Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page
compress bg (1).webp
עורך דין ברוך גדע
055-660-1981
ייעוץ, ליווי וייצוג בהליכים פליליים בכל רחבי הארץ
עורך דין פלילי ברוך גדע
לייעוץ התקשרו 055-660-1981 או השאירו פרטים:
-אודות הכותב-
עורך דין ברוך גדע

עו"ד ברוך גדע, מייסד המשרד, בוגר תואר ראשון במשפטים, יוצא פרקליטות מחוז חיפה ומומחה בייעוץ, ליווי וייצוג חשודים ונאשמים בהליכים פליליים. 

לקריאה נוספת

-לקוחות ממליצים-

חיפוש בבית ללא צו


חיפוש בבית ללא צו

חיפוש בבית ללא צו שופט: אין צורך להכביר במילים ולתאר את התחושה שבה לפתע נשמעות דפיקות בדלת, ובפתח ניצבים שוטרים אשר דורשים לבצע חיפוש בביתכם. האם למשטרה מותר לפלוש לביתכם, מבצרכם ולבצע בו חיפוש ללא צו? האם לשם עריכת חיפוש בבית, חייבת המשטרה להגיע עם צו חיפוש חתום על ידי שופט? עורך דין ברוך גדע מסביר. דעו את זכויותיכם.חיפוש בבית ללא צו – לשון החוק

סעיף 25 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) נוסח משולב, התשכ”ט-1969 קובע באילו מצבים מותר לשוטר לבצע חיפוש ללא צו:


"שוטר רשאי, בלא צו חיפוש, להיכנס ולחפש בכל בית או מקום אם –
(1) יש לשוטר יסוד להניח שמבצעים שם פשע, או שפשע בוצע שם זה מקרוב;
(2) תופש הבית או המקום פונה לעזרת המשטרה;
(3) אדם המצוי שם פונה לעזרת המשטרה ויש יסוד להניח שמבוצעת שם עבירה;
(4) השוטר רודף אחרי אדם המתחמק ממעצר או נמלט ממשמורת חוקית".

הנה כי כן, שוטר רשאי להיכנס לביתכם ולבצע חיפוש ללא צו אם יש לו יסוד סביר לחשד שבביתכם מתבצעת עבירה מסוג פשע (עבירה שהעונש הקבוע לצדה מעל 3 שנות מאסר), או כאשר אדם שנוכח בבית מבקש עזרה מהמשטרה, או בעת מרדף אחר אדם המתחמק ממעצר או ממאסר.


חיפוש סמים ללא צו שופט

סעיף 28(א) לפקודת הסמים המסוכנים מרחיב את היקף סמכותה של המשטרה, ומאפשר לגורמי האכיפה לבצע חיפוש ללא צו בגין חשד לביצוע עבירות סמים מסוג עוון (עבירות שהעונש הקבוע לצדן עד 3 שנות מאסר). לכן, אם לשוטר יש יסוד סביר לחשד כי בביתכם מוחזקים סמים, אף בכמות מזערית, בסמכותו לערוך חיפוש ללא צו ואף ללא הסכמתכם.


מהו יסוד סביר לחשד לצורך ביצוע חיפוש ללא צו?

לשוטר לא קיימת סמכות "אוטומטית" לבצע חיפוש ללא צו אלא על השוטר לבסס יסוד סביר לחשד. נשאלת השאלה, מהו אותו יסוד סביר לחשד? על פי פסיקת בתי המשפט, תנאי זה אינו ניתן להגדרה חד משמעית אלא נבחן על פי נסיבותיו של כל מקרה ומקרה. יסוד סביר לחשד חייב להיות מבוסס על נסיבות אובייקטיביות. למשל:

 • מידע מודיעיני

 • ריח של סמים

 • התנהגות מחשידה


מקרים שהוכרו בפסיקה - שאינם מהווים יסוד סביר לחשד

ישנם מקרים אשר הוכרו בפסיקה אשר אינם מהווים כשלעצמם יסוד סביר לחשד ולכן אינם מכשירים ביצוע חיפוש ללא צו, למשל:

 • עבר פלילי.

 • תחושת לחץ.

 • נסיעה בשעת לילה מאוחרת.

 • מראה חיצוני - "סטלן", "מזרחי".

 • רכב מבולגן.


כל אלו, כשלעצמם, אינם מהווים עילה מוצדקת לעריכת חיפוש ללא צו ואינם מקיימים יסוד סביר לחשד לביצוע חיפוש.


"הסכמה מדעת" כמקור סמכות לביצוע חיפוש ללא צו

בהתאם לפסיקת בית המשפט העליון בהלכת בן חיים שוטר רשאי לבצע חיפוש ללא צו ואף ללא חשד סביר. על מנת להכשיר חיפוש שכזה על השוטר להבהיר לאזרח כי יש לו את הזכות לסרב לביצוע החיפוש וכי עצם הסירוב לביצוע החיפוש לא ייזקף לחובתו. במידה והאזרח מסכים לביצוע החיפוש, הרי שמדובר ב"הסכמה מדעת" והחיפוש עשוי להיות חוקי. לכן: בהיעדר יסוד סביר לחשד, על השוטר לבקש מכם באופן מפורש לערוך חיפוש אולם הנכם רשאים לסרב והסירוב לא ייזקף לחובתכם.


האם מותר להתנגד או לסרב לחיפוש?

