Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page
compress bg (1).webp
עורך דין ברוך גדע
055-660-1981
ייעוץ, ליווי וייצוג בהליכים פליליים בכל רחבי הארץ
עורך דין פלילי ברוך גדע
לייעוץ התקשרו 055-660-1981 או השאירו פרטים:
-אודות הכותב-
עורך דין ברוך גדע

עו"ד ברוך גדע, מייסד המשרד, בוגר תואר ראשון במשפטים, יוצא פרקליטות מחוז חיפה ומומחה בייעוץ, ליווי וייצוג חשודים ונאשמים בהליכים פליליים. 

לקריאה נוספת

-לקוחות ממליצים-

תקיפה הגורמת חבלה של ממש


תקיפה הגורמת חבלה של ממש
תקיפה הגורמת חבלה של ממש

עבירת תקיפה הגורמת חבלה של ממש הינה עבירת אלימות, המעוגנת בסעיף 380 לחוק העונשין – תשל"ז – 1977. באופן יחסי, ניתן לומר כי עבירה זו, מצויה במדרג הבינוני ביחס לשאר עבירות האלימות. בשונה מעבירת תקיפה סתם, אשר במסגרתה התביעה לא צריכה להוכיח שנגרמה לקורבן העבירה חבלה, כאשר מדובר בעבירת תקיפה הגורמת חבלה של ממש, מוטל התביעה להוכיח כי בעקבות התקיפה נגרמה לנפגע העבירה חבלה בעקבות מעשה התקיפה. בכתבה הבאה, עורך דין ברוך גדע מסביר אודות עבירת תקיפה הגורמת חבלה של ממש, מה העונש בגין עבירה, מהי חבלה וכיצד התביעה מוכיחה את התרחשותה.


תקיפה הגורמת חבלה של ממש בחוק העונשין

עבירת תקיפה הגורמת חבלה של ממש ממוקמת בסעיף 380 לחוק העונשין, הסעיף קובע כדלקמן:

"התוקף חברו וגורם לו בכך חבלה של ממש, דינו - מאסר שלוש שנים".

כפי שהוזכר, על מנת שבית המשפט ירשיע את הנאשם בעבירה זו, על התביעה להוכיח כי לקורבן נגרמה חבלה של ממש. מהי אותה "חבלה של ממש"? החוק מגדיר חבלה כך: "מכאוב, מחלה או ליקוי גופניים, בין קבועים ובין עוברים". בהתאם לפסיקת בתי המשפט, כל חבלה הנראית לעין תיחשב כחבלה של ממש. למשל: חבורה, המטומה, אדמומיות, שריטה, פצע, שפשוף, סימן כחול ועוד.


תקיפה הגורמת חבלה של ממש בנסיבות מחמירות

עבירת תקיפה הגורמת חבלה של ממש בתצורתה ה"רגילה" נחשבת לעבירה מסוג עוון. לעומתה, עבירת תקיפה הגורמת חבלה של ממש בנסיבות מחמירות, נחשבת לעבירה מסוג פשע, היות והעונש הקבוע בצדה הנו עד שש שנות מאסר.

סעיף 382 לחוק העונשין קובע שני מצבים שככל שהם יתקיימו, אזי מדובר בעבירת תקיפה הגורמת חבלה של ממש בנסיבות מחמירות:

  • כאשר העבירה בוצעה על ידי שני אנשים או יותר.

  • כאשר מדובר בעבירה שבוצעה כלפי בן משפחה (עבירות אלימות במשפחה).


איך מתבצעת עבירת תקיפה הגורמת חבלה של ממש?

עבירת תקיפה הגורמת חבלה של ממש יכולה להתבצע במגוון דרכים. כך למשל, בנגיעה, בדחיפה, על ידי הפעלת כוח על גופו של אדם אחר באופן ישיר או עקיף. בנוסף, עבירת התקיפה יכולה להתבצע על ידי חום, חשמל, גז (כן אפילו באמצעות גז) – אולם חשוב לזכור כי על התביעה להוכיח כי עקב התקיפה נגרמה חבלה.


איך ניתן להוכיח עצם קיומה של חבלה?

