Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page
compress bg (1).webp
עורך דין ברוך גדע
055-660-1981
ייעוץ, ליווי וייצוג בהליכים פליליים בכל רחבי הארץ
עורך דין פלילי ברוך גדע
לייעוץ התקשרו 055-660-1981 או השאירו פרטים:
-אודות הכותב-
עורך דין ברוך גדע

עו"ד ברוך גדע, מייסד המשרד, בוגר תואר ראשון במשפטים, יוצא פרקליטות מחוז חיפה ומומחה בייעוץ, ליווי וייצוג חשודים ונאשמים בהליכים פליליים. 

לקריאה נוספת

-לקוחות ממליצים-

תקיפת זקן


תקיפת זקן

עבירת תקיפת זקן נחשבת לעבירת אלימות חמורה. התפשטות תופעת האלימות נגד אוכלוסיית הקשישים בישראל, לצד אי יכולתם של קורבנות העבירה להביע התנגדות כלפי מבצעי העבירה, הובילו את המחוקק לבצע תיקון לחוק, וזאת במטרה להחמיר את הענישה כלפי מי שנוקט באלימות נגד קשישים. בשנת 2008 תוקן חוק העונשין ובמסגרת התיקון לחוק נקבע כי אדם שיורשע בעבירת תקיפת זקן צפוי לשאת בעונש מאסר בפועל, ורק מטעמים מיוחדים יורה בית המשפט כי עונש המאסר יהיה כולו על תנאי. במאמר הבא, עורך דין פלילי ברוך גדע מסביר אודות יסודות העבירה.


עבירת תקיפת זקן בחוק העונשין

עבירת תקיפת זקן קבועה בסעיף 368ו לחוק העונשין, התשל"ז – 1977 אשר קובע בזו הלשון:


"(א) התוקף זקן וגורם לו חבלה של ממש, דינו–מאסר חמש שנים.
(ב) התוקף זקן וגורם לו חבלה חמורה, דינו–מאסר שבע שנים.
(ג) בסעיף זה, "זקן" – אדם שמלאו לו 65 שנים.
(ד) הורשע אדם בעבירה לפי סעיף זה, יוטל עליו עונש מאסר, שלא יהיה, בהעדר טעמים מיוחדים שיירשמו, כולו על-תנאי".


מיהו "זקן"?

החוק קובע כי "זקן" הינו אדם אשר מלאו לו 65 שנים. לכן, אין זה משנה אם נפגע העבירה נתפס בעיניי מבצע העבירה כאדם צעיר בשל מראהו.


האם כל תקיפה של אדם מעל גיל 65 תיחשב לתקיפת זקן?

לא. על מנת להרשיע אדם בעבירת תקיפת זקן, על התביעה להוכיח מעל לכל ספק סביר כי בעקבות התקיפה נגרמה לקורבן העבירה חבלה של ממש או חבלה חמורה וזאת כתנאי לגיבוש העבירה. כלומר, לא די בכך שתתרחש תקיפה "רגילה", אלא שעל התקיפה לגרום לחבלה של ממש או לחבלה חמורה.


מהי חבלה של ממש?

סעיף 34כד לחוק העונשין, חבלה כ"מכאוב, מחלה או ליקוי גופניים, בין קבועים ובין עוברים". על פי פסיקת בתי המשפט, חבלה של ממש הינה חבלה אשר נראית לעין – למשל: דם, חבורה, המטומה, אדמומיות וכדומה.

העונש בגין עבירת תקיפת זקן אשר גרמה לחבלה של ממש הינו עד 5 שנות מאסר.


מהי חבלה חמורה?

חבלה חמורה מוגדרת בסעיף 34כד לחוק העונשין כ"חבלה העולה כדי חבלה מסוכנת, או הפוגעת או עלולה לפגוע קשות או לתמיד בבריאות הנחבל או בנוחותו, או המגיעה כדי מום קבע או כדי פגיעת קבע או פגיעה קשה באחד האיברים, הקרומים או החושים החיצוניים או הפנימי". למשל: שברים בגולגולת, שברים בשיניים, שבר בארובת העין, כוויות בגוף, קרעים באיברים פנימיים ועוד.

