Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page
compress bg (1).webp
עורך דין ברוך גדע
055-660-1981
ייעוץ, ליווי וייצוג בהליכים פליליים בכל רחבי הארץ
עורך דין פלילי ברוך גדע
לייעוץ התקשרו 055-660-1981 או השאירו פרטים:
-אודות הכותב-
עורך דין ברוך גדע

עו"ד ברוך גדע, מייסד המשרד, בוגר תואר ראשון במשפטים, יוצא פרקליטות מחוז חיפה ומומחה בייעוץ, ליווי וייצוג חשודים ונאשמים בהליכים פליליים. 

לקריאה נוספת

-לקוחות ממליצים-

שחרור בתנאים מגבילים


שחרור בתנאים מגבילים
שחרור בתנאים מגבילים

כאשר אדם נחקר באזהרה במשטרה, על הקצין הממונה להחליט אם החשוד ישהה במעצר למשך 24 שעות, שאז יש להביאו בפני שופט או לשחררו בתנאים מגבילים. שחרור בתנאים מגבילים נועד להבטיח את התייצבותו של החשוד לחקירה, להליכי משפט וכן למנוע מהחשוד לשבשם. בהתאם לחוק המעצרים, בסמכות הקצין הממונה להורות על שחרורו של אדם בערובה (ערבות עצמית, ערבות צד שלישי או ערבון כספי שיינתן על ידי החשוד או על ידי צד שלישי) וזאת בנוסף לתנאים מגבילים נוספים.


שחרור בתנאים מגבילים – אילו תנאים מגבילים רשאי הקצין הממונה להטיל על החשוד?

סעיף 42(ב) לחוק המעצרים, קובע אילו תנאים מגבילים רשאי הקצין הממונה להטיל על החשוד כדי להבטיח את התייצבותו להליכי חקירה ומשפט וכן למנוע שיבוש הליכי חקירה. בהתאם לחוק, בנוסף לערובה כספית, בסמכות הקצין הממונה להטיל על החשוד את התנאים הבאים, כל עוד ניתנה הסכמתו של החשוד:

 1. חובת הודעה על כל שינוי במען המגורים ובמקום העבודה;

 2. איסור יציאה מן הארץ והפקדת הדרכון, לתקופה שלא תעלה על 3 חודשים;

 3. איסור כניסה לאזור, לישוב או למקום בארץ, שיקבע, לתקופה שלא תעלה על 15 ימים;

 4. איסור לקיים קשר או להיפגש עם מי שיקבע, לתקופה שלא תעלה על 30 ימים;

 5. חובת מגורים או הימצאות באזור, בישוב או במקום בארץ, שיקבע, לתקופה שלא תעלה על 15 ימים;

 6. חובה להתייצב בתחנת המשטרה במועדים שיקבע;

 7. איסור יציאה ממקום המגורים במשך כל שעות היממה או חלק ממנה, לתקופה שלא תעלה על 5 ימים;

 8. הפקדת כלי הנשק שברשותו בתחנת המשטרה–לעניין חשוד בעבירת אלימות.


שחרור בתנאים מגבילים – המצאת ערובה

חשוב להדגיש כי אם החשוד אינו מסכים להטלת הערובה, לגובהה או לתנאיה, אזי החשוד ייעצר ויובא בפני שופט תוך פרק זמן מרבי של 24 שעות. במקרים המתאימים, ניתן להגיש ערר על גובה הערובה או על סבירות תנאיה תוך 14 ימים מיום החלטת הקצין הממונה. בנוסף, ניתן להגיש ערר בכל הנוגע לתנאי השחרור בכל עת ובתנאי שהשתנו הנסיבות.אילו תנאים מגבילים בסמכות בית המשפט להטיל על החשוד?

לבית המשפט ישנה סמכות רחבה יותר בכל הנוגע לקביעת תנאי השחרור בהשוואה לסמכותו של הקצין הממונה. כך למשל, בסמכות בית המשפט להטיל איסור יציאה לפרקי זמן משמעותיים יותר, בעוד שבסמכותו של הקצין הממונה להטיל תנאי זה לתקופה מרבית של שלושה חודשים.

להלן התנאים המגבילים אותם בית המשפט רשאי להטיל על החשוד:


 1. חובת הודעה על כל שינוי במען המגורים ובמקום העבודה;

 2. איסור יציאה מן הארץ והפקדת הדרכון;

 3. איסור כניסה לאזור, לישוב או למקום בארץ, שיקבע;

 4. איסור לקיים קשר או להיפגש עם מי שיקבע;

 5. חובת מגורים או הימצאות באזור, בישוב או במקום בארץ, שיקבע;

 6. חובה להימצא בפיקוחו של קצין מבחן, לאחר קבלת תסקיר מעצר; משך הפיקוח לא יעלה על ששה חודשים, אך בית המשפט רשאי להאריכו לתקופות שלא יעלו על ששה חודשים כל אחת;

 7. חובה לקבל טיפול למשתמשים בסמים, ובלבד שהטיפול אושר על ידי קצין מבחן;

 8. לעניין נאשם שהועמד לדין לפי סעיף 21א לחוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א-1991, או נאשם שחל עליו סעיף 28א(ד) לאותו חוק והוא הועמד לדין לפי סעיף 21 לאותו חוק – חובה להתייצב לבדיקה פסיכיאטרית, או אם הנאשם הסכים לכך – לקבל טיפול במקום שיקבע הפסיכיאטר המחוזי;

 9. חובה להתייצב בתחנת משטרה במועדים שיקבע;

 10. איסור יציאה ממקום מגורים במשך כל היממה או בחלק ממנה;

 11. איסור המשך עיסוק הקשור בעבירה, ובכלל זה איסור עבודה במוסד, כאשר מתקיים יסוד סביר לחשש שהמשך העיסוק מהווה סכנה לבטחון הציבור, או עלול להקל על ביצוע עבירה דומה; התנה בית המשפט את השחרור באיסור עבודה במוסד, יורה שלא לתת למשוחרר אישור משטרה;

 12. הפקדת כלי הנשק שברשותו בתחנת המשטרה – לעניין חשוד בעבירת אלימות,

 13. על בסיס תסקיר מעצר, ובהסכמת החשוד או הנאשם, להתנות את שחרורו בביצוע בדיקה רפואית או בקבלת טיפול רפואי או טיפול מקצועי אחר, או להורות כי הטיפול יהיה במסגרת פיקוח קצין מבחן.


זומנתם לחקירה במשטרה? זקוקים לייעוץ או ייצוג משפטי בהליך פלילי?

אתם זקוקים לעורך דין מעצרים מנוסה.

עורך דין פלילי ברוך גדע בעל ניסיון במתן ייעוץ לפני חקירה, ליווי וייצוג חשודים ונאשמים בכל רחבי הארץ ובכל הערכאות. משרדנו זמין עבורכם 24 שעות ביממה. פנו להתייעצות עמנו בטלפון – 077-463-3285, או השאירו פרטים ונחזור אליכם תוך זמן קצר. במקרי חירום, ניתן ליצור קשר ישירות עם עו"ד ברוך גדע במספר 055-6601981.משרדנו מתחייב להקצות את כלל המשאבים העומדים לרשותו, על מנת להשיג עבורכם את התוצאה הטובה ביותר.

Comments


bottom of page