Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page
compress bg (1).webp
עורך דין ברוך גדע
055-660-1981
ייעוץ, ליווי וייצוג בהליכים פליליים בכל רחבי הארץ
עורך דין פלילי ברוך גדע
לייעוץ התקשרו 055-660-1981 או השאירו פרטים:
-אודות הכותב-
עורך דין ברוך גדע

עו"ד ברוך גדע, מייסד המשרד, בוגר תואר ראשון במשפטים, יוצא פרקליטות מחוז חיפה ומומחה בייעוץ, ליווי וייצוג חשודים ונאשמים בהליכים פליליים. 

לקריאה נוספת

-לקוחות ממליצים-

מאסר על תנאי

מאסר על תנאי

מאסר על תנאי הוא עונש מאסר אשר הפעלתו מותנית בכך שהנאשם יעבור עבירה נוספת (לרוב, זהה במהותה לעבירה שבגינה הורשע) במהלך תקופת התנאי. סעיף 52 לחוק העונשין התשל"ז – 1977, מסמיך את בית המשפט להורות בגזר הדין כי עונשו של הנאשם יהיה חלקו או כולו על תנאי. בסיום תקופת התנאי, אם הנאשם לא עבר עבירה נוספת במהלך התקופה, המאסר על תנאי בטל ללא צורך בפניה לבית המשפט.


מאסר על תנאי - אורך תקופת התנאי

תקופת התנאי מוגבלת בחוק למשך שלוש שנים ולא פחות משנה. דוגמה: פלוני עבר עבירת סמים, בית המשפט גזר על פלוני עונש מאסר על תנאי, והתנאי הוא שפלוני לא יעבור עביר


אילו עבירות מפעילות את התנאי?

בית המשפט קובע בגזר הדין אילו עבירות מפעילות את התנאי. לרוב, העבירות שיפעילו את התנאי תהינה זהות במהותן לעבירות שבגינן הורשע הנאשם. יחד עם זאת, בית המשפט רשאי לציין כי רק עבירה מסוימת או סוג עבירות מסוימות יפעילו את התנאי. למשל: הנאשם עבירות אלימות, עבירות סמים וכיוצא באלה. חשוב להדגיש כי גם עבירות נגזרות כגון ניסיון, שידול, ניסיון שידול וסיוע בקשר לאותן עבירות עשויות להפעיל את עונש המאסר על תנאי.


תחילת תקופת מאסר על תנאי

ככלל, תקופת התנאי תחל ביום מתן גזר הדין, אלא אם כן בית המשפט קבע אחרת. יחד עם זאת, אם הנאשם נושא באותה עת עונש מאסר בפועל, אז תקופת התנאי תחל ביום שחרורו מהמאסר. כמו כן, אסיר שנמצא בחופשה מהכלא ובמהלך החופשה ביצע עבירה בתוך תקופת התנאי, ניתן יהיה להפעיל את התנאי, וזאת מכיוון שתקופת התנאי נספרת בזמן שהאסיר שוהה מחוץ לבית הסוהר.


האם ניתן להאריך עונש מאסר על תנאי?

בנסיבות מסוימות, בית המשפט רשאי להאריך את תקופת התנאי אף אם הנאשם הורשע בעבירה נוספת בתוך תקופת התנאי. עם זאת, חשוב להדגיש כי הארכת התנאי מהווה חריג לכלל ותלוי בין היתר בסוג העבירה, נסיבות ביצועה וכן בנסיבותיו האישיות של הנאשם. למעשה, מדובר במצב בו בית המשפט עושה חסד עם הנאשם ובמקום לשלוח את הנאשם לריצוי עונש מאסר בפועל, מאפשר לו לזכות בהזדמנות נוספת וזאת על דרך הארכת התנאי. חשוב להדגיש: תקופת התנאי ניתנת להארכה רק פעם אחת. אם בתקופת ההארכה השנייה של התנאי הנאשם יעבור עבירה נוספת, על בית המשפט חובה להפעיל את עונש המאסר על תנאי.


יש לכם שאלה הקשורה לעונש מאסר על תנאי? זקוקים לייעוץ משפטי מעורך דין פלילי?

משרדנו זמין עבורכם 24 שעות ביממה, שישה ימים בשבוע (לא בשבת). פנו להתייעצות עמנו בטלפון 055-6601981, או השאירו פרטים ונחזור אליכם תוך זמן קצר.
Comments


bottom of page