Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page
compress bg (1).webp
עורך דין ברוך גדע
055-660-1981
ייעוץ, ליווי וייצוג בהליכים פליליים בכל רחבי הארץ
עורך דין פלילי ברוך גדע
לייעוץ התקשרו 055-660-1981 או השאירו פרטים:
-אודות הכותב-
עורך דין ברוך גדע

עו"ד ברוך גדע, מייסד המשרד, בוגר תואר ראשון במשפטים, יוצא פרקליטות מחוז חיפה ומומחה בייעוץ, ליווי וייצוג חשודים ונאשמים בהליכים פליליים. 

לקריאה נוספת

-לקוחות ממליצים-

הענישה בפלילים


הענישה בתחום הפלילי

על סוגי ענישה בפלילים: ההליך הפלילי מורכב משני שלבים. בשלב הראשון מתבררת אשמתו של הנאשם, כלומר – האם הוא ביצע את העבירה. ככל שהנאשם ביצע את העבירה, אזי תינתן הכרעת דין מרשיעה. ככל שהנאשם לא ביצע את העבירה, אזי ההליך יגיע לסיומו ותינתן הכרעת דין מזכה, במצב זה - הכרעת הדין תיחשב למלוא פסק הדין. אם הנאשם הורשע, עוברים לשלב השני – גזירת עונשו של הנאשם. בהליך הפלילי בית המשפט רשאי לגזור על הנאשם עונשים שונים, למשל: עבודות שירות, שירות לתועלת הציבור, מאסר על תנאי, קנס, כשברור לכולם שהעונש החמור ביותר הוא עונש מאסר בפועל. מה סוגי הענישה בתחום הפלילי? איזה עונש בית המשפט רשאי לגזור על הנאשם? עו"ד פלילי ברוך גדע מסביר.


הענישה בתחום הפלילי – שירות לתועלת הציבור (של"צ)

בהתאם לסעיף 71א לחוק העונשין, התשל"ז – 1977, בית המשפט רשאי לגזור על הנאשם לעשות בשעות הפנאי שירות לתועלת הציבור. מדובר בעונש קל, אשר יכול להינתן גם במקרה שההליך הסתיים באי הרשעה. בשונה מעבודות שירות, אשר מהוות תחליף למאסר ובפיקוח שב"ס, הרי ששל"צ נתון לפיקוח של שירות המבחן ולכן, הפיקוח על הנאשם במסגרת זו קל יותר ואינו מסכן את הנאשם בחזרה לבית הסוהר אם לא יעמוד בשל"צ.

להלן עיקרי לשון החוק:

"(א) בית משפט שהרשיע אדם ולא הטיל עליו עונש מאסר בפועל, רשאי, במקום כל עונש אחר או בנוסף עליו, לחייבו בצו שיעשה, בשעות הפנאי שלו וללא שכר, פעולה או שירות לתועלת הציבור או הזולת (להלן, בסימן זה - שירות לציבור), למשך תקופה, למספר שעות ובהתאם לתכנית, הכל כפי שיקבע בית המשפט בצו; לצו כאמור ייקרא להלן "צו שירות".
(ב) מצא בית המשפט שנאשם ביצע עבירה, רשאי הוא לתת צו שירות גם ללא הרשעה, בנוסף למבחן או בלעדיו, ומשעשה כן יהיה דינו של צו השירות, לענין סעיף 9 לפקודת המבחן [נוסח חדש], תשכ"ט–1969, כדין צו מבחן".

התחייבות כספית להימנע מעבירה

בסמכותו של בית המשפט לגזור על הנאשם התחייבות כספית להימנע מביצוע עבירה, לתקופה שבית המשפט יקצוב. למעשה, מדובר במעין "קנס על תנאי" לפרק זמן מסוים. אם בית המשפט הרשיע את הנאשם, אזי ההתחייבות תעמוד בתוקפה לפרק זמן מרבי של עד שלוש שנים. אם ההליך בעניינו של הנאשם הסתיים באי הרשעה, אזי ההתחייבות תהיה לפרק זמן מרבי של שנה. ככלל, התחייבות להימנע מביצוע עבירה אינה מוטלת כעונש יחיד, אלא אם ההליך הסתיים באי הרשעה. חשוב להדגיש כי במקרה שהנאשם יפר את התחייבות, עליו יהיה לשלם את סכום הכסף לקופת המדינה ודינו כדין קנס.


קנס

במסגרת גזר הדין, בית המשפט רשאי לגזור על הנאשם קנס כספי. אם בעבירה לא נקוב סכום הקנס (במרבית העבירות לא נקוב סכום הקנס אלא עונש מאסר), אז שיעור הקנס המרבי יבחן בהתאם לסוג העבירה:

1. בעבירה שעונשה עד ששה חודשי מאסר – הקנס המרבי הנו 14,400 ש"ח.

