הסדר מותנה

הסדר מותנה הוא הסכם משפטי שנחתם בין התביעה (הפרקליטות או חטיבת התביעות במשטרה) לבין מי שנחקר בחשד לביצוע עבירה פלילית. תנאי ראשון לעריכת הסדר מותנה, הוא שהחשוד מתחייב להודות במיוחס לו ולקיים את התנאים שנקבעו בהסדר. מנגד, מתחייבת המדינה שאם יעמוד החשוד בתנאים שנקבעו בהסדר, הרי שלא יוגש נגד החשוד כתב אישום בגין אותה עבירה והתיק הפלילי בעניינו ייסגר בעילה של "נסגר בהסדר מותנה".

חתימה על הסדר מותנה תוצע לחשוד כאשר התביעה סבורה כי נאספו במסגרת די ראיות המאפשרות הגשת כתב האישום לבית המשפט וכי קיים עניין ציבורי בהעמדתו של החשוד לדין אך למרות אלה, בוחרת התביעה שלא להגיש כתב אישום אלא לסגור את התיק בהסדר מותנה.

למעשה, במקום הגשת כתב אישום וניהול הליך פלילי הצפוי לפגוע בעתידו של החשוד ולהותיר כתם על שמו, התיק נסגר ללא הרשעה. לצד היתרונות הרבים שהליך זה מקנה לחשוד, גם לרשויות התביעה יש אינטרס רב בסגירת התיק בהסדר מותנה, שכן, אופיו של ההליך מאפשר לרשויות התביעה לטפל בתיקים בצורה יעילה ומהירה אשר מפחיתה את העומס הן מהפרקליטות והן מבתי המשפט. 

התנאים לעריכת הסדר מותנה

על מנת לערוך הסדר מותנה על החשוד לעמוד במספר תנאים מקדימים :

  1. החשוד נעדר עבר פלילי (הרשעה בבית משפט) בחמשת השנים שקדמו לביצוע העבירה.

  2. לחשוד אין תיקים פלילים פתוחים, חקירות או משפטים הממתינים להכרעה שאינם חלק מההסדר.

  3. לא נערך עם החשוד הסדר מותנה בחמשת השנים שקדמו לביצוע העבירה.

  4. לדעת התביעה העונש המתאים לחשוד אינו כולל מאסר בפועל או בדרך של עבודות שירות.

  5. קיומן של ראיות בתיק המספיקות לצורך הגשת כתב אישום.

 

הנה כי כן, לא לכל חשוד קמה הזכות להסדר מותנה. כאשר החשוד אינו עומד באחד מהתנאים הללו, בידי התביעה שיקול הדעת האם להגיש נגד החשוד כתב אישום לבית המשפט בגין אותה העבירה. לעומת זאת, אם לתביעה אין די ראיות לצורך הגשת כתב אישום או אם תובע סבור כי במקרה זה אין עניין ציבורי בהעמדת החשוד לדין הרי שבידי התביעה האפשרות להורות על סגירת התיק באחת משתי עילות הסגירה האחרות – "חוסר בראיות" או "נסיבות העניין אינן מצדיקות העמדה לדין".

האם בכל עבירה ניתן לערוך הסדר מותנה?

לא. עריכת הסדר מותנה חל על עבירות קלות או על עבירות שנעברו בנסיבות קלות. החוק מאפשר לערוך הסדר מותנה בעבירות מסוג חטא (עבירות שהעונש הקבוע לצדן הוא עד 3 חודשי מאסר) או בעבירות מסוג עוון (עבירות שהעונש הקבוע לצדן אינו עולה על שלוש שנות מאסר). החוק קובע כי ניתן לערוך הסדר מותנה גם בעבירות מסוג פשע (עבירות שהעונש הקבוע לצדן עולה על שלוש שנות מאסר) המנויות בחוק, אולם נכון לכתיבת שורות אלו טרם פורסמה רשימת עבירות הפשע בהן ניתן לערוך הסדר מותנה. 

דוגמאות לעבירות בהן ניתן לערוך הסדר מותנה:

א. גניבה (ללא אלימות או התפרצות).

ב. איומים.

ג. הסגת גבול.

ד. מעשי פזיזות ורשלנות.

ה. נזק לרכוש.

ו. קבלת דבר במרמה.