ישנן מגוון דרכים להוכיח עצם קיומה של חבלה, למשל: באמצעות צילומים / תמונות, תיעוד רפואי, עדויות (למשל שוטרים שהגיעו למקום וראו את המתלונן כשהוא חבול). כאן המקום להדגיש את חשיבות איכות הייצוג המשפטי. כידוע, מרבית התיקים במדינת ישראל מסתיימים בהסדרי טיעון. במסגרת הסדר טיעון ובמקרים המתאימים, ניתן להמיר את סעיף העבירה בעבירה קלה יותר, למשל – לעבירת תקיפה סתם, אשר נחשבת לקלה בהרבה יותר.


מה העונש על תקיפה הגורמת חבלה של ממש?

מבחינת "החוק היבש", העונש הקבוע בצד עבירת תקיפה הגורמת חבלה של ממש הנו עד

3 שנות מאסר. אם העבירה בוצעה בנסיבות מחמירות, אזי מדובר בכפל העונש, כלומר עד

6 שנות מאסר. יחד עם זאת, חשוב לזכור כי מדובר בעונש המרבי ולמעשה, העונש משתנה בהתאם לנסיבות המקרה ונסיבותיו האישיות של כל נאשם. החוק מקנה לבתי המשפט שיקול דעת רחב בכל הנוגע לשיקולי הענישה. כך למשל, בתי המשפט שוקלים קיומו/היעדר עבר פלילי, האם הנאשם שוקם, גילו, מצבו, יחסו של נפגע העבירה למקרה, סוג החבלה, האם הייתה התגרות קודמת מצד הקורבן ועוד.


איך ניתן להימנע מהגשת כתב אישום בכל הנוגע לעבירת תקיפה הגורמת חבלה של ממש?

על אף העובדה שעבירת תקיפה הגורמת חבלה של ממש נחשבת לעבירת אלימות, ייתכנו מצבים שבהם ניתן יהיה לפעול במטרה לשכנע את התביעה שלא להגיש כתב אישום. כך למשל, אם אדם נחקר בחשד לעבירת תקיפה הגורמת חבלה של ממש, הרי שמדובר בעבירה מסוג עוון. במקרים המתאימים, ניתן לפנות לתביעה במטרה לנתב את התיק להליך של הסדר מותנה. בסיטואציה זו, לא יוגש נגד החשוד כתב אישום ולמעשה תיק החקירה ייסגר, לאחר שהחשוד יעמוד בתנאים שנקבעו בהסכם (קנס, פיצוי למתלונן, מכתב התנצלות וכיוצא באלה). דרך נוספת להימנע מהגשת כתב אישום, היא על ידי שימוע. אפשרות זו יש לציין קיימת רק בנוגע לעבירת תקיפה הגורמת חבלה של ממש בנסיבות מחמירות. במסגרת השימוע, עורך הדין מקבל את עיקרי חומרי החקירה, מעלה טענות משפטיות לטובת הלקוח כאשר מטרת הליך השימוע הינה לשכנע את התביעה שלא יוגש נגד החשוד כתב אישום או לחלופין, להקל בסעיף העבירה.זומנת לחקירה בחשד לביצוע עבירת תקיפה הגורמת חבלה של ממש? צפוי לעמוד לדין פלילי בגין עבירת תקיפה הגורמת חבלה של ממש?

אם זומנת לחקירה במשטרה בחשד לעבירת תקיפה הגורמת חבלה של ממש, העצה הנכונה ביותר היא ליצור קשר ללא דיחוי נוסף עם עורך דין פלילי ולתאם עמו פגישת ייעוץ לפני חקירה. פגישת ייעוץ עם עורך דין לפני חקירתך במשטרה, עושה את ההבדל בין זיכוי להרשעה. אם כבר הגיש נגדך כתב אישום על עבירת תקיפה הגורמת חבלה של ממש, פנה לעורך דין פלילי לייעוץ משפטי על מנת לבחון מהי האסטרטגיה המשפטית הנכונה ביותר בה יש לפעול בתיק.

אם זומנת לחקירה בחשד לביצוע עבירת תקיפה הגורמת חבלה של ממש או הוגש נגדך כתב אישום פנה להתייעצות עמנו בטלפון 055-6601981, או השאר פרטים ונחזור אליך תוך זמן קצר.


משרדנו מתחייב להקצות את כלל המשאבים העומדים לרשותו, על מנת להשיג את התוצאה הטובה ביותר עבורך!

Comments


bottom of page