Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page
compress bg (1).webp
עורך דין ברוך גדע
055-660-1981
ייעוץ, ליווי וייצוג בהליכים פליליים בכל רחבי הארץ
עורך דין פלילי ברוך גדע
לייעוץ התקשרו 055-660-1981 או השאירו פרטים:
-אודות הכותב-
עורך דין ברוך גדע

עו"ד ברוך גדע, מייסד המשרד, בוגר תואר ראשון במשפטים, יוצא פרקליטות מחוז חיפה ומומחה בייעוץ, ליווי וייצוג חשודים ונאשמים בהליכים פליליים. 

לקריאה נוספת

-לקוחות ממליצים-

עבירת הסגת גבול


הסגת גבול

הסגת גבול מוגדרת ככניסה לנכס או שהייה בנכס שלא כדין לאחר כניסה לנכס באופן חוקי במטרה להפחיד, להעליב או להקניט את המחזיק בנכס או במטרה לעבור עבירה. עבירת הסגת גבול שוללת או מגבילה את המחזיק הנכס באופן בוטה ופוגעת פגיעה קשה בזכות הקניין של המחזיק בנכס. בשורות הבאות, עורך דין פלילי ברוך גדע מסביר אודות עבירת הסגת גבול.


עבירת הסגת גבול פלילית בחוק העונשין

עבירת הסגת גבול מעוגנת בסעיף 447 לחוק העונשין בזו הלשון:

"(א) העושה אחת מאלה כדי להפחיד מחזיק בנכס, להעליבו, להקניטו או לעבור עבירה, דינו - מאסר שנתיים:
(1) נכנס לנכס או על פניו;
(2) לאחר שנכנס כדין לנכס נשאר שם שלא כדין.
(ב) נעברה עבירה לפי סעיף זה כשהעבריין נושא נשק חם או קר, דינו - מאסר ארבע שנים".

הנה כי כן, על מנת למלא אחר יסודות עבירת הסגת גבול לא די בכך כי הנאשם יכנס לנכס או ישהה בנכס שלא כדין, אלא שעל מנת שהעבירה תתקיים יש להוכיח כי לנאשם הייתה כוונה להפחיד או להעליב את המחזיק בנכס או לבצע עבירה. כמו כן, אין הכרח כי העבירה תתבצע כלפי הבעלים של הנכס, אלא במי שמחזיק בנכס מכוח זכות כלשהי.


מהו "נכס"?

"נכס" מוגדר בחוק העונשין כ"חי או דומם היכול לשמש נושא לבעלות".

לכן, בניגוד לדעה הרווחת, כשמדובר בהסגת גבול כעבירה פלילית, אין הכרח שהעבירה תתבצע כלפי נכס מסוג מקרקעין. בהתאם לפסיקת בתי המשפט ופרשנות החוק, עבירת הסגת גבול עשויה להתרחש גם כלפי רכוש אחר, למשל: כלי רכב.


העונש על הסגת גבול

  • העונש הקבוע לצד עבירת הסגת גבול הנו עד שתי שנות מאסר.

  • אם העבירה בוצעה תוך נשיאת נשק חם או קר, אזי העונש המרבי הנו ארבע שנות מאסר.

חשוב לציין כי במרבית המקרים בהם מוגשים כתבי אישום בגין הסגת גבול, התביעה מייחסת לנאשם עבירה נוספת שנעשתה אגב ביצוע עבירה זו (למשל: עבירת איומים, הצתה, אלימות וכדומה).


מה ההבדל בין עבירת הסגת גבול לבין עבירת התפרצות?

עבירת הסגת גבול הינה עבירה פחותה בחומרתה ביחס לעבירת התפרצות. קיימים מספר הבדלים בין עבירת פריצה לבין הסגת גבול. כך למשל, על מנת לייחס לנאשם עבירת התפרצות, על התביעה להוכיח כי הנאשם שבר חלק חיצוני של בניין או נכנס לבניין בכל דרך אחרת ללא רשות. בנוסף, כאשר מדובר בעבירת התפרצות על התביעה להוכיח כי הנאשם התכוון לבצע במקום גניבה או עבירה מסוג פשע. לעומת זאת, כאשר עסקינן בעבירת הסגת גבול, די לתביעה להוכיח כי אותו אדם נכנס לנכס או שהה בנכס לא לו, במטרה להפחיד או להעליב את המחזיק בנכס או לבצע עבירה אחרת, כגון עבירת איומים, פגיעה בפרטיות וכדומה.


האם כל מקרה של הסגת גבול גורר עמו הרשעה בפלילים?

לא בהכרח. כך למשל, אם מדובר בהסגת גבול אשר לא נלווה לה שימוש בנשק, ניתן יהיה להביא לסגירת התיק בהסדר מותנה, כך שהתביעה לא תגיש כתב אישום נגד החשוד והאחרון, מצדו, יקיים אחר התנאים האמור בהסדר. במצב דברים זה, מבצע העבירה כלל לא יועמד לדין פלילי ולחובתו יוותר רישום משטרתי בלבד.

כמו כן, אם מדובר בעבירת הסגת גבול אשר נעשתה תוך שימוש בנשק חם או קר, אזי קיימת חובה מצד התביעה לערוך לחשוד שימוע לפני הגשת כתב אישום. במצב דברים זה, לחשוד קיימת זכות שייערך שימוע בעניינו, אשר במסגרתו על התביעה להעביר לידיו את חומרי החקירה, כאשר מטרת העל היא לשכנע את התביעה שלא להגיש נגד החשוד כתב אישום. בכל מקרה, בשני המצבים מומלץ לפנות לעורך דין פלילי, על מנת לקדם הליכי מו"מ עם התביעה בטרם הגשת כתב אישום, היות ובשני המצבים הבקשות מבוססות על נימוקים משפטיים לצד נימוקים פרטניים הקשורות בנסיבותיו האישיות של החשוד.


זומנת לחקירה בחשד לעבירת הסגת גבול פלילית? הוגש נגדך כתב אישום בגין עבירת הסגת גבול?

יש ליצור קשר עם עורך דין פלילי ללא דיחוי. ייעוץ לפני חקירה עשוי לשנות את תוצאת ההליך בצורה משמעותית. עורך דין פלילי ידע להסביר לך מהן הזכויות שלך במהלך החקירה ואף עשוי להביא לסגירת התיק כנגדך. אם כבר הוגש נגדך כתב אישום, פנה לעורך דין פלילי לייעוץ משפטי על מנת לבחון מהי האסטרטגיה המשפטית הנכונה ביותר בה יש לפעול בתיק. במקרים המתאימים, ניתן יהיה להביא לסגירת התיק בהסדר מותנה.


אם זומנת לחקירה או הוגש נגדך כתב אישום בגין עבירת הסגת גבול, פנה להתייעצות עמנו בטלפון 055-6601981, או השאר פרטים ונחזור אליך תוך זמן קצר.

Comentários


bottom of page