Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page
compress bg (1).webp
עורך דין ברוך גדע
055-660-1981
ייעוץ, ליווי וייצוג בהליכים פליליים בכל רחבי הארץ
עורך דין פלילי ברוך גדע
לייעוץ התקשרו 055-660-1981 או השאירו פרטים:
-אודות הכותב-
עורך דין ברוך גדע

עו"ד ברוך גדע, מייסד המשרד, בוגר תואר ראשון במשפטים, יוצא פרקליטות מחוז חיפה ומומחה בייעוץ, ליווי וייצוג חשודים ונאשמים בהליכים פליליים. 

לקריאה נוספת

-לקוחות ממליצים-

הבניית שיקול הדעת בענישה


הבניית שיקול הדעת בענישה
הבניית שיקול הדעת בענישה

בשנת 2012, נכנס לתוקפו תיקון 113 לחוק העונשין, אשר במסגרתו הוסף סימן א'1 לחוק, שכותרתו הבניית שיקול הדעת השיפוטי בענישה. מדובר במספר סעיפי חיקוק, המהווים מעין "מצפן" למותב (ההרכב השיפוטי) היושב בדין, אשר מנחים אילו שיקולים בית המשפט צריך לשקול, בבואו לגזור את עונשו של הנאשם שבפניו. חשוב לציין, כי לפני התיקון לחוק, מלאכת הענישה הייתה דיי שרירותית, אשר יצרה פערים בענישה בין בתי המשפט השונים. לפיכך, אחת המטרות המרכזיות של תיקון 113 לחוק העונשין והוספת הסעיפים הקשורים בהבניית שיקול הדעת בענישה, הינה ליצור אחידות ובהירות משפטית, בכל הנוגע לענישה בפלילים. בשורות הבאות, עורך דין ברוך גדע אודות הבניית שיקול הדעת בענישה ומהם השיקולים הנלקחים בחשבון על ידי בית המשפט, בבואו לגזור את עונשו של הנאשם.


הבניית שיקול הדעת בענישה - שיקולי בית המשפט

בבואו לגזור את העונש, על בית המשפט להיצמד לעיקרון המנחה בענישה שהוא, קיומו של יחס הולם בין חומרת מעשה העבירה בנסיבותיו ומידת אשמו של הנאשם ובין סוג ומידת העונש המוטל עליו. על מנת לעשות כן, בית המשפט שוקל, בהתאם לטענות הצדדים, את השיקולים הבאים:


נסיבות הקשורות בביצוע העבירה:

במסגרת נסיבות הקשורות בביצוע העבירה, בית המשפט שוקל, בין היתר את השיקולים הבאים:

 1. התכנון שקדם לביצוע העבירה;

 2. חלקו היחסי של הנאשם בביצוע העבירה ומידת ההשפעה של אחר על הנאשם בביצוע העבירה;

 3. הנזק שהיה צפוי להיגרם מביצוע העבירה;

 4. הנזק שנגרם מביצוע העבירה;

 5. הסיבות שהביאו את הנאשם לבצע את העבירה;

 6. יכולתו של הנאשם להבין את אשר הוא עושה, את הפסול שבמעשהו או את משמעות מעשהו, לרבות בשל גילו;

 7. יכולתו של הנאשם להימנע מהמעשה ומידת השליטה שלו על מעשהו, לרבות עקב התגרות של נפגע העבירה;

 8. מצוקתו הנפשית של הנאשם עקב התעללות בו על ידי נפגע העבירה;

 9. הקרבה לסייג לאחריות פלילית כאמור בסימן ב' לפרק ה'1;

 10. האכזריות, האלימות וההתעללות של הנאשם בנפגע העבירה או ניצולו;

 11. הניצול לרעה של כוחו או מעמדו של הנאשם או של יחסיו עם נפגע העבירה.


