Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page
compress bg (1).webp
עורך דין ברוך גדע
055-660-1981
ייעוץ, ליווי וייצוג בהליכים פליליים בכל רחבי הארץ
עורך דין פלילי ברוך גדע
לייעוץ התקשרו 055-660-1981 או השאירו פרטים:
-אודות הכותב-
עורך דין ברוך גדע

עו"ד ברוך גדע, מייסד המשרד, בוגר תואר ראשון במשפטים, יוצא פרקליטות מחוז חיפה ומומחה בייעוץ, ליווי וייצוג חשודים ונאשמים בהליכים פליליים. 

לקריאה נוספת

-לקוחות ממליצים-

עבירת תקיפה סתם


עבירת תקיפה סתם
עבירת תקיפה סתם

מהי עבירת תקיפה סתם ומה העונש בגין עבירה זו? עורך דין ברוך גדע מסביר: עבירת תקיפה סתם הינה עבירת אלימת המעוגנת בסעיף 379 בחוק העונשין, תשל"ז – 1977. בהתאם לחוק, העונש המרבי על תקיפה סתם הנו עד שתי שנות מאסר. מדובר בעבירת אלימות בדרגת החומרה הפחותה ביותר בהשוואה ליתר עבירות האלימות שבחוק, למעט עבירת תגרה במקום ציבורי. יחד עם זאת, מבחינה משפטית, כמעט כל מגע פיזית יחשב ל"תקיפה" מבחינת היסוד העובדתי ולכן אסביר תחילה מהי תקיפה בהתאם לחוק.


עבירת תקיפה סתם – מהי תקיפה?

סעיף 378 לחוק העונשין, תשל"ז – 1977 מגדיר תקיפה בזו הלשון:

"המכה אדם, נוגע בו, דוחפו או מפעיל על גופו כוח בדרך אחרת, במישרין או בעקיפין, בלא הסכמתו או בהסכמתו שהושגה בתרמית הרי זו תקיפה; ולענין זה, הפעלת כוח - לרבות הפעלת חום, אור, חשמל, גאז, ריח או כל דבר או חומר אחר, אם הפעילו אותם במידה שיש בה כדי לגרום נזק או אי נוחות".

כפי שניתן להבין מנוסח הסעיף כל מגע פיזי ישיר או עקיף, ולו ברף התחתון ביותר – עשוי להיחשב מבחינה משפטית כ"תקיפה". למשל: נגיעה, יריקה, דחיפה, הזזה ואף חתירה למגע באופן עקיף - ללא מגע פיזי – כל אלה עשויים להיחשב כ"תקיפה".


תקיפה סתם – לשון החוק, היסוד העובדתי והיסוד הנפשי של העבירה:

עבירת תקיפה סתם מעוגנת בסעיף 379 לחוק העונשין, הקובע כך:

"התוקף שלא כדין את חברו, דינו - מאסר שנתיים, והוא אם לא נקבע בחוק זה עונש אחר לעבירה זו מחמת נסיבותיה".

בשונה מעבירות אלימות אחרות, כגון עבירת הפציעה, חבלה בכוונה מחמירה תקיפה הגורמת חבלה של ממש וכדומה, עבירת תקיפה סתם נחשבת לעבירת התנהגות ולכן, על מנת להרשיע בעבירה זו, אין התביעה צריכה להוכיח כי בעקבות התקיפה נגרמה חבלה, נזק או מכאוב ממשי לקורבן העבירה.

כמו כן, מבחינת היסוד הנפשי של העבירה – על התביעה להוכיח רק מודעות לטיב המעשה והנסיבות. במילים אחרות: התביעה לא צריכה להוכיח כי התוקף התכוון להכאיב לקורבן, אלא די בהוכחה כי התוקף היה מודע לכך שהוא מפעיל כוח כלפיו.


מה העונש על עבירת תקיפה סתם ועבירת תקיפה סתם בנסיבות מחמירות?

העונש המרבי על תקיפה סתם הנו שתי שנות מאסר ואם העבירה בוצעה בנסיבות מחמירות, אז העונש המרבי הנו ארבע שנות מאסר. תקיפה סתם בנסיבות מחמירות תיחשב ככזו כאשר התקיפה בוצעה על ידי שני אנשים או יותר.


עבירת תקיפה סתם והגנת זוטי דברים

חשוב לדעת כי ייתכנו מצבים שבהם לא יוגשו כתבי אישום בגין עבירת תקיפה סתם, וזאת מחמת זוטי דברים. כך למשל, סביר להניח שאם אדם פלוני יצבוט קלות אדם אחר או ירק עליו, לא יוגש כתב אישום כנגד פלוני וזאת מחמת זוטי דברים, שכן המשפט הפלילי אינו עוסק במעשים קלי ערך, על אף שמעשיו של פלוני עונים על יסודות עבירת תקיפה סתם.


אי הרשעה והסדר מותנה בכל הנוגע לעבירת תקיפה סתם

בשל העובדה כי עבירת תקיפה סתם אינה מבטאת חומרה יתרה, ניתן (במצבים מסוימים) לפעול על מנת להביא לסגירת תיק החקירה עוד בטרם הגשת כתב אישום באמצעות פניה על ידי עורך דין פלילי ליחידה החוקרת, לתביעות או לפרקליטות – על פי העניין. בנוסף, במקרים המתאימים ניתן אף להוביל לסגירת תיק החקירה בהליך של הסדר מותנה. הליך זה, הוא למעשה הסכם בין החשוד לבין המדינה, המאפשר לחשוד להודות בביצוע העבירה מבלי שיוותר לחובתו כתם בדמות הרשעה פלילית. כמו כן, אם כבר הוגש כתב אישום, ניתן בנסיבות מסוימות לפעול על מנת להביא לסיומו של ההליך הפלילי באי הרשעה.


זומנת לחקירה במשטרה בחשד לעבירת אלימות? הוגש נגדך כתב אישום בגין עבירת תקיפה סתם?

יש ליצור קשר עם עורך דין פלילי ללא דיחוי ולקבל ייעוץ לפני חקירה. עורך דין פלילי בעל ניסיון ידע להסביר לך מהן זכויותייך במהלך חקירת המשטרה, ואף במקרים מסוימים עשוי להביא לסגירת תיק החקירה נגדך בלא הגשת כתב אישום. אם כבר הוגש נגדך כתב אישום, מומלץ לפנות לעורך דין פלילי לייעוץ משפטי פרטני כדי לבחון מהי האסטרטגיה הנכונה בה יש לפעול בתיק. עורך דין ברוך גדע, מומחה בייעוץ, ליווי וייצוג חשודים, נאשמים בעבירות אלימות בכלל ובעבירת תקיפה סתם בפרט.

אם זומנת לחקירה או הוגש נגדך כתב אישום בגין עבירת תקיפה סתם, אל תהסס ופנה כעת להתייעצות עמנו בטלפון 055-6601981, או השאר פרטים ונחזור אליך תוך זמן קצר.משרדנו מתחייב להקצות את כלל המשאבים העומדים לרשותו, על מנת להגיע לתוצאה הטובה ביותר עבורך.Kommentare


bottom of page