Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page
compress bg (1).webp
עורך דין ברוך גדע
055-660-1981
ייעוץ, ליווי וייצוג בהליכים פליליים בכל רחבי הארץ
עורך דין פלילי ברוך גדע
לייעוץ התקשרו 055-660-1981 או השאירו פרטים:
-אודות הכותב-
עורך דין ברוך גדע

עו"ד ברוך גדע, מייסד המשרד, בוגר תואר ראשון במשפטים, יוצא פרקליטות מחוז חיפה ומומחה בייעוץ, ליווי וייצוג חשודים ונאשמים בהליכים פליליים. 

לקריאה נוספת

-לקוחות ממליצים-

איסור פרסום שם חשוד


איסור פרסום שם חשוד
איסור פרסום שם חשוד

פרסום שמו של חשוד בביצוע עבירה פלילית עלול לפגוע רבות בשמו הטוב, בתדמיתו ובעיסוקו - כל זאת בטרם הוכחה אשמתו. פרסום שמו של חשוד לא רק פוגעת בחשוד עצמו, אלא גם בסובבים אותו – לרבות מכריו ובני משפחתו. על אף העובדה שעיקרון פומביות הדיון נחשב לאחד מעקרונותיו הבסיסיים בשיטת משפטנו, ייתכנו מצבים בהם בית המשפט יורה דווקא על איסור פרסום שמו של החשוד ובכך תחסוך מהחשוד עצם פרסום הפרשה על ידי הציבור ו/או על ידי אמצעי התקשורת. בשורות הבאות, עו"ד ברוך גדע מסביר אודות הסוגיה.


איסור פרסום שמו של חשוד ועיקרון פומביות הדיון

נקודת המוצא במשפט הפלילי היא כי בית המשפט דן בפומבי וכי הדיונים מתקיימים בדלתיים פתוחות. ואולם, במקרים מסוימים המפורטים בסעיף 68 בחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, בית המשפט רשאי להורות בנסיבות מסוימות כי התיק כולו או דיון ספציפי יתקיים בדלתיים סגורות, כך למשל: לצורך שמירה על ביטחון המדינה, לשם הגנה על עניינו של קטין, לשם הגנה על מתלונן או נאשם, לשם הגנה על נאשם בעבירת אלימות במשפחה וכמובן - לשם הגנה על עניינו של חשוד בדיון בבקשה לאסור על פרסום שמו. כאן המקום לציי כי גם במקרים בהם בית המשפט החליט לדון בדלתיים סגורות, עדיין, בסמכות בית המשפט לאפשר לאדם ספציפי להיות נוכח בדיון.


איסור פרסום שמו של חשוד בחוק בתי המשפט

כאשר מדובר בפרסום שמו של חשוד, המחוקק ראה לנכון לחוקק הוראת חוק ספציפית אשר מטרתה למזער את הפגיעה בשמו של החשוד וזאת מאחר שטרם הוכחה אשמתו. כך, סעיף 70(ד1) לחוק בתי המשפט קובע איסור פרסום שם של החשוד, לרבות פרסום פרט אחר שעשוי להוביל לזיהויו של החשוד עד תום 48 שעות מחקירתו הראשונה או עד לסיום הדיון הראשון שהתקיים בעניינו, לפי המוקדם. תכליתו של סעיף זה היא לאפשר לחשוד להגיש בקשה לבית המשפט הנוגעת לאיסור פרסום שמו. על אף זאת, חשוב לציין כי במקרים מסוימים בסמכות בית המשפט לבטל את איסור הפרסום הנ"ל לצורך שמירה על ביטחון הציבור (לדוגמה – כאשר מדובר בעבריין נמלט), הסמכות לבטל איסור פרסום קיימת גם לקצין משטרה מוסמך באגף החקירות של המשטרה.


ערעור על החלטה בדבר פרסום שמו של החשוד

אם בית משפט השלום סירב להורות על איסור פרסום של החשוד או התיר את פרסום שמו, באפשרות החשוד להגיש ערעור על ההחלטה. מדובר בערעור בזכות, אשר מוגש לבית המשפט המחוזי אשר ידון בערעור בדן יחיד. כאן המקום להדגיש כי ככל שבית משפט השלום התיר לפרסם את שמו של החשוד, על עורך דינו של החשוד להתנגד ולבקש עיכוב ביצוע של ההחלטה עד להכרעה בערעור, ובכך תימנע האפשרות כי שמו של החשוד יתפרסם באמצעי התקשורת השונים. אם בית המשפט המחוזי ידחה את הערעור, ניתן להגיש ערעור ברשות לבית המשפט העליון בתוך שבעה ימים.


חשיבות הייצוג המשפטי בכל הנוגע לאיסור פרסום שמו של החשוד

בתיקים בעלי עניין מיוחד, אלה המכונים "פרשיות", מתייצבים כתבי רדיו וטלוויזיה בבית המשפט או בתחנת המשטרה כדי לסקר את המקרה. כבר בשלב זה תדמיתו ושמו הטוב של החשוד נפגע, לעתים בצורה בלתי הפיכה. מעורבותו של עורך דין פלילי מנוסה, עשויה לסייע לחשוד לא רק בהתנהלות נכונה בחקירה במשטרה, אלא גם בהתנהלות ובטיהור שמו של החשוד מול גורמי התקשורת, כמו גם להסביר ולהרגיע את החשוד בכך ששמו לא יפורסם, אלא בחלוף 48 שעות או מתום הדיון הראשון בעניינו.


יש לכם שאלה בנושא איסור פרסום שם חשוד? זקוקים לייעוץ, ליווי או ייצוג משפטי בהליך פלילי?

עורך דין פלילי ברוך גדע זמין עבורכם 24 שעות ביממה, שישה ימים בשבוע (לא בשבת). פנו להתייעצות עמנו בטלפון – 077-4633285 או השאירו פרטים ונחזור אליכם תוך זמן קצר. במקרי חירום, ניתן ליצור קשר ישירות עם עו"ד ברוך גדע במספר 055-6601981.משרדנו מתחייב להקצות את כלל המשאבים העומדים לרשותו, על מנת להשיג את התוצאה הטובה ביותר עבורך.

Comments


bottom of page