Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page
compress bg (1).webp
עורך דין ברוך גדע
055-660-1981
ייעוץ, ליווי וייצוג בהליכים פליליים בכל רחבי הארץ
עורך דין פלילי ברוך גדע
לייעוץ התקשרו 055-660-1981 או השאירו פרטים:
-אודות הכותב-
עורך דין ברוך גדע

עו"ד ברוך גדע, מייסד המשרד, בוגר תואר ראשון במשפטים, יוצא פרקליטות מחוז חיפה ומומחה בייעוץ, ליווי וייצוג חשודים ונאשמים בהליכים פליליים. 

לקריאה נוספת

-לקוחות ממליצים-

התיישנות עבירות פליליות


התיישנות עבירות פליליות
התיישנות עבירות פליליות

עו"ד ברוך גדע מסביר אודות התיישנות עבירות פליליות:

סעיף 9 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב – 1982 (להלן: חוק סדר הדין הפלילי) קובע כי אין להעמיד אדם לדין אם חלפו התקופות המנויות בחוק, בהתאם לסוג העבירה. כך, נוצר מצב שגם אם אדם ביצע עבירה פלילית ויוחלט להגיש בעניינו כתב אישום, הרי שלא ניתן יהיה להרשיעו וזאת מחמת התיישנות העבירה. הרציונל שמאחורי התיישנות עבירות פליליות נעוץ בסיבות שונות. ראשית, חלוף פרק זמן מביצוע העבירה עשוי להקשות על בית המשפט להכריע בשאלות ראייתיות. שנית, עם חלוף הזמן כך גם האינטרס הציבורי בהעמדתו לדין של מבצע העבירה פוחת. שלישית, לעודד את נפגע העבירה לדווח למשטרה בסמוך לביצוע העבירה. רביעית, לאפשר למבצע העבירה להמשיך במסלול חייו.


התיישנות עבירות פליליות - מתי עבירה מתיישנת?

כאמור, סעיף 9 לחוק סדר הדין הפלילי קובע כי לא ניתן להעמיד לדין אדם, אם העבירה התיישנה. סעיף 24 לחוק העונשין מסווג את העבירות בהתאם לחומרתן: חטא, עוון ופשע. בהתאם לכך, כל עבירה מתיישנת בהתאם לחומרתה:

  • עבירה מסוג פשע שדינה עונש מוות או מאסר עולם – תתיישן בחלוף 30 שנים מיום ביצועה.

  • עבירה מסוג פשע שדינה מאסר העולה על 7 שנים ומנויה בתוספת לחוק – תתיישן בחלוף 15 שנים מיום ביצועה. דוגמה לעבירות המנויות בתוספת: המתה באחריות מופחתת, עבירות נגזרות לעבירת הרצח, עבירת בגידה, עבירות חמורות שנעשו כלפי קטינים, עבירות מין חמורות, חטיפה, סחר בבני אדם, החזקה בתנאי עבדות, עבירות הקשורות בארגוני פשיעה, עבירות טרור ועוד.

  • עבירה מסוג פשע אחר (עבירה שדינה מעל 3 שנות מאסר) – תתיישן בחלוף 10 שנים מיום ביצועה.

  • עבירה מסוג עוון (עבירה שדינה עד 3 שנות מאסר) – תתיישן בחלוף 5 שנים מיום ביצועה.

  • עבירה מסוג חטא (עבירה שדינה עד 3 חודשי מאסר) – תתיישן בחלוף שנה בלבד מיום ביצועה.


עבירות שלא מתיישנות

ישנן עבירות שלא מתיישנות לעולם, למשל: עבירת רצח (לרבות רצח בנסיבות מחמירות), עבירה של רצח עם, עבירה לפי החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם וכן עבירה של ניסיון לרצח של ראש ממשלה מכהן או קשירת קשר לביצוע רצח של ראש ממשלה מכהן (תיקון שנוסף לחוק בעקבות רצח ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל).


איפוס תקופת ההתיישנות או ספירת מועד ההתיישנות מחדש

חשוב לציין שכשמדובר בעבירות מסוג פשע או עוון אזי ישנם מקרים המכונים "אירועים מנתקים" אשר עוצרים את מירוץ תקופת ההתיישנות. לאחר שאירועים אלו מסתיימים, מתחילים למנות את מניין ימי ההתיישנות מחדש. למשל: הליכי חקירה, הגשת כתב אישום וכל הליך מטעם בית המשפט – אלו הם אירועים אשר מאפסים את מירוץ ההתיישנות ובסופם יש למנות את ימי ההתיישנות מחדש. עם זאת, כשמדובר בהליכי חקירה ישנן הגבלות בחוק וזאת מכיוון שהליכי חקירה עלולים להתארך ללא גבול.


התיישנות עבירה שנעברה על ידי קטין

סעיף 14 לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), תשל"א-1971 קובע כי אין להעמיד אדם לדין בשל עבירה שביצע בהיותו קטין בחלוף שנה מיום ביצוע העבירה - אלא בהסכמת היועץ המשפטי לממשלה.


מתי ניתן להעלות טענת התיישנות?

סעיף 149 לחוק סדר הדין הפלילי מונה מגוון טענות מקדמיות. בכל הנוגע לטענת התיישנות, הרי שהחוק מאפשר להעלות טענה זו בכל שלב של המשפט אך מוטב להעלות טענה זו בהקדם. ככל שטענת ההתיישנות תתקבל, אזי בית המשפט יורה על ביטול כתב האישום.


לסיכום

דיני ההתיישנות במשפט הפלילי הינם מורכבים. אחת הסיבות לכך היא תיקון מס' 87 לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב), תשמ"ב-1982 אשר שינה דיני ההתיישנות באופן משמעותי. על כן, בכל הקשור להתיישנות עבירות, יש לפנות לעורך דין פלילי מנוסה הבקיא ברזי המשפט הפלילי לייעוץ משפטי פרטני.


יש לכם שאלה הקשורה לדיני ההתיישנות בהליך הפלילי? זקוקים לייעוץ משפטי מעורך דין פלילי?

משרדנו זמין עבורכם 24 שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע ונשמח לתת מענה לכל שאלה. פנו להתייעצות עמנו בטלפון – 055-6601981, או השאירו פרטים ונחזור אליכם תוך זמן קצר.

Hozzászólások


bottom of page