Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page
compress bg (1).webp
עורך דין ברוך גדע
055-660-1981
ייעוץ, ליווי וייצוג בהליכים פליליים בכל רחבי הארץ
עורך דין פלילי ברוך גדע
לייעוץ התקשרו 055-660-1981 או השאירו פרטים:
-אודות הכותב-
עורך דין ברוך גדע

עו"ד ברוך גדע, מייסד המשרד, בוגר תואר ראשון במשפטים, יוצא פרקליטות מחוז חיפה ומומחה בייעוץ, ליווי וייצוג חשודים ונאשמים בהליכים פליליים. 

לקריאה נוספת

-לקוחות ממליצים-

חיפוש משטרתי בטלפון נייד


חיפוש משטרתי בטלפון נייד

מכשירי הטלפון הניידים הפכו זה מכבר לחלק בלתי נפרד מחיינו. תמונות אישיות, סרטונים, סיסמאות, התכתבויות אישיות ואפילו מידע עסקי – כל אלה ועוד שמורים במכשיר הטלפון הנייד. מדובר בכמויות מידע אדירות אשר עשויות לסייע למשטרה בעת ביצוע חקירה. כיום, כמעט בכל חקירה מבצעים חוקרי משטרת ישראל חיפוש משטרתי בטלפון הנייד, וזאת מכיוון שמדובר בכלי חקירה בעל ערך עוצמתי רב אשר עשוי להוביל לפריצת דרך ולהתקדמות בחקירה. אף על פי שעריכת חיפוש בטלפון הנייד במהלך חקירה הפכה לדבר שבשגרה, חשוב להדגיש כי פעולה זו פוגעת אנושות בזכותו לפרטיות של הנחקר. בשורות הבאות, עו"ד ברוך גדע מסביר מהם התנאים לביצוע חיפוש משטרתי בטלפון הנייד.


חיפוש משטרתי בטלפון נייד – המסגרת החוקית

המסגרת החוקית המסדירה ביצוע חיפוש משטרתי בטלפון נייד מצויה בסעיף 23א(ב) לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש), התשכ"ט – 1969, שכותרתו: חדירה לחומר מחשב (להיותם מכשירי טלפון ניידים חכמים "מחשב" ראו בש"פ 6071/17 מדינת ישראל נ' פישר). בהתאם לאמור בסעיף זה, צו חיפוש יינתן בהתקיים שני תנאים מצטברים:

  1. החיפוש נחוץ כדי להבטיח את הצגת ממצאיו במשפט או בהליך אחר.

  2. מטרת החיפוש ותנאיו לא יפגעו בפרטיות מעבר לנדרש.

הנה כי כן, דרך המלך היא כי אין לבצע חיפוש בטלפון הנייד, אלא אם כן ניתן צו חיפוש. יחד עם זאת, כפי שיפורט בהמשך יתכנו מצבים בהם ניתן יהיה לבצע חיפוש משטרתי בטלפון הנייד אף ללא צו. להלן לשון החוק:

"(א) חדירה לחומר מחשב וכן הפקת פלט תוך חדירה כאמור, יראו אותן כחיפוש וייעשו על-ידי בעל תפקיד המיומן לביצוע פעולות כאמור; לענין זה, "חדירה לחומר מחשב" – כמשמעותה בסעיף 4 לחוק המחשבים, תשנ"ה-1995.
(ב) על אף הוראות פרק זה, לא ייערך חיפוש כאמור בסעיף קטן (א), אלא על-פי צו של שופט לפי סעיף 23, המציין במפורש את ההיתר לחדור לחומר מחשב או להפיק פלט, לפי העניין, והמפרט את מטרות החיפוש ותנאיו שייקבעו באופן שלא יפגעו בפרטיותו של אדם מעבר לנדרש.
(ג) קבלת מידע מתקשורת בין מחשבים אגב חיפוש לפי סעיף זה לא תיחשב כהאזנת סתר לפי חוק האזנת סתר, תשל"ט-1979".

חיפוש בטלפון הנייד על ידי המשטרה ללא צו שופט – האם מותר?

ניתן לערוך חיפוש בטלפון הנייד ללא צו שופט. על מנת להכשיר חיפוש שכזה, על החשוד או לתת הסכמה מדעת לביצועו כפי שנקבע ב"הלכת בן חיים". בהתאם לפסיקת בית המשפט העליון בעניין "בן בחיים", הסכמה מדעת הינה הסכמה שניתנה לאחר שהוסבר לחשוד כי זכותו לסרב לביצוע החיפוש וכי סירובו לא ייזקף לחובתו. במילים אחרות: כאשר חוקר משטרה רוצה לבצע חיפוש בטלפון נייד, עליו לבקש מהחשוד את הסכמתו לביצוע החיפוש. בנוסף, על החוקר להבהיר לחשוד כי זכותו לסרב לחיפוש וכי עצם סירובו לא ייזקף לחובתו. ומה אם השוטר ביצע חיפוש שלא בהתאם לאמור?

אם השוטר לא הבהיר לחשוד כי באפשרותו לסרב לחיפוש ועל עצם כך שהסירוב אינו ייזקף לחובתו, אז מדובר בחיפוש בלתי חוקי. משמעות הדבר היא כי בית המשפט צפוי להורות כי הראיות שהושגו מביצוע החיפוש אינן קבילות ובכך לפסול אותן, או להפחית ממשקלן.


לסיכום

ביצוע חיפוש בטלפון הנייד עשויה לפגוע אנושות בפרטיותו של הנחקר, או כפי שהיטיב לומר כב' השופט יוסף אלרון במסגרת בש"פ 7917/19 אוריך ואח' נ' מדינת ישראל: "אין זו הגזמה לומר כי חדירה למכשיר הטלפון החכם של אדם עשוי לחשוף את נבכי אישיותו ואת סיפור חייו". לפיכך, ולאור הפגיעה החמורה בפרטיותו של הנחקר, דעו כי ככלל, אין לבצע חיפוש בטלפון הנייד אלא על ידי צו.


יש לכם שאלה בנוגע לחיפוש משטרתי בטלפון הנייד? זקוקים לייצוג במסגרת הליך בבקשה למתן צו חיפוש בטלפון הנייד?

קיימת חשיבות רבה לייצוג על ידי עורך דין פלילי מנוסה במסגרת הליך בבקשה לצו חיפוש בטלפון נייד, כמו גם קבלת ייעוץ כבר בשלב החקירה במשטרה. משרדנו ערוך להגעה מהירה לכל תחנות המשטרה 24 שעות ביממה. במצבי חירום ניתן ליצור קשר בנייד 055-6601981, או השאירו פרטים ונחזור תוך זמן קצר.


Comments


bottom of page