Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page
compress bg (1).webp
עורך דין ברוך גדע
055-660-1981
ייעוץ, ליווי וייצוג בהליכים פליליים בכל רחבי הארץ
עורך דין פלילי ברוך גדע
לייעוץ התקשרו 055-660-1981 או השאירו פרטים:
-אודות הכותב-
עורך דין ברוך גדע

עו"ד ברוך גדע, מייסד המשרד, בוגר תואר ראשון במשפטים, יוצא פרקליטות מחוז חיפה ומומחה בייעוץ, ליווי וייצוג חשודים ונאשמים בהליכים פליליים. 

לקריאה נוספת

-לקוחות ממליצים-

מכירת אלכוהול לקטינים


מכירת אלכוהול לקטינים

תופעת השכרות בקרב קטינים היא בעלת השלכות הרסניות. אלימות, תאונות דרכים, פגיעה בסדר הציבורי ונזק לרכוש – מהווים רק חלק קטן מהשפעותיו השליליות של האלכוהול. לאור זאת, בשנים האחרונות, משטרת ישראל וכלל גורמי האכיפה הגבירו את רמת האכיפה בכל הנוגע למכירת אלכוהול לקטינים וזאת בין היתר על ידי שימוש סוכני משטרה ובביצוע ביקורות פתע בעסקים בהם קיים סיכוי שיימכר משקה אלכוהולי לקטין.


מה העונש על מכירת אלכוהול לקטינים?

מכירת משקה משכר לקטין מהווה עבירה פלילית, המעוגנת בסעיף 193א לחוק העונשין, תשל"ז-1977. בהתאם לחוק, חל איסור על בעל עסק או מי שעובד בעסק בו נמכרים משקאות אלכוהוליים למכור או להגיש משקה משכר, לאדם שטרם מלאו לו שמונה עשר שנים. העונש הקבוע לצד עבירת מכירת משקה משכר לקטין הוא עד שישה חודשי מאסר. כאן המקום לציין כי סעיף החוק חל הן על בעל העסק והן על עובדיו לרבות מלצרים, ברמנים וכיוצא באלה.


מכירת אלכוהול לקטינים – האם החוק חל רק על בעלי עסקים ועובדיהם?

לא! החוק גם על כלל האוכלוסייה. כך למשל, עובר אורח אשר סיפק משקה אלכוהולי לקטין או רכש עבורו משקה, עובר עבירה פלילית שעונשה המרבי הנו שישה חודשי מאסר. עובר אורח אשר עודד או שידל קטין לשתות משקה משכר – עובר עבירה פלילית אשר העונש הקבוע לצדה הנו עד שלושה חודשי מאסר.


לא ידעתי שמדובר בקטין, האם עברתי בכך עבירה פלילית?

על מנת שאדם ייחשב כמי שביצע עבירה פלילית, על התביעה להוכיח בנוסף ליסוד העובדתי קיומו של יסוד נפשי. בהתאם, סעיף 19 לחוק העונשין קובע כי עבירה פלילית תתבצע כל עוד לנאשם הייתה מחשבה פלילית, אלא אם כן העבירה מוגדרת כרשלנות או כעבירה מסוג אחריות קפידה. בכל הנוגע לעבירת מכירת משקה משכר לקטין, ישנה מחלוקת בפסיקה. מצד אחד, עבירה זו אינה מוגדרת כעבירת אחריות קפידה או רשלנות כנדרש על פי סעיף 19. מצד שני, סעיף 193(ג1) לחוק קובע חזקת מודעות למי שעובר עבירה זו.

במילים אחרות: אם מכרת, הגשת או סיפקת משקה משכר לקטין - נקודת המוצא שהיית מודע לכך שמדובר בקטין ולמעשה ביצעת עבירה פלילית, אלא אם כן תציג בפני בית המשפט ראיה לכך שהקטין הציג בפניך תעודת מזהה המצביעה על כך הוא אינו קטין.


מכירת אלכוהול לקטין - איך להימנע מביצוע העבירה?

ראשית, אם אתה בעל מסעדה, פאב או כל עסק אחר שבו נמכרים משקאות אלכוהוליים, הרי שבהתאם לחוק חלה חובה להציב שלט במקום בולט לעין ובו הוראות סעיפים 193א ו-193(ג) לחוק העונשין.

מעבר לכך, בהתאם לחוק, בעל עסק ועובדיו רשאים לדרוש ממי שהרוכש תעודה מזהה. לכן, עליך לנקוט במשנה זהירות. כשיש ספק – אין ספק. על מנת להימנע מהעמדה לדין, המלצתי היא לוודא את גילו של מי שמבקש לרכוש משקה אלכוהולי.


