• עו"ד ברוך גדע

עיכוב על ידי שוטר

עודכן ב: מאי 23


עיכוב על ידי שוטר

עיכוב אדם על ידי שוטר - ישנם חמישה מצבים בהם רשאי שוטר לעכב אדם:

  1. עיכוב חשוד בביצוע עבירה.

  2. עיכוב עד.

  3. עיכוב לשם ביצוע חיפוש ובדיקת מסמכים.

  4. עיכוב לשם ביצוע צו מעצר או צור מאסר.

  5. עיכוב כלי רכב לשם ביצוע חיפוש.


בשורות הבאות, עורך דין פלילי ברוך גדע מסביר אודות העיכובים המנויים בחוק, על החובות המוטלות על המשטרה בעת ביצוע העיכוב ועל משך זמן העיכוב.


עיכוב חשוד בביצוע עבירה

שוטר רשאי לעכב אדם כדי לברר את זהותו או כדי לחקור אותו ולמסור לו מסמכים במקום הימצאו, אם יש לשוטר יסוד סביר לחשד כי אותו אדם עבר עבירה או אם לשוטר יש יסוד סביר לחשד כי אותו אדם עומד לעבור עבירה. חשוב לציין כי לסמכות העיכוב המסורה לשוטר אינה תלויה בחומרת העבירה ולכן, שוטר רשאי לעכב אזרח גם במצב בו נעבירה על פי החשד עבירה קלה.

כמו כן, בהתקיים התנאים שצוינו, השוטר רשאי אף לדרוש מהאזרח להתלוות עמו לתחנת המשטרה או לזמנו אליה במועד שיקבע אם הזיהוי אינו מספיק או שלא ניתן לחקור את המעוכב בשטח.


עיכוב עד

בהתאם לסעיף 68(א) לחוק המעצרים, אם לשוטר יש יסוד סביר לחשד שנעברה עבירה הוא רשאי לעכב אדם שהיה עד לביצועה ובתוך כך לבקש מהעד למסור לו מידע הנוגע לעבירה. בנוסף, אם זיהויו של העד בלתי מספיק, או אם קיים חשש כי העד עלול לא להתייצב לחקירה, בסמכותו של השוטר לבקש מהעד שיתלווה עמו לתחנת המשטרה לשם גביית עדותו.


עיכוב לשם ביצוע חיפוש או לבדיקת מסמכים

אם לשוטר הוקנתה סמכות מכוח חיקוק לבצע חיפוש בכליו או בגופו של אדם או לדרוש מאדם להציג בפניו מסמכים, הוא רשאי לעכב את האדם וזאת לשם ביצוע החיפוש או לו העיון במסמכים.


עיכוב לשם ביצוע צו מעצר או צו מאסר

אם לשוטר יש יסוד סביר לחשד כי ניתן נגד אדם צו מעצר או צו מאסר, השוטר רשאי לעכבו עד לקבלת עותק מהצו. במצבים בהם השוטר לא יכול לקבל העתק מהצו באופן מידי, אזי בסמכותו של השוטר לדרוש מאותו אדם להילוות עמו לתחנת המשטרה לשם קבלת הצו ולשם ביצוע המעצר או המאסר.


עיכוב כלי רכב לשם ביצוע חיפוש

שוטר רשאי לעכב כלי רכב וכן לבצע חיפוש ברכב, אם קיים יסוד סביר לחשד שבוצעה עבירה מסוג עוון או פשע או אם יש הסתברות גבוהה שעומדת להתבצע עבירה.


החובות המוטלות על שוטר בעת ביצוע עיכוב

  • השוטר חייב הזדהות – על השוטר מבצע העיכוב חלה חובה להזדהות בשמו למעוכב. אם השוטר אינו לבוש במדים, עליו להציג תעודת מינוי.

  • הודעה על העיכוב – על השוטר חלה חובה להודיע על דבר העיכוב וסיבת העיכוב.


משך העיכוב

על פי חוק המעצרים, אין לעכב אדם או כלי רכב מעל לפרק זמן סביר הדרוש בנסיבות המקרה. בכל מקרה, פרק הזמן המרבי בו רשאי שוטר לעכב אדם או כלי רכב הנו 3 שעות. יחד עם זאת, בעיכוב בו ישנם מספר רב של מעורבים, בסמכות הגורם המוסמך להאריך את משך העיכוב ל—3 שעות נוספות. עם זאת, חשוב לציין כי בכל מקרה בו אדם מעוכב לפרק זמן העולה על 20 דק', חלה חובה על השוטר לערוך דו"ח בדבר העיכוב.


יש לכם שאלה בקשר לעיכוב על ידי שוטר? זקוקים לייעוץ משפטי?

עורך דין ברוך גדע זמין 24 שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע. פנו להתייעצות עמנו בטלפון 055-6601981, או השאירו פרטים ונחזור אליכם תוך זמן קצר.