככל שהיא קלה יותר, אזי העונש יהיה קל יותר. למשל: אם שני אנשים רקמו קשר על מנת להפיץ תמונה אינטימית ברשת אז מכיוון שהעונש הקבוע בצד עבירה זו הנו חמש שנות מאסר, זהו יהיה העונש המרבי ביחס לעבירת קשירת קשר.


יסודות עבירת קשירת קשר לביצוע פשע

בדומה למרבית העבירות הפליליות שבחוק העונשין הישראלי, כך גם עבירת קשירת קשר מורכבת משני יסודות מרכזיים:

  1. היסוד העובדתי – במסגרתו על התביעה או הפרקליטות להוכיח מעל לכל ספק סביר כי התקיימה התקשרות בין הנאשם לבין אדם אחד נוסף לפחות, אשר פעלו על מנת לבצע עבירה פלילית. כך למשל, קשירת קשר לביצוע פשע יכולה להיעשות במהלך פגישה, בשיחת טלפון, הודעות, שליחים ובכל אמצעי המאפשר תקשורת בין הצדדים.

  2. היסוד הנפשי – אחד מעקרונותיו המרכזיים העומדים בבסיס המשפט הפלילי הוא כי "אין עונשין על דברים שבלב". מכאן נובע, כי לא מספיק שהתביעה תצביע על כך שישנן אמירות סתמיות לביצוע עבירה, אלא על התביעה להוכיח כי לצדדים הייתה כוונה ממשית לבצע את העבירה.


האם על מנת להרשיע בעבירת קשירת קשר על הנאשם לקחת חלק פעיל בעבירה שלשמה הקשר נרקם?

נסביר את השאלה באמצעות דוגמה: אבי, שמעון ורמי רוקמים קשר לשדוד את ראובן שהוא יהלומן. במהלך קשירת הקשר, אבי מתקין התקן GPS ברכבו של ראובן ולאחר מכן, שמעון ורמי מבצעים מעקב אחריו ושודדים אותו. האם ניתן להרשיע את אבי בעבירת קשירת קשר? התשובה לכך חיובית. שכן, אבי רקם קשר עם אחרים להוצאתה של התוכנית העבריינית אל הפועל. יתרה מכך, במקרה זה, ניתן יהיה לייחס לאבי גם את עבירת השוד אפילו אם לא נכח בה וזאת מכוח דיני השותפות, כמסייע לביצוע עבירה.

 


זומנת לחקירה במשטרה בחשד לקשירת קשר לביצוע פשע או עוון? הוגש נגדך כתב אישום בגין עבירה זו?

חקירה במשטרה בגין עבירת קשירת קשר לביצוע פשע או עוון הינה סיטואציה מורכבת, שכן בדרך כלל עליך לקלוט את התמונה המשפטית בצורה מהירה ולהבין מי מבין השותפים, עשוי להפלילך. לכן, אם זומנת לחקירה או הוגש נגדך כתב אישום בגין עבירה זו, יש ליצור קשר עם עורך דין פלילי ללא דיחוי לצורך תיאום שיחת ייעוץ לפני חקירה. עורך דין פלילי בעל ניסיון ידע להסביר לך מהן זכויותייך במהלך החקירה, ובמקרים מסוימים עשוי להביא לסגירת תיק החקירה נגדך. אם כבר הוגש נגדך כתב אישום, חשוב לפנות לעורך דין פלילי לייעוץ משפטי פרטני כדי לבחון מהי האסטרטגיה המשפטית הנכונה ביותר שבה יש לפעול בתיק. עורך דין ברוך גדע, יוצא פרקליטות מחוז חיפה ובעל ניסיון רב שנים בייצוג חשודים, נאשמים ונפגעי עבירה.

אם זומנת לחקירה או הוגש נגדך כתב אישום עבירת קשירת קשר לפשע או עוון, אל תהסס ופנה כעת להתייעצות עמנו בטלפון 055-6601981, או השאר פרטים ונחזור אליך תוך זמן קצר.

 

 

Comentarios


bottom of page