Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page
compress bg (1).webp
עורך דין ברוך גדע
055-660-1981
ייעוץ, ליווי וייצוג בהליכים פליליים בכל רחבי הארץ
עורך דין פלילי ברוך גדע
לייעוץ התקשרו 055-660-1981 או השאירו פרטים:
-אודות הכותב-
עורך דין ברוך גדע

עו"ד ברוך גדע, מייסד המשרד, בוגר תואר ראשון במשפטים, יוצא פרקליטות מחוז חיפה ומומחה בייעוץ, ליווי וייצוג חשודים ונאשמים בהליכים פליליים. 

לקריאה נוספת

-לקוחות ממליצים-

מסדר זיהוי


מסדר זיהוי
מסדר זיהוי

מסדר זיהוי משמש ככלי חקירה אשר מטרתו להביא לזיהוי חשוד בביצוע עבירה באמצעות זכרונו החזותי של העד. על מנת להבטיח את משקלו הראייתי של מסדר הזיהוי, על היחידה החוקרת לבצעו בהתאם לפסיקה ולנהלי אגף חקירות ומודיעין של המשטרה. כאשר מסדר זיהוי נערך כהלכה, ניתן יהיה לבסס עליו הרשעה. לעומת זאת, כאשר מסדר זיהוי נערך שלא כהלכה, הרי שהדבר יפגע במשקלו הראייתי ובמקרים קיצוניים אף עשוי להביא לפסילת הזיהוי כראיה. במאמר הבא, עו"ד ברוך גדע מסביר אודות הכללים לעריכת מסדר זיהוי ועל חשיבות נוכחותו של עורך דין פלילי בעת מסדר הזיהוי.


מסדר זיהוי - איזה סוגים קיימים?

קיימים כמה סוגים של מסדרי זיהוי:

  1. מסדר זיהוי חי – זהו מסדר הזיהוי הנפוץ ביותר. במסדר זיהוי זה, החשוד מוצג בפני העד יחד עם אנשים נוספים והעד מתבקש לזהות את האדם שביצע את העבירה. מספר הניצבים במסדר זיהוי חי חייב להיות שמונה לפחות ולא יותר מעשרה (כולל החשוד). על המשתתפים במסדר הזיהוי להיות דומים לחשוד בחזותם בין היתר במבנה גופם, גובהם, צבע ומראה שיערם, גילם, לבושם וכיוצא באלה. כמו כן, אם החשוד מרכיב משקפיים, בעל זקן, מגדל שפם וכיוצא באלה - על הניצבים להיות גם דומים לו גם. לחשוד שמורה הזכות לבחור את מיקומו בין הניצבים. חשוב לציין כי לחשוד קיימת הזכות להביע את התנגדותו באשר למשתתפים מסדר הזיהוי.

  2. מסדר זיהוי תצלומים – במסדר זיהוי זה, מוצגות בפני העד מספר תמונות וביניהן תמונתו של החשוד והעד מתבקש לזהות את האדם שביצע את העבירה. על חוקרי המשטרה להציג את תמונת החשוד בין 7 ניצבים.

  3. מסדר זיהוי וידאו – מסדר זיהוי זה נערך במקרים בהם העד חושש מלהצביע על החשוד במסדר זיהוי חי או במקרים בהם העד הוא קטין.

  4. מסדר זיהוי מאולתר – העד צופה בחשוד בחברת אנשים אחרים, מבלי שהחשוד יודע על כך שהוא משתתף במסדר הזיהוי. במסדר זיהוי זה, החשוד אינו מיוצג על ידי עו"ד ולכן משקלו הראייתי מועט אך קביל.

  5. מסדר זיהוי קולי – במסגרת מסדר זיהוי זה, החוקרים משמיעים באוזניי העד הקלטות של לפחות שמונה קולות דומים ובאותה עוצמת שמע ובאותה איכות קול, ועל העד יהיה לזהות את קולו של החשוד.


הנוהל בעריכת מסדר זיהוי

על מנת להבטיח את משקלו הראייתי של מסדר הזיהוי, על היחידה החוקרת להבטיח בין היתר כי בטרם עריכתו של מסדר הזיהוי, נגבתה עדות מהעד בכל הנוגע לתיאורו של החשוד והנסיבות בהן העד ראה את החשוד בזמן האירוע. כמו כן, על היחידה לערוך את מסדר הזיהוי מבלי שהעד יוכל לשמוע את שאר הניצבים והמשתתפים וזאת על מנת שלא לזהם את הזיהוי. בנוסף, על היחידה החוקרת לערוך פרוטוקול המתעד את רצף הפעולות שנעשו מתחילתו של מסדר הזיהוי ועד לסופו. אי עמידה באי אלו מהנהלים עשויה להפחית ממשקלו של מסדר הזיהוי, ובמקרים קיצוניים אף לבטל את הזיהוי כראיה.


חשיבות נוכחותו של עורך דין בעת מסדר הזיהוי

קיימת חשיבות רבה לקבלת ייעוץ כבר בשלב חקירת המשטרה ובפרט לנוכחותו של עורך דין בעת מסדר הזיהוי.

באשר לנוכחותו של עו"ד בעת עריכת מסדר הזיהוי, נאמר בין בפס"ד מדינת ישראל נ' זריהן:

"גם היעדרו של סניגור בעת עריכת מסדר הזיהוי, על אף קיומו של חשוד, פוגם באופן משמעותי במשקלו של מסדר הזיהוי. נוכחותו של עורך הדין באה להבטיח שהמסדר ייערך על פי הכללים, ולהקטין את החשש שגורמי החקירה העורכים את המסדר לא יפעלו כראוי. היעדרו של סניגור ממסדר זיהוי תמונות, מחייב את בית המשפט לבדיקה קפדנית עוד יותר של אופן עריכת המסדר ושל התאמתם של יתר המשתתפים בו, לקיום זיהוי אמין. מסיבה זו נקבע כי גם במקום בו החשוד טרם אותר או טרם נעצר, מן הראוי לבקש מן הסניגוריה הציבורית לשגר את אחד מאנשיה למסדר, על מנת שניתן יהיה לעקוב מקרוב אחר ביצועו, ולמנוע פיחות במשקלה של הראיה, ולחילופין, יש לתעד את המסדר, מתחילתו ועד לסופו בצילום והקלטה".

הנה כי כן, ביכולתו של עורך דין הבקיא ברזי המשפט הפלילי, בנהלי משטרת ישראל, בחוק ובפסיקה לשמור על זכויותיך ובמקרה הצורך להביע התנגדות להשתתפות מי מהמשתתפים במסדר הזיהוי, כמו גם להעלות שאלות בכתב במקרה הצורך לעד שזיהה אותך. על כן, בין אם מדובר במסדר זיהוי חי ובין אם מדובר במסדר זיהוי תמונות – אל תוותר על נוכחותו של עורך דין פלילי.


יש לכם שאלה הקשורה במסדר זיהוי? זקוקים לייעוץ לפני חקירה?

עורך דין ברוך גדע זמין 24 שעות ביממה וישמח לתת מענה. אם זומנת לחקירה במשטרה, פנה להתייעצות עמנו בטלפון 055-6601981 או השאר פרטים ונחזור אליך תוך זמן קצר.

Comments


bottom of page