Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page
compress bg (1).webp
עורך דין ברוך גדע
055-660-1981
ייעוץ, ליווי וייצוג בהליכים פליליים בכל רחבי הארץ
עורך דין פלילי ברוך גדע
לייעוץ התקשרו 055-660-1981 או השאירו פרטים:
-אודות הכותב-
עורך דין ברוך גדע

עו"ד ברוך גדע, מייסד המשרד, בוגר תואר ראשון במשפטים, יוצא פרקליטות מחוז חיפה ומומחה בייעוץ, ליווי וייצוג חשודים ונאשמים בהליכים פליליים. 

לקריאה נוספת

-לקוחות ממליצים-

תקיפת בת זוג


עבירת תקיפת בת זוג
עבירת תקיפת בת זוג

עבירת תקיפת בת זוג מעוגנת בסעיפים 379 בצירוף סעיף 382(ב)(1) לחוק העונשין, תשל"ז – 1977. בהתאם לחוק, העונש על תקיפה סתם הנעשית כלפי בן או בת זוג הנו עד ארבע שנות מאסר ואם בשל התקיפה נגרמה חבלה ממשית, אזי העונש המרבי הקבוע בחוק הנו עד שש שנות מאסר. במאמר הבא, עורך דין ברוך גדע מסביר מהי עבירת תקיפת בן או בת זוג, על מי חלים סעיפי העבירה וכיצד יש לנהוג אם זומנת לחקירה בגין תקיפת בת זוג או הוגש נגדך כתב אישום שעניינו עבירות אלימות במשפחה.


תקיפת בת זוג בחוק העונשין – מהי תקיפה?

חוק העונשין מגדיר את המונח תקיפה כך:

"המכה אדם, נוגע בו, דוחפו או מפעיל על גופו כוח בדרך אחרת, במישרין או בעקיפין, בלא הסכמתו או בהסכמתו שהושגה בתרמית - הרי זו תקיפה; ולענין זה, הפעלת כוח - לרבות הפעלת חום, אור, חשמל, גאז, ריח או כל דבר או חומר אחר, אם הפעילו אותם במידה שיש בה כדי לגרום נזק או אי נוחות".

כפי שניתן להבין, כמעט כל מגע פיזי בלא הסכמת הקורבן יחשב כ"תקיפה" מבחינה משפטית. כאשר מדובר במערכות יחסים "רגילות", אזי תקיפה מסוג זה תיחשב לעבירת תקיפה סתם, שהעונש המרבי הקבוע בחוק על עבירה זו הנו שתי שנות מאסר. ברם, כאשר מדובר בעבירות אלימות במשפחה והתקיפה נעשתה כלפי בן או בת זוג, סעיף 382(ב)(1) לחוק העונשין קובע, כי העונש הנו עד ארבע שנות מאסר. ונזכיר: מדובר בעבירה ברף החומרה הנמוך ביותר ביחס לשאר עבירות האלמ"ב.


תקיפת בת זוג הגורמת חבלה של ממש

סעיף 380 לחוק העונשין קובע כי העונש על תקיפה הגורמת חבלה של ממש הנו עד שלוש שנות מאסר. ברם, אם התקיפה בוצעה כלפי בת זוג או בן זוג, אזי העונש הוא עד שש שנות מאסר. בשונה מעבירת תקיפה סתם, כאשר מדובר בעבירת תקיפה הגורמת חבלה של ממש, על מנת להרשיע בעבירה זו על התביעה להוכיח כי בעקבות התקיפה נגרמה חבלה כלשהי. בהתאם לחוק, "חבלה" מוגדרת כ"מכאב, מחלה או ליקוי גופניים, בין קבועים ובין עוברים". בהתאם לפסיקת בתי המשפט, חבלה פורשה כפגיעה הנראית לעין, כגון: חבורה, דם, המטומה, אדמומיות וכיוצא באלה. עם זאת, לא כל פגיעה תהפוך לחבלה ולעתים מפריד גבול דוק בין עבירת תקיפה סתם לעבירת תקיפה הגורמת חבלה של ממש.


מה העונש על תקיפת בת זוג?

העונש על תקיפת בת זוג משתנה ממקרה למקרה ותלוי בעיקר בחומרת העבירה, תדירותה ובפוטנציאל שיקומו של העבריין. מדובר במתחמי ענישה הנעים בין מאסר על תנאי, של"צ, עבודות שירות ועד לריצוי עונש מאסר בפועל. עם זאת, כאמור כל מקרה נבחן על פי נסיבותיו ובית המשפט שוקל בין היתר האם מדובר בנאשם נורמטיבי, מידת הפגיעה שנגרמה לקורבן, נסיבותיו האישיות של הנאשם, הפגיעה במרקם המשפחתי וכיוצא באלה ועוד. אן המקום לציין כי אם בית המשפט קבע כי הנאשם ביצע את העבירה, במקרים מסוימים בית המשפט רשאי להטיל על הנאשם צו מבחן אשר במסגרתו הנאשם ישולב בטיפול בקהילה, וזאת מתוך מטרה לשקם את הנאשם ולמנוע הישנות מקרי אלימות עתידיים מצדו.


זומנת לחקירה בגין עבירת תקיפת בת זוג? הוגש נגדך כתב אישום בגין עבירת תקיפת בת זוג?

אם זומנת לחקירה בחשד לביצוע עבירת תקיפת בת זוג – צור קשר עם עורך דין הבקיא ברזי המשפט הפלילי. ייעוץ לפני חקירה עשוי לשנות את תוצאת ההליך ואף להפוך את הקערה על פיה. לא פעם, מתגלה תוך כדי החקירה כי מדובר בתלונת שווא ועל כן, במקרים מסוימים עורך דין פלילי יפעל לסגירת התיק כנגדך. אם כבר הוגש נגדך כתב אישום, פנה לעורך דין אלימות במשפחה לייעוץ משפטי פרטני על מנת לבחון מהי האסטרטגיה המשפטית הנכונה ביותר בה יש לפעול בתיק.

אם זומנת לחקירה או הוגש נגדך כתב אישום בגין עבירת אלימות במשפחה, פנה להתייעצות עמנו בטלפון 055-6601981, או השאר פרטים ונחזור אליך תוך זמן קצר.


משרדנו מתחייב להקצות את כלל המשאבים העומדים לרשותו, על מנת להשיג את התוצאה הטובה ביותר עבורך!


Comments


bottom of page