Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 

ייצוג נפגעי עבירה

נפגעי עבירה | ייצוג נפגעי עבירה | חוק זכויות נפגעי עבירה

"טחנות הצדק טוחנות לאט" זו אמרה השגורה בפי נפגעי עבירה רבים. 

במצב בו מדי שנה מוגשות למשטרת ישראל מאות אלפי תלונות, לעתים טחנות הצדק אינן טוחנות לאט - אלא טוחנות לאט מדי. כך, נוצר מצב שלעתים נפגעי העבירה נותרים בלא מענה לתלונתם. במאמר הבא, עורך דין ברוך גדע מסביר בתמצית אודות חוק זכויות נפגעי עבירה, מי יוגדר כנפגע עבירה על פי חוק זה ומהן הזכויות העומדות לרשות נפגעי עבירה בהליך הפלילי.

חוק זכויות נפגעי עבירה

כידוע, הצדדים להליך הפלילי הם שניים - התביעה והנאשם.

למעשה, נפגע/ת העבירה מעין "צופה מהצד" אף על פי שהוא הנפגע הישיר מן העבירה.

בשנת 2001 נחקק חוק זכויות נפגעי עבירה, תשס"א - 2001. חוק זכויות נפגעי עבירה מסדיר את זכויותיהם של נפגעי עבירה ומטרתו להגן על כבודם ופרטיותם של נפגעי עבירה ומעניק זכויות לנפגעי עבירה שחשוב לדעת אותן. כפי שיפורט להלן, בחוק זכויות נפגעי עבירה מעוגנות זכויות שונות שמוענקות לקורבן העבירה בשלביו השונים של ההליך, החל מהגשת התלונה במשטרה דרך ההליך בבית המשפט וכלה בפני ועדת השחרורים.

מי מוגדר בחוק כנפגע עבירה?

נפגע עבירה מוגדר בחוק כמי שנפגע במישרין מעבירה פלילית מסוג עוון או פשע וכן בן משפחתו מדרגה ראשונה של מי שהעבירה גרמה למותו.

מהן זכויותיו של נפגע עבירה?

  • נפגע עבירה זכאי לעיין בכתב האישום.

  • נפגע עבירה זכאי לקבל מידע על השלב בו נמצא ההליך הפלילי בקשר לעבירה שממנה הוא נפגע, לרבות: מידע על העברת חומר החקירה מהיחידה החוקרת ליחידת התביעות או לפרקליטות, החלטה שלא לחקור או שלא להעמיד לדין את החשוד, מועדי הדיונים המתקיימים בבית המשפט, החלטה  בדבר עיכוב הליכים, עיון בהסדר מותנה ככל שנערך בתיק ועוד.

  • נפגע עבירה זכאי להיות נוכח בדיוני בית המשפט - אף אם הדיון מתקיים בדלתיים סגורות (למעט חריגים שבהם בית המשפט יורה אחרת).

  • נפגע עבירה זכאי להגיש הצהרת נפגע אשר במסגרתה רשאי הוא לפרט מהם את הנזקים הפיזיים, הנפשיים והכלכליים אשר נגרמו כתוצאה מהאירוע. העבירה כגון נזקים פיזיים, נפשיים וכלכליים. ככל שהנאשם יורשע, יתקיים דיון טיעונים לעונש. במסגרת הטיעונים לעונש, בא כוחה של המדינה יגיש את הצהרת הנפגע ולמעשה "ישמיע את קולו" של נפגע העבירה. חשוב לציין כי בא כוח הנאשם רשאי לחקור את נפגע העבירה בקשר להצהרתו.

נפגעי ונפגעות עבירת מין ואלימות - התייחסות מיוחדת

בשל הרגישות המיוחדת, נפגעי ונפגעות עבירת מין או אלימות זכאים לליווי בעת החקירה. עם זאת, בסמכותו של הקצין הממונה על החקירה לשלול זכות זו אם הוא לדעתו קיים חשש כי נוכחותו של המלווה עלולה לפגוע בחקירה.

נפגעי עבירת מין 

מטבע הדברים, נפגעי ונפגעות עבירות מין חשים בקושי להיחשף. על מנת לעודד נפגעי ונפגעות עבירות מין ולסייע בחסם הנפשי שבהגשת התלונה, חוק זכויות נפגעי עבירה קובע כי נפגע/ת עבירת מין זכאי לבחור את מין החוקר. עם זאת, בסמכותו של הקצין הממונה לשלול זכות זו מטעמים מיוחדים.

הגנה על נפגעי עבירה

מלבד הזכויות הדיוניות שהוזכרו עד כה, חוק זכויות נפגעי עבירה קובע כי נפגע עבירה זכאי להגנה מפני החשוד, הנאשם וכן מפני מקורביו. בנוסף, הנפגע זכאי להגנה מפני מגע או קשר בלתי נחוץ מפני החשוד, הנאשם או מקורביו בעת נוכחותו בבית המשפט ובמהלך הדיונים.

זכות להביע עמדה לעניין הסדר טיעון

לנפגע/ת עבירת מין או אלימות חמורה קיימת זכות להביע את עמדתו בנוגע להסדר טיעון בתיק, טרם תתקבל החלטה בעניין. עם זאת, בהתאם לבג"ץ 2477/07 פלוני נ' פרקליט המדינה לנפגע העבירה אין "זכות וטו" לעניין אישור הסדר הטיעון על ידי התביעה. לכן, קיימת חשיבות רבה לייצוג משפטי על ידי עורך דין פלילי אשר ידאג לעמוד על זכויותיך ולהביע את עמדתך באופן מקצועי. 

הבעת עמדה בוועדת שחרורים או חנינה מצד נפגע עבירה

לאסיר יש זכות לבקש שחרור מוקדם ממאסר לאחר שריצה 2/3 ממאסרו. הליך המכונה בעגה העממית "ניכוי שליש". חשוב לדעת שגם שאף בחלוף שנים מתום המשפט לנפגע/ת העבירה קיימת הזכות להביע עמדה באשר לשחרורו המוקדם של האסיר. בנוסף, חוק זכויות נפגעי עבירה מאפשר לנפגע/ת העבירה להביע עמדה בכתב בנוגע לבקשת חנינה מצד האסיר.

נפלת קורבן לעבירה פלילית? את/ה לא לבד!
צור קשר עם עורך דין לנפגעי עבירה עוד היום 

ייצוג נפגעי ונפגעות עבירה הינו תחום רגיש במיוחד וזאת נוכח המצב הנפשי-פסיכולוגי הקשה בו מצוי/ה נפגע/ת העבירה.

משרדנו מלווה נפגעי ונפגעות עבירה במסירות, ברגישות ובמקצועיות בלתי מתפשרת לאורך כל שלבי ההליך וזאת במטרה למצות את הזכויות המגיעות לך עד תום. 

אם נפלת קורבן לביצוע עבירה פלילית ובפרט עבירת אלימות או עבירת מין, אל תהסס/י ליצור עמנו קשר. משרדנו ממוקם בקריות ומתחייב להיות ככתף תומכת ואוזן קשת ברגעים רגישים אלו, תוך שמירה על דיסקרטיות מרבית וחיסיון עורך דין - לקוח כבר משיחתנו הראשונה. אם את/ה מתלבט/ת בקשר להגשת תלונה במשטרה, משרדנו זמין לרשותך. 

משרדנו ישמח לתת מענה ולהשיב לכל שאלה בטלפון 055-6601981, או השאר/י פרטים ונחזור אליך תוך זמן קצר.