Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page
compress bg (1).webp
עורך דין ברוך גדע
055-660-1981
ייעוץ, ליווי וייצוג בהליכים פליליים בכל רחבי הארץ
עורך דין פלילי ברוך גדע
לייעוץ התקשרו 055-660-1981 או השאירו פרטים:

קבלת דבר במרמה

קבלת דבר במרמה

מהי עבירת קבלת דבר במרמה?

עבירת קבלת דבר במרמה מעוגנת בסעיף 415 לחוק העונשין, התשל"ז - 1977:

"המקבל דבר במרמה, דינו - מאסר שלוש שנים, ואם נעברה העבירה בנסיבות מחמירות, דינו - מאסר חמש שנים".

יסודות עבירת קבלת דבר במרמה

על מנת להבין טוב יותר מהי עבירת קבלת דבר במרמה, עלינו להבין מהו "דבר" ומהי "מרמה".

סעיף 414 לחוק העונשין, התשל"ז - 1977 מגדיר מונחים אלו כך:

"דבר" - מקרקעין, מיטלטלין, זכות וטובת הנאה;

חשוב לציין כי בית המשפט פירשה בצורה רחבה את המונח "דבר" ולכן אין הכרח כי פעולת המרמה תניב רווח כספי או הנאה חומרית אחרת.  כך למשל:

בתפ"ח (מרכז) 20668-07-17 מדינת ישראל נ' פלוני - הנאשם התחזה בפני 6 נשים כאיש מוסד המכהן כראש יחידת "כידון", הנאשם הציג בפניהן מצג כאילו הוא מגייס אותן למוסד וניצל זאת על מנת לנהל איתן מערכת יחסים אינטימיות ולקבל מהן סכומי כסף שונים.

בע"פ 817/76 מישל דנינו נ' מדינת ישראל - המערער הציג עצמו בפני המתלוננת כגרוש וזו הסכימה לקיים עמו יחסי מין. בית המשפט העליון פסק כי הבאת אשה להתמסרות מינית היא טובת הנאה.

 

"מרמה" - טענת עובדה בענין שבעבר, בהווה או בעתיד, הנטענת בכתב, בעל פה  או בהתנהגות, ואשר הטוען אותה יודע שאינה אמת או שאינו מאמין שהיא אמת; ו"לרמות" - להביא אדם במרמה לידי מעשה או מחדל;

 

הנה כי כן, "מרמה" היא טענה המוצגת כעובדה, אשר מי שטוען אותה יודע שמדובר בטענה שקרית, אך בכוונתו לטעון אותה על מנת לקבל רווח כלשהו - בין אם הרווח הוא מקרקעין, מיטלטלין, זכות או טובת הנאה אחרת. לשם גיבוש יסודות העבירה והרשעתו של הנאשם, על התביעה להוכיח כי הנאשם פעל במרמה וכתוצאה מפעולה זו, השיג הנאשם רווח כלשהו. במילים אחרות, על התביעה להוכיח קשר סיבתי בין מצג השווא שהוצג לקורבן ובין קבלת הדבר. היסוד הנפשי הנדרש בעבירת קבלת דבר במרמה הינו מודעות להתנהגות, לנסיבות ולאפשרות גרימת התוצאה. לפיכך, אם האדם אינו מודע לכך שמדובר בטענה שקרית, אזי לא ניתן להרשיעו בעבירה זו.

קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות

בעוד שעבירת קבלת דבר במרמה נחשבת לעבירה מסוג עוון, עיברת קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות נחשבת לעבירה מסוג פשע.

הנסיבות המחמירות נלמדות מהיקף המרמה, שילובן של מספר עבירות יחד, מעורבותם של קטינים, עבירה שגרמה לנזק משמעותי במיוחד, נאשמים שניצלו את מעמדם או את המקצוע שלהם וכדומה.

העונש על עבירת קבלת דבר במרמה

העונש המרבי על קבלת דבר במרמה הוא 3 שנות מאסר, ואם העבירה בוצעה בנסיבות מחמירות, אז העונש המרבי על ביצועה הוא 5 שנות מאסר. חשוב להבין שכשמדובר בקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, אזי בתי המשפט רואים עבירה זו בחומרה ואף גוזרים עונשי מאסר בפועל.

עם זאת, חשוב להדגיש כי בתי המשפט לוקחים בחשבון אלמנטים רבים אשר יש בהם כדי להקל בעונש או אף להחמיר את העונש. לכן, קיימת חשיבות מכרעת בבחירת עורך דין הבקיא ברזי המשפט הפלילי, שייצג אתכם כבר משלב החקירה במשטרה.

זומנת לחקירה בחשד לביצוע עבירת קבלת דבר במרמה? הוגש נגדך כתב אישום בגין עבירת קבלת דבר במרמה?

יש ליצור קשר עם עורך דין פלילי ללא דיחוי. ייעוץ לפני חקירה עשוי לשנות את תוצאת ההליך בצורה משמעותית. כמו כן, עורך דין פלילי בעל ניסיון ידע להסביר לך מהן הזכויות שלך במהלך החקירה ואף עשוי להביא לסגירת התיק כנגדך. אם כבר הוגש נגדך כתב אישום המייחס לך עבירת קבלת דבר במרמה, פנה לעורך דין פלילי לייעוץ משפטי על מנת לבחון מהי האסטרטגיה המשפטית הנכונה ביותר בה יש לפעול בתיק. משרדנו ממוקם בקריות ומספק ייעוץ וייצוג משפטי לחשודים ונאשמים בעבירות מרמה בכלל ובעבירת קבלת דבר במרמה בפרט.

אם זומנת לחקירה בחשד לביצוע עבירת קבלת דבר במרמה או הוגש נגדך כתב אישום פנה להתייעצות עמנו בטלפון 055-6601981, או השאר פרטים ונחזור אליך תוך זמן קצר.

bottom of page