בין אם שוטרי הסיור מגיעים עם צו חיפוש ובין אם לאו - בשום פנים ואופן ובשום שלב אין להתנגד לחיפוש. אף על פי שהגעת השוטרים לביתכם מטבע הדברים גורמת לכם לדאגה, לחץ ומתח - דעו כי התנגדות לחיפוש עשויה לסבך את מצבכם המשפטי. כך למשל, עצם התנגדותכם לחיפוש עשויה להגביר את חשד השוטרים כלפיכם ועשויה מהר מאוד להוביל למעצר בשל הפרעה לשוטר בעת מילוי תפקידו, תקיפת שוטרים ואפילו בידוי ושיבוש הליכי חקירה. לכן, אם שוטרי הסיור מגיעים אליכם הביתה לבצע צו חיפוש, אפשרו להם לעשות את עבודתם תוך שאתם מתעדים את מהלך החיפוש.

זכרו! לעתים, חיפוש בגין עבירה פעוטה עלול להוביל לכתב אישום מנופח יותר. כמו כן, ככל שהשוטרים יפגעו בזכויותיכם, אזי לעורך דין תהיה אפשרות לגבש עבורכם קו הגנה טוב יותר בעת ניהול התיק. לכן, הימנעו מהתנגדות לחיפוש שלא להסתבך עוד יותר.


נוכחותם של שני עדים שאינם שוטרים בעת החיפוש

בין אם מדובר בחיפוש שמבוצע על פי צו, קל וחומר כשמדובר בחיפוש ללא צו, על השוטרים לבצע את החיפוש בנוכחות שני עדים שאינם שוטרים, אלא אם כן בית המשפט הורה אחרת (כשמדובר בצו חיפוש שניתן מאת בית המשפט), או אם לא ניתן לערוך את החיפוש בפני עדים מטעמים של דחיפות, או אם מושא החיפוש ביקש שהחיפוש יערך בלא נוכחות עדים.


משמעות עריכת חיפוש לא חוקי

במקרים מסוימים ובעיקר כשהחיפוש נגוע באי חוקיות של ממש, ניתן יהיה לפסול ראיות שהושגו באופן בלתי חוקי. כך למשל, בתי המשפט זיכו נאשמים רבים מעבירות החזקת סמים והחזקת סכין וזאת בשל אי חוקיות החיפוש. למשל – בהיעדר יסוד סביר לחשד מצד השוטרים, בהיעדר הסכמה לעריכת החיפוש וכן בשל אי נוכחות עדים עדים. תפקידו של עורך דין פלילי מנוסה הינה לבחון את חומר הראיות תוך ירידה לפרטים הקטנים ביותר, וזאת על מנת לאתר מחדלים בעבודת המשטרה.


מה לעשות אם המשטרה גרמה לנזקים במהלך החיפוש?

לעתים, במהלך ביצוע חיפוש בבית או בכל מקום אחר, שוטרי הסיור מתנהגים כאחרוני העבריינים. לא אחת, נתקלנו ביתעודים מצולמים אשר בהם שוטרי הסיור גרמו לנזקים משמעותיים אגב ביצוע החיפוש וזאת מלבד זריעת הרס וחורבן. נזקים אלו מתבטאים בפגיעה בדלת הבית, בריהוט וברכוש אחר בעל ערך ממוני או סנטימנטלי עבור יושבי המקום. אגב, אחת הסיבות לכך שהחוק מחייב את משטרת ישראל לבצע חיפוש בנוכחותם של שני עדים שאינם שוטרים נעוץ בכך שעדים אלו, יוכלו לשפוך אור אודות התנהלותם של השוטרים במהלך החיפוש. אם במהלך החיפוש משטרת ישראל הסבה נזקים ו/או סטתה מאמות המידה המקובלות, ניתן להגיש תביעה אזרחית לבית המשפט תוך כימות כלל הנזקים שנגרמו במהלך החיפוש.


לסיכום: 8 עצות זהב שאתם חייבים בעת ביצוע חיפוש משטרתי

ביצוע חיפוש בביתכם עשויה להיות סיטואציה מלחיצה המהווה פגיעה בזכותכם לפרטיות. יחד עם זאת, עליכם לנשום עמוק ולהתנהל בקור רוח:

 1. בקשו הסברים – מה הסיבה לביצוע החיפוש? האם יש יסוד סביר לחשד לביצוע החיפוש? מהו?

 2. ככל שלמשטרה אין יסוד סביר לחשד לביצוע החיפוש, זכותכם לסרב מבלי שהסירוב ייזקף לחובתכם.

 3. היו נוכחים בעת החיפוש והשתדלו לתעד את החיפוש אך זאת מבלי להפריע לשוטרים, שכן אחרת עשויים לייחס לכם עבירה של הפרעה לשוטר בעת מילוי תפקידו ובמקרים מסוימים אף תקיפת שוטרים.

 4. נוכחות עדים בעת החיפוש - אם נשללה מכם הזכות לנוכחותם של שני עדים שאינם שוטרים-בקשו שהדבר יתועד בדו"ח החיפוש וודאו בעת חתימתם על דו"ח החיפוש כי הדבר נרשם.

 5. דרשו העתק של רשימת החפצים שנתפסו.

 6. צרו קשר בהקדם עם עורך דין פלילי. אם השוטרים מסרבים שתצרו קשר עם עורך דין – בקשו כי הדבר יתועד בדו"ח החיפוש.


יש לכם שאלות בקשר לחיפוש משטרתי? זקוקים לייעוץ משפטי?

עורך דין ברוך גדע מומחה בייצוג חשודים, נאשמים ונפגעי עבירה בהליך פליליים. את עברו המקצועי, עורך דין ברוך גדע החל בפרקליטות מחוז חיפה במחלקה הפלילית ולפיכך, עו"ד ברוך גדע מכיר היטב את הנחיות המשטרה בכל הנוגע לביצוע חיפוש.

משרדנו זמין 24 שעות ביממה, שישה ימים בשבוע (לא בשבת). פנו להתייעצות עמנו בטלפון 055-6601981, או השאירו פרטים ונחזור אליכם תוך זמן קצר.

Comments


bottom of page