Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page
compress bg (1).webp
עורך דין ברוך גדע
055-660-1981
ייעוץ, ליווי וייצוג בהליכים פליליים בכל רחבי הארץ
עורך דין פלילי ברוך גדע
לייעוץ התקשרו 055-660-1981 או השאירו פרטים:
-אודות הכותב-
עורך דין ברוך גדע

עו"ד ברוך גדע, מייסד המשרד, בוגר תואר ראשון במשפטים, יוצא פרקליטות מחוז חיפה ומומחה בייעוץ, ליווי וייצוג חשודים ונאשמים בהליכים פליליים. 

לקריאה נוספת

-לקוחות ממליצים-

הטרדת עד


עבירת הטרדת עד
עבירת הטרדת עד

עבירת הטרדת עד הינה עבירה פלילית המעוגנת בסעיף 249 לחוק העונשין, תשל"ז – 1977. עבירה זו, נועדה למנוע מבעלי אינטרס ליצור קשר עם עד או עם מתלונן בקשר לעדות אשר נמסרה או אמורה להימסר בבית המשפט, ובכך להשפיע על גרסתו, לשנותה או לגרום לאותו עד שלא להעיד במשפט. למעשה, אדם שימצא אשם בהטרדתו של עד פוגע בהליך עשיית הצדק, בטוהר ההליך המשפטי וכן בסדרי השלטון. בשורות הבאות, עורך דין ברוך גדע מסביר אודות יסודות עבירת הטרדת עד, העונש הקבוע בצדה וכיצד יש לפעול אם זומנת לחקירה בחשד לעבירה זו.


עבירת הטרדת עד – לשון החוק

כפי שהוזכר, עבירת הטרדת עד מעוגנת בסעיף 249 לחוק העונשין, תשל"ז – 1977, אשר קובע כדלקמן:

"המטריד אדם בנוגע להודעה שמסר האדם, או עומד למסור, בחקירה על פי דין, או בנוגע לעדות שמסר האדם, או עומד למסור, בהליך שיפוטי, דינו - מאסר שלוש שנים".

כפי שניתן לראות, העונש המרבי הקבוע בחוק על עבירת הטרדת עד הנו 3 שנות מאסר, אלא אם כן העבירה בוצעה בנסיבות מחמירות, כפי שיפורט בהמשך.


הטרדת עד בנסיבות מחמירות

העונש על עבירת הטרדת עד בנסיבות מחמירות הנו עד 5 שנות מאסר. הנסיבות המחמירות מצוינות בסעיף 249א לחוק העונשין. בהתאם לסעיף זה, אם הטרדת העד בוצעה על ידי שני נאשמים או כאשר מבצע העבירה היה מצויד בנשק חם או קר בעת ביצועה, אזי מדובר בהטרדת עד בנסיבות מחמירות והענישה חמורה יותר ביחס לעבירת הטרדת עד "רגילה".


הטרדת עד - יסודות העבירה

על מנת שיסודות עבירת הטרדת עד תתגבשנה, על התביעה להוכיח כי מתקיימים שני יסודות:

  1. היסוד עובדתי – על התביעה להוכיח מעל לכל ספק סביר, כי הנאשם פנה לעד שצפוי להעיד או שכבר העיד במשפט ושפועל יוצא מפנייתו של הנאשם, הופרה שלוותו של העד ביחס למתן העדות במשפטי. כך למשל: פניות טלפוניות חוזרות ונשנות, מעקבים, בילוש, התחקות – כל אלה ועוד עשויים לענות על היסוד העובדתי של העבירה.

  2. היסוד נפשי – על התביעה להוכיח כי בעת ביצוע העבירה, לנאשם הייתה מודעות לכך שהוא מטריד את העד וכי הוא פעל מתוך מחשבה פלילית.

אילו מעשים ייחשבו כהטרדת עד?

בחוק לא צוין באופן מפורש אילו מעשים ייחשבו כהטרדת עד. משכך, ביטוי זה ניתן לפרשנות על ידי בית המשפט. ואכן, בפסיקת בתי המשפטי הוכרו מגוון התנהגויות אשר נחשבו כהטרדת עד, למשל:

  • יצירת קשר בעל פה או בכתב עם עד בקשר לעדותו בבית המשפט.

  • בילוש והתחקות אחר עד.

  • פגיעה בפרטיותו של עד.

  • שיחות טלפוניות חוזרות ונשנות לעד.

  • יצירת קשר עם העד באמצעות צד שלישי.

חשוב להדגיש שמדובר ברשימה שאינה ממצה וייתכנו מגוון התנהגויות אשר עשויות למלא אחר יסודות העבירה.


זומנת לחקירה בחשד להטרדת עד? הוגש נגדך כתב אישום בגין עבירה זו?

זכור! ככל שההטרדה בוצעה בטרם הסתיימו ההליכים בתיק שבגינו העד צפוי היה להעיד או שכבר העיד וטרם נגזר דינך, אזי בית המשפט עשוי להחמיר בעונשך לאור מעשה ההטרדה. על כן, אם זומנת לחקירה בחשד להטרדת עד עליך ליצור קשר עם עורך דין פלילי ללא דיחוי נוסף. הכנה לחקירה בידי עורך דין הבקיא ברזי המשפט הפלילי, עשויה לשנות את תוצאת ההליך בצורה משמעותית. אם כבר הוגש נגדך כתב אישום, פנה לעורך דין פלילי לייעוץ משפטי על מנת לבחון מהי האסטרטגיה המשפטית הנכונה ביותר בה יש לפעול בתיק. עורך דין ברוך גדע, בעל ניסיון רב במתן ייעוץ וייצוג משפטי לחשודים ונאשמים במגוון עבירות פליליות, ביניהן עבירת הטרדת עד, הדחה בחקירה, שיבוש הליכי משפט, בידוי ראיות, מסירת ידיעות כוזבות ודומיהן.

אם זומנת לחקירה או הוגש נגדך כתב אישום בגין הטרדת עד, פנה להתייעצות עמנו בטלפון 055-6601981, או השאר פרטים ונחזור אליך תוך זמן קצר.


משרדנו מתחייב להקצות את כלל המשאבים העומדים לרשותו, על מנת להשיג את התוצאה הטובה ביותר עבורך.

Comments


bottom of page