נסיבות אשר אינן קשורות בביצוע העבירה:

בנוסף לאמור, בית המשפט לוקח בחשבון גם נסיבות אשר אינן קשורות בביצוע עבירה, אשר קשורות במבצע העבירה. למשל:

 1. הפגיעה של העונש בנאשם, לרבות בשל גילו;

 2. הפגיעה של העונש במשפחתו של הנאשם;

 3. הנזקים שנגרמו לנאשם מביצוע העבירה ומהרשעתו;

 4. נטילת האחריות של הנאשם על מעשיו, וחזרתו למוטב או מאמציו לחזור למוטב;

 5. מאמצי הנאשם לתיקון תוצאות העבירה ולפיצוי על הנזק שנגרם בשלה;

 6. שיתוף הפעולה של הנאשם עם רשויות אכיפת החוק; ואולם כפירה באשמה וניהול משפט על ידי הנאשם לא ייזקפו לחובתו;

 7. התנהגותו החיובית של הנאשם ותרומתו לחברה;

 8. נסיבות חיים קשות של הנאשם שהיתה להן השפעה על ביצוע מעשה העבירה;

 9. התנהגות רשויות אכיפת החוק;

 10. חלוף הזמן מעת ביצוע העבירה;

 11. עברו הפלילי של הנאשם או העדרו.


קביעת מתחם העונש ההולם

לאחר שבית המשפט שקל את הערך החברתי שנפגע מביצוע העבירה, מידת הפגיעה, מדיניות הענישה הנהוגה במקרים דומים וכן נתן את דעתו לנסיבות ביצוע העבירה – עליו לקבוע מתחם ענישה. מתחם ענישה הוא למעשה "טווח" שבית המשפט המשפט קובע לפני גזר הדין. למשל: מדיניות הענישה בעבירת שוד יכול לנוע בין 2 שנות מאסר ל-5 שנות מאסר.


קביעת עונשו של הנאשם בתוך המתחם

לאחר קביעת מתחם העונש ההולם, בית המשפט גוזר את עונשו של הנאשם בתוך המתחם. זהו למעשה העונש אותו יישא הנאשם בפועל. על מנת לגזור את עונשו של הנאשם בתוך המתחם, בית המשפט מתחשב בנסיבות שאינן קשורות בביצוע העבירה (גילו של הנאשם, מצבו הכלכלי, נטילת אחריות ויתר השיקולים שפורטו לעיל). עם זאת, חשוב להדגיש כי בכל מקרה בית המשפט רשאי לסטות מהמתחם – לטוב או לרע. כלומר: בית על אף קביעת מתחם הענישה בית המשפט רשאי לסטות מהטווח, בין בשל שיקולי שיקום או לצורך הגנה על שלום הציבור.


כמה מילים על חשיבות הייצוג המשפטי בהליכים פליליים בכל הנוגע לענישה

כפי שהוסבר, הענישה בתחום הפלילי הינה מורכבת ומצריכה ידע רב. לכן, אם הוגש נגדכם כתב אישום, מומלץ שלא להקל בכך ראש וליצור קשר עם עורך דין העוסק במשפט הפלילי ומכיר את השיקולים המנחים את בית המשפט וכיצד לטעון לעונש, כחלק מהתיקון שבוצע בהבניית שיקול הדעת בענישה. לא אחת, נתקלתי בבתי המשפט בעורכי דין אשר אינם עוסקים במשפט פלילי כשהם מייצגים לקוחות שהואשמו בעבירות פליליות שונות. ניכר כי עורך דין שאינו עוסק במשפט הפלילי – עלול לפגוע רבות בלקוח שלו, לעתים הדבר אף עלול להוביל לריצוי תקופת מאסר ממושכת בעקבות ייצוג משפטי לקוי. לכן, כאשר מדובר בתחום הפלילי - אין להקל בכך ראש. יש ליצור קשר באופן מידי עם עורך דין פלילי, על מנת שישיג את התוצאה הטובה ביותר עבורך. ייצוג במשפט פלילי, מצריך מעורך הדין להתעדכן באופן תדיר בפסיקה, בחקיקה ואף להכיר את הגורמים הרלוונטיים בבית המשפט ובתביעה – כדי להשיג את התוצאה הטובה ביותר עבורך. בעבור המקצועי, עורך דין ברוך גדע טיפל במגוון תיקים, ביניהם סבוכים ורגישים במיוחד, הן כסניגור במגזר הפרטי והן בתחילת דרכו בפרקליטות מחוז חיפה. אם הוגש נגדכם כתב אישום – אנו מזמינים אתכם ליצור קשר עם עורך דין ברוך גדע כעת.

יש לכם שאלה הקשורה להבניית שיקול הדעת בענישה? זקוקים לייעוץ משפטי מעורך דין פלילי בעניין ענישה בתחום הפלילי?

משרדנו זמין עבורכם 24 שעות ביממה, שישה ימים בשבוע (לא בשבת). פנו להתייעצות עמנו בטלפון 055-6601981, או השאירו פרטים ונחזור אליכם תוך זמן קצר.


Kommentare


bottom of page