איסור מכירת משקאות משכרים לקטין – לשון החוק

כאמור, עבירת איסור מכירת משקאות משכרים לקטין קבועה בסעיף 193א לחוק העונשין, תשל"ז – 1977. מדובר בסעיף ארוך יחסית, אך לא מורכב, אשר קובע כדלקמן:

193א. (א) המעודד או משדל קטין לשתות משקה משכר, דינו - מאסר שלושה חדשים.
(א1) המוכר משקה משכר לקטין, דינו – מאסר שישה חודשים.
(א2) המספק משקה משכר לקטין או הרוכש משקה משכר בעבור קטין, במקום ציבורי, שלא הנוכחות האחראי על הקטין ובהסכמתו או שלא בחוג משפחתו, דינו – מאסר שישה חודשים; בסעיף קטן זה, "אחראי על קטין" – הורה, הורה חורג, אפוטרופוס, או מי שהקטין נתון במשמורתו או בהשגחתו, לפי דין או לפי הסכמה של הורהו, הורהו החורג או אפוטרופסו.
(ב) בעל עסק או מי שעובד בעסק שבו נמכרים משקאות משכרים לשם שתיה במקום, לא ימכור ולא יגיש משקה משכר לקטין ולא יעודד אדם כאמור לשתות משקה משכר; העובר על הוראה זו, דינו - מאסר ששה חדשים.
(ג) בעל עסק או מי שעובד בעסק שבו נמכרים משקאות משכרים, רשאי לדרוש מאדם המבקש שיספקו לו משקה משכר, שיציג לו תעודה בה ניתן לוודא את גילו.
(ג1) בעל עסק או מי שעובד בעסק שבו נמכרים משקאות משכרים, אשר מכר, הגיש או סיפק משקה משכר לקטין בניגוד להוראות סעיפים קטנים (א1) עד (ב), חזקה כי היה מודע לכך שמכר, הגיש או סיפק משקה משכר לקטין, אלא אם כן הוכיח, ברמת ההוכחה הנדרשת במשפט אזרחי, שהקטין הציג לו תעודה כאמור בסעיף קטן (ג), ולפיה הוא אינו קטין.
(ד) בעל עסק שבו נמכרים משקאות משכרים, יציג במקום בולט בעסקו, בצורה שיקבע שר המשטרה בתקנות, הודעה המפרטת את הוראות סעיף זה ואת הוראות סעיף 193(ג).
(ה) מי שלא קיים הוראות סעיף קטן (ד) רואים אותו כמי שלא קיים תנאי מתנאי רשיון שניתן לפי חוק רישוי עסקים, תשכ"ח–1968, והוראות החוק האמור יחולו עליו.

סגירת תיק ללא רישום פלילי ללקוח המשרד שמכר אלכוהול לקטינים:

לקוח המשרד, היה בדרכו לחוף הים בת"א. בדרכו לחוף, הלקוח עצר באחד הקיוסקים באזור, כאשר בשלב מסוים, ניגשו אליו נערים בגילאי 14 וביקשו שירכוש עבורם בירות. הלקוח, נענה לבקשתם של הקטינים, רכש עבורם את הבירות ובהמשך התברר כי מדובר בסוכנים סמויים של משטרת ישראל. בחקירתו במשטרה, הלקוח הודה במיוחס לו, אולם ציין כי לא ידע שמדובר בקטינים. בחלוף מספר חודשים ממועד חקירתו, הלקוח פנה למשרדנו וביקש לייצגו. לאחר ייצוג משפטי נכון, ובהתחשב שהלקוח הודה בחקירתו עורך דין ברוך גדע פעל לצורך סגירת תיק החקירה בהליך של הסדר מותנה. בכך, הלקוח לא עמד לדין פלילי ותיק החקירה הסתיים בקנס בסך 1,200 ₪ בלבד. לקריאת הכתבה המלאה לחצו כאן.


זומנת לחקירה בחשד לביצוע עבירת מכירת משקה משכר לקטין? הוגש נגדך כתב אישום בגין עבירת מכירת משקה משכר לקטין?

מומלץ ליצור קשר עם עורך דין פלילי בטרם החקירה במשטרה. ייעוץ לפני חקירה עשוי לשנות את תוצאת ההליך בצורה משמעותית. כמו כן, עורך דין פלילי ידע להסביר לך מהן הזכויות שלך במהלך החקירה ובמקרים מסוימים אף עשוי להביא לסגירת התיק כנגדך. אם כבר הוגש נגדך כתב אישום, פנה לעורך דין פלילי לייעוץ משפטי על מנת לבחון מהי האסטרטגיה המשפטית הנכונה ביותר בה יש לפעול בתיק.

אם זומנת לחקירה או הוגש נגדך כתב אישום בגין מכירת משקה משכר לקטין, פנה להתייעצות עמנו בטלפון 055-6601981, או השאר פרטים ונחזור אליך תוך זמן קצר.


אנו מתחייבים להקדיש את כל המשאבים העומדים לרשותנו, על מנת להשיג את התוצאה הטובה ביותר עבורך.

Comments


bottom of page