ז. זיוף.

ח. עבירות תקיפה מסוימות: תקיפה הגורמת חבלה ממשית, תקיפה סתם, השתתפות בתגרה.

ט. השארת ילד בלא השגחה.

אין מדובר ברשימה ממצה.

מהם התנאים שניתן לכלול במסגרת הסדר מותנה?

במסגרת עריכת הסדר מותנה, רשאית התביעה להטיל על החשוד את התנאים הבאים:

א. תשלום קנס לאוצר המדינה עד לסכום של 29,200 ש"ח.

ב. תשלום פיצוי לנפגע עבירה, עד לסכום של 29,200 ש"ח.

ג. התחייבות מצד החשוד להימנע מביצוע עבירה במהלך תקופה שלא תעלה על שנה אחת.

ד. עמידה בתנאי תוכנית טיפול ושיקום שיקבע קצין מבחן, לרבות ביצוע עבודות שירות לתועלת הציבור והימצאות בפיקוח קצין מבחן.

ה. התחייבות מצד החשוד לתיקון הנזק שנגרם עקב ביצוע העבירה או למניע ביצוע העבירה, כגון: מכתב התנצלות לנפגע, השבת חפץ לנפגע, התחייבות שלא להיכנס למקום או לא להיות בקשר עם אדם, התפטרות, פסילת רישיון נהיגה, הפקדת כלי ירי, הסכמה להשמדת חפץ או לחילוטו, הסכמה להריסת מבנה שנבנה בלא היתר או לאי שימוש בו, הסכמה להודות בהליך משמעתי, לרבות הסכמה לעונש מסוים בהליך זה, פינוי שטח ציבורי ועוד.

משמעות הסירוב להסדר מותנה או אי קיום תנאיו

חשוד רשאי לסרב להצעת התביעה לעריכת ההסדר, אך במקרים אלו יוגש נגדו כתב האישום. כמו כן, אם לאחר חתימת ההסדר החשוד לא ימלא אחר כל תנאיו ככתבם וכלשונם, יועבר התיק לתביעה לניהול הליך פלילי בבית המשפט על דרך הגשת כתב אישום.

מדוע חשוב להיוועץ עם עורך דין פלילי בטרם ההסכמה לעריכת הסדר מותנה?

הצעה להסדר מותנה על ידי התביעה היא אינה סוף פסוק ולכן חשוב כי עורך דין פלילי יבחן את חומר הראיות בתיק בטרם ההסכמה להסדר או לתנאיו. במקרים מסוימים, ניתן לשכנע את התביעה לסגור את התיק בעילת סגירה אחרת כגון "חוסר בראיות", "חוסר עניין לציבור" או אפילו מ"חוסר אשמה"). כמו כן, ישנם מקרים בהם ניתן להגיע להסדר מותנה עם התביעה, אף לאחר הגשת כתב אישום, בהתאם לנסיבות המקרה. אם קיבלת הצעה להסדר מותנה או הוגש נגדך כתב אישום פנה להתייעצות עמנו בטלפון 055-6601981, או השאר פרטים ונחזור אליך תוך זמן קצר. משרדנו ממוקם בקריות ונשמח לתת מענה לכל שאלה.

מאמר זה נכתב ע"י עורך דין פלילי בקריות ברוך גדע. המאמר מספק מידע כללי וראשוני בלבד ואינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לו. אין להסתמך על האמור במאמר זה מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם ועשויים להשתנות מעת לעת.

עורך דין פלילי ברוך גדע

זומנת לחקירה במשטרה? זקוק לייעוץ משפטי מעורך דין פלילי?

משרדנו זמין 24 שעות ביממה במספר 055-6601981 או

השאר פניה ונחזור אליך תוך זמן קצר:

אזורי שירות

עורך דין פלילי בצפון

עורך דין פלילי בקריות

עורך דין פלילי בחיפה

עורך דין פלילי במרכז

עורך דין פלילי בתל אביב

עורך דין פלילי בירושלים

עורך דין פלילי באשדוד

עורך דין פלילי באשקלון

עורך דין פלילי בבאר שבע

עורך דין פלילי ברוך גדע  

בקרו אותנו גם בפייסבוק:

כל הזכויות שמורות לעורך דין פלילי ברוך גדע ©