Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page
compress bg (1).webp
עורך דין ברוך גדע
055-660-1981
ייעוץ, ליווי וייצוג בהליכים פליליים בכל רחבי הארץ
עורך דין פלילי ברוך גדע
לייעוץ התקשרו 055-660-1981 או השאירו פרטים:
-אודות הכותב-
עורך דין ברוך גדע

עו"ד ברוך גדע, מייסד המשרד, בוגר תואר ראשון במשפטים, יוצא פרקליטות מחוז חיפה ומומחה בייעוץ, ליווי וייצוג חשודים ונאשמים בהליכים פליליים. 

לקריאה נוספת

-לקוחות ממליצים-

עיכוב על ידי שוטר


עיכוב על ידי שוטר

עיכוב על ידי שוטר: סעיף 66 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), תשנ"ו-1996, מגדיר עיכוב כהגבלת חירותו של אדם לנוע באופן חופשי, בשל חשד שבוצעה עבירה או כדי למנוע ביצוע עבירה כאשר הגבלת החירות מסויגת בראש בזמן ובתכלית. בשורות הבאות, עו"ד ברוך גדע מסביר אודות סוגי סמכויות העיכוב השונות המסורות למשטרה על פי חוק וכן על התנאים והחובות המוטלות על שוטר בעת ביצוע עיכוב. דעו את זכויותייכם.


עיכוב על ידי שוטר - מהם סוגי העיכובים?

החוק מונה חמישה מצבים בהם שוטר יכול לעכב אזרח:

  1. עיכוב חשוד בביצוע עבירה.

  2. עיכוב עד.

  3. עיכוב לשם ביצוע חיפוש ובדיקת מסמכים.

  4. עיכוב לשם ביצוע צו מעצר או צור מאסר.

  5. עיכוב כלי רכב לשם ביצוע חיפוש.


עיכוב חשוד בביצוע עבירה

שוטר רשאי לעכב אדם כדי לברר את זהותו או כדי לחקור אותו ולמסור לו מסמכים במקום הימצאו, אם יש לשוטר יסוד סביר לחשד כי אותו אדם עבר עבירה או אם לשוטר יש יסוד סביר לחשד כי אותו אדם עומד לעבור עבירה. חשוב לציין כי סמכות העיכוב אינה תלויה בחומרת העבירה ולכן, שוטר רשאי לעכב אזרח גם במצב בו נעבירה על פי החשד עבירה קלה.

כמו כן, בהתקיים התנאים שצוינו, השוטר רשאי אף לדרוש מהאזרח להתלוות עמו לתחנת המשטרה או לזמנו אליה במועד שיקבע אם הזיהוי אינו מספיק או שלא ניתן לחקור את המעוכב בשטח.


עיכוב על ידי שוטר - עיכוב עד

בהתאם לסעיף 68(א) לחוק המעצרים, אם לשוטר יש יסוד סביר לחשד שנעברה עבירה הוא רשאי לעכב אדם שהיה עד לביצועה ובתוך כך לבקש מהעד למסור לו מידע הנוגע לעבירה. בנוסף, אם זיהויו של העד בלתי מספיק, או אם קיים חשש כי העד עלול לא להתייצב לחקירה, בסמכותו של השוטר לבקש מהעד שיתלווה עמו לתחנת המשטרה לשם גביית עדותו.


עיכוב על ידי שוטר לשם ביצוע חיפוש או לבדיקת מסמכים

אם לשוטר הוקנתה סמכות מכוח חיקוק לבצע חיפוש בכליו או בגופו של אדם או לדרוש מאדם להציג בפניו מסמכים, הוא רשאי לעכב את האדם וזאת לשם ביצוע החיפוש או לאפשר לו לעיין במסמכים.


עיכוב לשם ביצוע צו מעצר או צו מאסר

אם לשוטר יש יסוד סביר לחשד כי ניתן נגד אדם צו מעצר או צו מאסר, השוטר רשאי לעכבו עד לקבלת עותק מהצו. במצבים בהם השוטר לא יכול לקבל העתק מהצו באופן מידי, אזי בסמכותו של השוטר לדרוש מאותו אדם להילוות עמו לתחנת המשטרה לשם קבלת הצו ולשם ביצוע המעצר או המאסר.


עיכוב כלי רכב לשם ביצוע חיפוש

שוטר רשאי לעכב כלי רכב וכן לבצע חיפוש ברכב, אם קיים יסוד סביר לחשד שבוצעה עבירה מסוג עוון או פשע או אם יש הסתברות גבוהה שעומדת להתבצע עבירה.


החובות המוטלות על שוטר בעת ביצוע עיכוב

  • השוטר חייב הזדהות – על שוטר המבצע עיכוב חלה חובה להזדהות בשמו למעוכב. אם השוטר אינו לבוש במדים, עליו להציג תעודת מינוי.

  • הודעה על העיכוב – על שוטר המבצע עיכוב חלה חובה להודיע על דבר העיכוב וסיבת העיכוב לאזרח.


כמה זמן שוטר יכול לעכב אזרח?

על פי חוק המעצרים, אין לעכב אדם או כלי רכב מעל לפרק זמן סביר הדרוש בנסיבות המקרה. בכל מקרה, פרק הזמן המרבי בו רשאי שוטר לעכב אדם או כלי רכב הנו 3 שעות. יחד עם זאת, בעיכוב בו ישנם מספר רב של מעורבים, בסמכות הגורם המוסמך להאריך את משך העיכוב ל—3 שעות נוספות. חשוב לדעת כי בכל מקרה בו אדם מעוכב לפרק זמן העולה על 20 דק', חלה חובה על השוטר לערוך דו"ח בדבר העיכוב.


זיכוי בעקבות עיכוב לא חוקי

מכיוון שהזכות לחירות הינה זכות חוקתית, אזי ייתכנו בהחלט מקרים, אשר בהם בתי המשפט יזכו את הנאשם בעקבות עיכוב בלתי חוקי. כך למשל, עיכוב יכול להיחשב כבלתי חוקי אם העיכוב בוצע ללא שהמעוכב עורר את חשד השוטרים. יחד עם זאת, לא בכל מקרה בתי המשפט יזכו נאשם רק בגלל שהעיכוב בוצע שלא כדין ולכן, כל מקרה נבחן על פי נסיבותיו.


מה ההבדל בין עיכוב למעצר?

עיכוב ומעצר הם שני מונחים משפטיים שונים המתארים סוגי כלים שבהם משטרת ישראל עשויה לנקוט.

עיכוב מתאר סיטואציה בה שוטרי המשטרה מעכבים אדם לצרכים שתוארו לעיל לפרק זמן מרבי של עד שלוש שעות ובמקרים חריגים למשך שלוש שעות נוספות. לעומת זאת, מעצר, מתאר סיטואציה בה המשטרה עוצרת אדם באמצעות צו או מכוח סמכותה, ומחזיקה אותו כחשוד לשם חקירה או עד להתייצבותו בהליך משפטי. חשוב לציין כי בכל מקרה שבו טרם ניתנה החלטה שיפוטית, המשטרה רשאית לעצור אדם לפרק זמן מרבי של 24 שעות ואז להביאו בפני שופט לצורך דיון הארכת מעצר.


יש לכם שאלה בקשר לעיכוב על ידי שוטר? זקוקים לייעוץ משפטי?

עורך דין ברוך גדע זמין 24 שעות ביממה, שישה ימים בשבוע. פנו להתייעצות עמנו בטלפון 055-6601981, או השאירו פרטים ונחזור אליכם תוך זמן קצר.
Comentarios


bottom of page