Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page
compress bg (1).webp
עורך דין ברוך גדע
055-660-1981
ייעוץ, ליווי וייצוג בהליכים פליליים בכל רחבי הארץ
עורך דין פלילי ברוך גדע
לייעוץ התקשרו 055-660-1981 או השאירו פרטים:
-אודות הכותב-
עורך דין ברוך גדע

עו"ד ברוך גדע, מייסד המשרד, בוגר תואר ראשון במשפטים, יוצא פרקליטות מחוז חיפה ומומחה בייעוץ, ליווי וייצוג חשודים ונאשמים בהליכים פליליים. 

לקריאה נוספת

-לקוחות ממליצים-

עבירת סחיטה באיומים


סחיטה באיומים

סחיטה באיומים נחשבת לעבירה חמורה. לא בכדי, קבע המחוקק כי העונש הקבוע לצד עבירה זו הנו עד שבע שנות מאסר, כאשר העבירה בוצעה בנסיבות מחמירות, העונש המרבי הקבוע לצד עבירת סחיטה באיומים הנו עד 10 שנות מאסר. בשורות הבאות, עו"ד ברוך גדע מסביר בתמצית אודות עבירה זו.


עבירת סחיטה באיומים – לשון החוק

עבירת סחיטה באיומים מנויה בסעיף 428 לחוק העונשין התשל"ז – 1977 הקובע כדלקמן:

"המאיים על אדם בכתב, בעל פה או בהתנהגות, בפגיעה שלא כדין בגופו או בגוף אדם אחר, בחירותם, ברכושם, בפרנסתם, בשמם הטוב או בצנעת הפרט שלהם, או מאיים על אדם לפרסם או להימנע מפרסם דבר הנוגע לו או לאדם אחר, או מטיל אימה על אדם בדרך אחרת, הכל כדי להניע את האדם לעשות מעשה או להימנע ממעשה שהוא רשאי לעשותו, דינו - מאסר שבע שנים; נעשו המעשה או המחדל מפני איום או הטלת אימה כאמור או במהלכם, דינו - מאסר תשע שנים".


מהי עבירת סחיטה באיומים?

סחיטה באיומים הינה איום בכתב, בעל פה או בהתנהגות לפגוע בגופו של קורבן העבירה או בגופו של אדם אחר, בחירותו, ברכושו, בפרנסתו, בשמו הטוב או בפרטיותו של קורבן העבירה – והכל על מנת להניע את הקורבן לעשות מעשה או להימנע מלעשות מעשה.

למעשה, ישנן אינספור התנהגויות אשר עשויות לענות על יסודות עבירה זו. בנוסף, סחיטה באיומים עשויה להתקיים מקום בו אדם מאיים לפרסם דבר הנוגע לקורבן או לאדם אחר או להימנע מפרסום שכזה. על פי מבחני הפסיקה, על האיום להיות ממשי ולא איום "סרק".


עבירת סחיטה באיומים - איפה זה פוגש אותנו?

כאמור, סחיטה באיומים יכולה להתבצע באופנים שונים ובמגוון התנהגויות - פנים מול פנים, בטלפון, במכתב, במסרונים, ברשתות החברתיות וכיוצא באלה. בעת האחרונה, אנו עדים למקרים רבים בהם אנשים פרטיים וחברות נפלו קורבן לעבירה זו דווקא ברשת האינטרנט. למשל:

  • סחיטה כספית ברשת האינטרנט – אם תאגיד מסוים לא יעביר כסף תוך פרק זמן קצוב, אזי יפורסמו פרטים אישיים של לקוחות התאגיד יופצו ברבים.

  • סחיטה מינית ברשת – אם קורבן העבירה לא יעביר סכומי כסף, יפורסמו תמונות אינטימיות שלו.


זומנת לחקירה בחשד לביצוע עבירת סחיטה באיומים? הוגש נגדך כתב אישום?

אם זומנת לחקירה באזהרה בחשד לביצוע עבירת סחיטה באיומים מומלץ שלא להקל בכך ראש ולפנות לעורך דין פלילי שעוסק בתחום.

כאמור, עבירת סחיטה באיומים הינה עבירה חמורה. עם זאת, לא כל התנהגות או אמירה עשויה למלא אחר יסודות העבירה. רק עורך דין פלילי בעל ניסיון ידע כיצד לאתר את הכשלים הראייתיים בתיק וזאת על מנת להוביל לתוצאה הטובה ביותר עבורך.

משרדנו ישמח לתת מענה ולהשיב לכל שאלה הקשורה בעבירת סחיטה באיומים. ניתן ליצור קשר 24 שעות ביממה במספר 055-6601981, או השאר פרטים ונחזור אליך תוך זמן קצר.

Commentaires


bottom of page