• עו"ד ברוך גדע

סחיטה באיומים


סחיטה באיומים

סחיטה באיומים נחשבת לעבירה חמורה. לא בכדי, קבע המחוקק כי העונש הקבוע לצד עבירה זו היו עד שבע שנות מאסר, כאשר העבירה בוצעה בנסיבות מחמירות, העונש המרבי הקבוע לצד עבירת סחיטה באיומים הנו עד 10 שנות מאסר. בשורות הבאות, עו"ד ברוך גדע מסביר בתמצית אודות עבירה זו.


סחיטה באיומים – לשון החוק

עבירת סחיטה באיומים מנויה בסעיף 428 לחוק העונשין התשל"ז – 1977 הקובע כדלקמן:

"המאיים על אדם בכתב, בעל פה או בהתנהגות, בפגיעה שלא כדין בגופו או בגוף אדם אחר, בחירותם, ברכושם, בפרנסתם, בשמם הטוב או בצנעת הפרט שלהם, או מאיים על אדם לפרסם או להימנע מפרסם דבר הנוגע לו או לאדם אחר, או מטיל אימה על אדם בדרך אחרת, הכל כדי להניע את האדם לעשות מעשה או להימנע ממעשה שהוא רשאי לעשותו, דינו - מאסר שבע שנים; נעשו המעשה או המחדל מפני איום או הטלת אימה כאמור או במהלכם, דינו - מאסר תשע שנים".


מהי סחיטה באיומים?

סחיטה באיומים הינה איום בכתב, בעל פה או בהתנהגות לפגוע בגופו של קורבן העבירה או בגופו של אדם אחר, בחירותו, ברכושו, בפרנסתו, בשמו הטוב או בפרטיותו של קורבן העבירה – והכל על מנת להניע את הקורבן לעשות מעשה או להימנע מלעשות מעשה.

למעשה, ישנן אינספור התנהגויות אשר עשויות לענות על יסודות עבירה זו. בנוסף, סחיטה באיומים עשויה להתקיים מקום בו אדם מאיים לפרסם דבר הנוגע לקורבן או לאדם אחר או להימנע מפרסום שכזה. על פי מבחני הפסיקה, על האיום להיות ממשי ולא איום "סרק".


סחיטה באיומים – מגוון

כאמור, סחיטה באיומים יכולה להתבצע באופנים שונים ובמגוון התנהגויות - פנים מול פנים, בטלפון, במכתב, במסרונים, ברשתות החברתיות וכיוצא באלה. בעת האחרונה, אנו עדים למקרים רבים בהם אנשים פרטיים וחברות נפלו קורבן לעבירה זו דווקא ברשת האינטרנט. למשל:

  • סחיטה כספית ברשת האינטרנט – אם תאגיד מסוים לא יעביר כסף תוך פרק זמן קצוב, אזי יפורסמו פרטים אישיים של לקוחות התאגיד יופצו ברבים.

  • ב. סחיטה מינית ברשת – אם קורבן העבירה לא יעביר סכומי כסף, יפורסמו תמונות אינטימיות שלו.


זומנת לחקירה בחשד לביצוע עבירת סחיטה באיומים? הוגש נגדך כתב אישום?

כאמור, עבירת סחיטה באיומים הינה עבירה חמורה. יחד עם זאת, לא כל התנהגות או אמירה עשויה למלא אחר יסודות העבירה. לכן, רק עורך דין פלילי בעל ניסיון ידע כיצד לאתר את הכשלים הראייתיים בתיק וזאת על מנת להוביל לתוצאה הטובה ביותר עבורך. אם זומנת לחקירה באזהרה בחשד לביצוע עבירת סחיטה באיומים מומלץ שלא להקל בכך ראש ולפנות לעורך דין פלילי שעוסק בתחום.

משרדנו ישמח לתת מענה ולהשיב לכל שאלה הקשורה בעבירת סחיטה באיומים. ניתן ליצור קשר 24 שעות ביממה במספר 055-6601981, או השאר פרטים ונחזור אליך תוך זמן קצר.