Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page
compress bg (1).webp
עורך דין ברוך גדע
055-660-1981
ייעוץ, ליווי וייצוג בהליכים פליליים בכל רחבי הארץ
עורך דין פלילי ברוך גדע
לייעוץ התקשרו 055-660-1981 או השאירו פרטים:
-אודות הכותב-
עורך דין ברוך גדע

עו"ד ברוך גדע, מייסד המשרד, בוגר תואר ראשון במשפטים, יוצא פרקליטות מחוז חיפה ומומחה בייעוץ, ליווי וייצוג חשודים ונאשמים בהליכים פליליים. 

לקריאה נוספת

-לקוחות ממליצים-

הגנת זוטי דברים במשפט הפלילי


הגנת זוטי דברים
הגנת זוטי דברים

מה זה זוטי דברים וכיצד הגנה זו יכולה לסייע לנאשם בפלילים? הגנת זוטי דברים הינה טענה המועלית על ידי הנאשם או עורך דינו במסגרת ההליך הפלילי. העיקרון המנחה בבסיסה של הגנה זו, הוא בכך שההליך הפלילי אינו נועד למקרים קלי ערך או בזוטות", וזאת בשל שתי סיבות מרכזיות: ראשית, מכיוון שאין הצדקה שאדם אשר ביצע עבירה קלה יישא ב"כתם" בדמות רישום פלילי. שנית, מכיוון שאין הצדקה להשקיע משאבים כלכליים במקרים שהם בבחינת "זוטי דברים". חשוב לציין, כי ככל שבית המשפט יקבל את הטענה, אזי הנאשם יזוכה מכל אשמה. בשורות הבאות, עורך דין ברוך גדע מסביר אודות סייג זוטי דברים במשפט הפלילי. .


הגנת זוטי דברים במשפט הפלילי – לשון חוק העונשין:

הגנת זוטי דברים מעוגנת בסעיף 34 י"ז שבחוק העונשין, תשל"ז – 1977, אשר קובע כדלקמן:

"לא יישא אדם באחריות פלילית למעשה, אם, לאור טיבו של המעשה, נסיבותיו, תוצאותיו והאינטרס הציבורי, המעשה הוא קל ערך".

יסודותיה של הגנת זוטי דברים במשפט הפלילי:

על מנת שבית המשפט ישתכנע כי הנאשם שבפניו עומד בתנאים של הגנה זו, על הנאשם להצביע על כך כי המקרה עומד בתנאי הסייג:

  1. טיבו של המעשה – למשל: מבחינה טכנית-פורמלית, נגיעה באדם אחר מקיימת אחר יסודות עבירת התקיפה, אולם ברור שמדובר במעשה קל ערך שאין מקום להעמיד אדם לדין פלילי בשל כך. דוגמה נוספת, אדם שנתן לבנו בן ה-17 לעשן סיגריה, גם במקרה זה, אף על פי שאותו הורה ביצע עבירה פלילית, מדובר במקרה קל ערך ולכן אין כל הצדקה להעמידו לדין פלילי. דוגמה אחרת: הורה שנתן לבנו הקטין לשתות יין בליל הסדר, אותו הורה לכאורה עבר עבירה פלילית שעניינה אספקת משקה משכר לקטין, אולם ברור לכל אין כל הצדקה להעמידו לדין פלילי בשל מקרה זה.

  2. נסיבות המעשה – הנסיבות נלמדות ממשך הזמן בה בוצעה העבירה, השעה הרלוונטית ועוד.

  3. תוצאות המעשה – ככל שתוצאת המעשה קלה יותר, אזי בית המשפט ייטה לקבל את הטענה ולהפך.

  4. האינטרס הציבורי – זהו השיקול המכריע ביותר. במסגרת שיקול זה, בית המשפט שוקל את מידת החומרה של המעשה ביחס לנסיבותיו האישיות של הנאשם.


מה קורה כשסייג זוטי דברים מתקבל?

בדומה ליתר ההגנות המצויות בחוק העונשין, ככל שבית המשפט יכריע כי מעשיו של הנאשם חוסים תחת הגנת זוטי דברים, אזי על בית המשפט לזכות את הנאשם מאשמה, וזאת אף אם מבחינה פורמלית אותו נאשם מקיים את יסודות העבירה.


הגנת זוטי דברים במשפט הפלילי – שורה תחתונה

ש"ז פלר, בספרו דיני עונשין, בכרך א', סימן 7, עמ' 58 מתאר כי "לא כל שליליות הטמונה במעשה שנתפס בהגדרת סוג זה או אחר של עבירה פלילית, עשויה להחשב כמצמיחה סכנה לציבור, האופינית לעבירה פלילית. דרושה מידה מינימלית של סכנה לציבור, או ביתר דיוק, דרושה מידה מסוימת של שליליות לפי הקרטריון לפיו לו היו כל המעשים מתחת למידה זו של סכנה לציבור, לא היו כלל ניזקקים להגדרתם כעבירה פלילית". ואכן, לא כל עבירה מצמיחה שליליות ולא כל עבירה פלילית אמורה לפגוע באדם שביצע אותה. ישנם מקרים קלי ערך, אשר ראוי מלכתחילה שהתביעה לא תגיש בגינם כתב אישום. עם זאת, אם כבר הוגש כתב אישום, מומלץ לפנות לעורך דין פלילי מומחה, אשר יעלה את הטענות הנכונות ובכך יילחם על זכויותיכם.


יש לכם שאלה הקשורה בסייג זוטי דברים? זקוקים לייעוץ או ייצוג בהליך פלילי?

אם יש לכם שאלה הקשורה בסייג זוטי דברים – אנו מזמינים אתכם ליצור עמנו קשר לייעוץ ראשוני. נשמח להעניק לך ידע מקצועי, אמין ובגובה העיניים. במצבי חירום, ניתן ליצור קשר ישירות עם עורך דין ברוך גדע, 24 שעות ביממה 6 ימים בשבוע, במספר 055-6601981, או השאירו פרטים ואנו נחזור תוך זמן קצר.Comments


bottom of page