העונש בגין עבירת תקיפת זקן אשר גרמה לחבלה חמורה הינו עד 7 שנות מאסר.


האם מי שיורשע בתקיפת זקן צפוי לשאת בעונש מאסר בפועל?

חשוב להדגיש כי בהתאם לסעיף 368ו(ד) לחוק, נקודת המוצא היא כי עונשו של מי שמורשע בעבירת תקיפת זקן הוא עונש מאסר בפועל. בהתאם לחוק, רק במקרים חריגים ומטעמים מיוחדים שיירשמו, בית המשפט רשאי לגזור עונש שאינו כולל מאסר בפועל. כך למשל, בית המשפט ייטה להימנע מהטלת עונש מאסר בפועל אם השתקם, עבר הליך טיפולי, בעל נסיבות חיים חריגות וכיוצא באלה.


עבירת תקיפת זקן וזכות השימוע

חשוב להדגיש כי מכיוון שעבירת תקיפת זקן מסווגת כעבירה מסוג פשע, אזי קיימת לחשוד בביצוע עבירה זו זכות כי יתקיים בעניינו שימוע לפני הגשת כתב אישום. זכות זו קיימת, אלא אם בעת הגשת כתב האישום החשוד שוהה במעצר. משמעות הדבר היא, כי לפני הגשת כתב אישום, על התביעה לשגר לכתובת מגוריו של החשוד מכתב יידוע, אשר במסגרתו עליה ליידע את החשוד בכך שחומרי החקירה הועברו מהמשטרה לידי התביעה. בשלב זה, באפשרותו של החשוד לפנות בבקשה מנומקת לתביעה ולשכנעה שלא יוגש נגדו כתב אישום וזאת בתוך 30 ימים. כאן המקום לציין, כי ייצוג בהליך השימוע אינה עניין של מה בכך. מדובר במשימה משפטית מורכבת, אשר נשענת רובה ככולה על טיעונים משפטיים. לכן, קיימת חשיבות מכרעת לפנות לעורך דין פלילי מנוסה לצורך ייצוג בהליך השימוע. ייצוג משפטי איכותי בהליך השימוע, עשוי להוביל לתוצאה שבסופו של יום לא יוגש נגד החשוד כתב אישום או שיוגש נגד החשוד כתב אישום בעבירה בדרגת חומרה פחותה.


עורך דין פלילי תקיפת זקן

למרות הסלידה החברתית המובהקת כלפי מי שמבצע עבירות כלפי קשישים, הרי שמבחינה משפטית לא כל תקיפה של אדם "זקן" סופה הרשעה בעבירת תקיפת זקן. יש לבחון את גילו של קורבן העבירה, את סוג התקיפה וזאת לצד ניתוח כלל מארג הראיות בתיק. ייתכנו מקרים אשר בהם תתרחש תקיפה של אדם זקן כהגדרתו בחוק, אך בשל כך שלא נגרמה חבלה של ממש, לא תוכל התביעה לייחס לנאשם בכתב האישום את העבירה הזו, אלא תבחר התביעה לייחס עבירת אלימות קלה יותר כגון תקיפה סתם.


זומנת לחקירה בגין תקיפת זקן? הוגש נגדך כתב אישום?

אם זומנת לחקירה בחשד לביצוע עבירת תקיפת זקן – צור קשר עם עורך דין פלילי ללא דיחוי. ייעוץ לפני חקירה עשוי לשנות את תוצאת ההליך בצורה משמעותית.

עורך דין פלילי בעל ניסיון ידע להסביר לך מהן הזכויות שלך במהלך החקירה ואף עשוי להביא לסגירת התיק כנגדך. אם כבר הוגש נגדך כתב אישום, פנה לעורך דין פלילי לייעוץ משפטי על מנת לבחון מהי האסטרטגיה המשפטית הנכונה ביותר בה יש לפעול בתיק.

זכור! למעט מקרים חריגים, מדובר בעבירה אשר גוררת עמה עונש מאסר בפועל.

אם זומנת לחקירה או הוגש נגדך כתב אישום בגין עבירת תקיפת זקן, פנה להתייעצות עמנו בטלפון 055-6601981, או השאר פרטים ונחזור אליך תוך זמן קצר.


Comments


bottom of page