2. בעבירה שעונשה מעל שישה חודשים אך לא יותר משנה – הקנס המרבי הנו 29,200 ש"ח.

3. בעבירה שעונשה נע בין שנת מאסר לשלוש שנות מאסר – הקנס המרבי הנו 75,300 ש"ח.

4. בעבירה שהעונש הקבוע לצדה מעל שלוש שנות מאסר – הקנס המרבי הנו 226,000 ש"ח.


מאסר על תנאי

בית המשפט רשאי לגזור על נאשם עונש מאסר על תנאי, שהפעלתו מותנית בכך שהנאשם יעבור עבירה נוספת. למעט חריג של עבירת בחירות, תקופת התנאי מוגבלת למשך שלוש שנים ולא פחות משנה. מדובר בעונש קל, צופה פני עתיד, אשר מטרתו להרתיע את הנאשם מלשוב ולבצע עבירה. להלן עיקרי לשון החוק:

"(א) הטיל בית המשפט עונש מאסר, רשאי הוא להורות בגזר הדין שהעונש, כולו או מקצתו, יהיה על תנאי.
(ב) (1) מי שנידון למאסר על תנאי לא ישא את ענשו אלא אם עבר - תוך תקופה שנקבעה בגזר דינו ושלא תפחת משנה ולא תעלה על שלוש שנים (להלן - תקופת התנאי) - אחת העבירות שנקבעו בגזר הדין והורשע בשל עבירה כזאת (להלן - עבירה נוספת) תוך תקופת התנאי או לאחריה".

עבודות שירות

עבודות שירות הן עבודות המתבצעות מחוץ לכתלי בית הסוהר ובאחד ממוסדות המדינה. מדובר בעבודות לתועלת הציבור המתבצעות במקומות כגון בתי אבות, בתי תמחוי, בתי חולים, ארגוני צדקה וכיוצא באלה. עבודות השירות מתבצעות בפיקוח שב"ס ואי עמידה בנהלים מצד הנאשם עשויה להוביל להמשך ריצוי עונשו מאחורי סורג ובריח. בית המשפט רשאי לגזור עבודות שירות בהתקיים התנאים הבאים:

  1. התקבלה חוות דעת מאת הממונה על עבודות השירות אשר ממנה עולה כי הנאשם כשיר לבצע עבודות שירות.

  2. בית המשפט גזר על הנאשם עונש מאסר בפועל לתקופה של עד 9 חודשים.

  3. הנאשם מסכים לבצע את עבודות השירות.


מאסר בפועל

סעיף 35א לחוק העונשין קובע כי בית המשפט רשאי להטיל על נאשם עונש מאסר:

"הורשע אדם בעבירה שדינה עונש חובה, ניתן להטיל עליו עונש קל מעונש החובה הקבוע לעבירה, אם העבירה נעברה בנסיבות מקלות מיוחדות שיפורשו בגזר הדין".

עונש מאסר בפועל שולל את חירותו של הנאשם ופוגע בזכויותיו הבסיסיות. אין ספק כי זהו העונש החמור ביותר אשר פוגע בנאשם ובבני משפחתו. עם זאת, על פי חוק שחרור על תנאי ממאסר, לכל אסיר יש זכות לעלות בפני וועדת שחרורים, ולבקש לקצר את עונשו בשלישי-ככל שהנאשם עונה לתנאי החוק. עם זאת, כאן המקום לציין כי לא בכל תיק, לא לכל נאשם ולא בכל מקרה בית המשפט יגזור עונש זהה, שכן לבית המשפט קיים שיקול דעת רחב. לחצו כאן לקריאה אודות השיקולים המנחים את בית המשפט בעת גזירת העונש או בעגה המקצועית: הבניית שיקול הדעת בענישה.


עומדים בפני משפט פלילי? הוגש נגדכם כתב אישום?

הענישה בתחום הפלילי רחבה ביותר, כל עונש אינדיבידואלי לנסיבות המעשה וכמובן לנסיבות העושה. משרדנו מייצג נאשמים בפלילים לאורך כל שלבי ההליך, החל מייעוץ לפני חקירה, דרך ניהול ההליך בבית המשפט בערכאה הראשונה וכן בערכאת הערעור. ניתן ליצור ניתן ליצור קשר 24 שעות ביממה במספר 055-6601981, או השאר פרטים ונחזור אליכם תוך זמן קצר.משרדנו מתחייב להקדיש את כל המשאבים העומדים לרשותו על מנת להשיג את התוצאה הטובה ביותר עבורכם.Comments


bottom of page