Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page
compress bg (1).webp
עורך דין ברוך גדע
055-660-1981
ייעוץ, ליווי וייצוג בהליכים פליליים בכל רחבי הארץ
עורך דין פלילי ברוך גדע
לייעוץ התקשרו 055-660-1981 או השאירו פרטים:
-אודות הכותב-
עורך דין ברוך גדע

עו"ד ברוך גדע, מייסד המשרד, בוגר תואר ראשון במשפטים, יוצא פרקליטות מחוז חיפה ומומחה בייעוץ, ליווי וייצוג חשודים ונאשמים בהליכים פליליים. 

לקריאה נוספת

-לקוחות ממליצים-

צו הבאה


צו הבאה בהליך פלילי
צו הבאה בהליך פלילי

צו הבאה הוא כלי משפטי המשמש את מערכת המשפט לאכיפת התייצבות של עדים או נאשמים בהליכים משפטיים שונים. כך למשל, גורמים שיפוטיים מוסמכים להוציא צווי הבאה, ביניהם: בתי המשפט (שלום, מחוזי ועליו, בתי דין רבניים, בתי דין משמעתיים, רשמי ההוצאה לפועל ועוד. בהליך הפלילי, צו הבאה משמש לאכיפת התייצבות של נאשמים, עדים וחשודים. בכתבה הבאה, עורך דין ברוך גדע מסביר מהו צו הבאה, מה אופן ביצועו וכיצד יש לפעול אם קיבלת צו כזה.


צו הבאה לנאשם בהליך הפלילי

סעיף 99 לחוק סדר הדין הפלילי מסמיך את בית המשפט להוציא צו הבאה לנאשם שמסרב להתייצב לדיון. צו זה יכול להתבצע כצו מעצר לכל דבר, כולל אפשרות להפקדת ערבות כספית לשחרור. להלן לשון החוק:

"בית המשפט רשאי לתת בכל עת צו הבאה נגד הנאשם, אם ראה שיש צורך בכך כדי לכפות את התייצבותו למשפט במועד שנקבע".

אילו פרטים צו הבאה כולל?

הפרטים שצו ההבאה חייב לכלול הם:

  1. פרטי הנאשם.

  2. כתובת הנאשם.

  3. סיבת ההבאה (התייצבות למועד דיון וכו'...)

  4. תנאי שחרור - הפקדה כספית, מעצר ללא שחרור (חריג).

  5. חתימת השופט.


ביצוע צו הבאה – כיצד?

כאשר מדובר בהליך הפלילי, הגורם המסמך לביצוע צווי הבאה הנו משטרת ישראל – באמצעות שוטרי הסיור. כל שוטר מחויב לבצע צו הבאה אם התברר לו שהוא קיים, אף במהלך ביקורת שגרתית.

 

מבחינת סמכויות השוטר בעת ביצוע הצו - שוטר המבצע צו הבאה רשאי להיכנס לכל מקום שהוא חושד שהנאשם נמצא בו, כולל בית מגורים ואף להשתמש בכוח סביר על מנת לאכוף את הצו.

 

סמכות לתפוס נכסי נאשם שנמלט

במקרים בהם לא ניתן לאתר את הנאשם, החוק מאפשר לפרקליטות לבקש מבית המשפט לתפוס נכסים של הנאשם או להטיל עליהם עיקולים, אם התפיסה תגרום להתייצבותו בבית המשפט. תנאים לכך:

  • הוכחה שהנאשם נמלט ומסתתר.

  • קיים סיכוי שעיקול הנכסים יוביל להתייצבותו של הנאשם.

 

הוראה זו, מעוגנת בסעיף 104 לחוק סדר הדין הפלילי: 

(א) נאשם שנמלט או מסתתר ואין אפשרות למצאו, רשאי בית המשפט, לבקשת פרקליט מפרקליטות המדינה, ואם הוא סבור שהדבר עשוי להביא להתייצבותו של הנאשם, לצוות על תפיסת כל נכס מנכסיו של הנאשם, מיטלטלין או מקרקעין, על רישום עיקול עליהם בפנקסי המקרקעין או על מינוי כונס נכסים עליהם, ולהורות מה ייעשה בנכס ובפירותיו כל עוד הצו בתקפו.
(ב) צו לפי סעיף זה לא יפגע בזכותו של נושה לרדת לאותם נכסים.
(ג) ניתן צו לפי סעיף זה, רשאי כל מי שתלוי בנאשם ותפיסת הנכס עשויה לפגוע בפרנסתו, לבקש מבית המשפט לבטל את הצו או לשנותו.

 

צו הבאה לעד או למתלונן בהליך הפלילי

סעיף 73א לחוק בתי המשפט מסמיך שופט להוציא צו הבאה נגד עד שזומן כדין ולא התייצב. בית המשפט העליון קבע שיש להוציא צו הבאה נגד עד שלא התייצב, במיוחד בהליך פלילי. כמו כן, צווי הבאה מוצאים לעיתים קרובות גם נגד מתלוננים, במיוחד בתיקי אלימות במשפחה, כאשר המתלוננת מתחרטת על עצם הגשת התלונה ומסרבת לשתף פעולה.

 

 

האם וכיצד ניתן לבטל צו הבאה?

ניתן לבטל צו הבאה על ידי פניה לבית המשפט בבקשה מנומקת בכתב. בדרך כלל, הדבר יתאפשר אם יתגלו עובדות חדשות או השתנו הנסיבות וכן מטעמים מיוחדים. 


קיבלת צו הבאה? יש לכם שאלה הקשורה בהליך הפלילי?

בכל מקרה של הוצאת צו הבאה, מומלץ לפעול במהירות ובמקצועיות, תוך הסתייעות בעורך דין פלילי מנוסה. עורך דין ברוך גדע מומחה בייצוג חשודים, נאשמים ונפגעי עבירה בהליך פליליים. בעברו המקצועי, עורך דין ברוך גדע החל בפרקליטות מחוז חיפה במחלקה הפלילית. לכן, עו"ד ברוך גדע מכיר היטב את הנחיות המשטרה בכל הנוגע לביצוע צווי הבאה וכיוצא באלה.

משרדנו זמין 24 שעות ביממה, שישה ימים בשבוע (לא בשבת). פנו להתייעצות עמנו בטלפון 055-6601981, או השאירו פרטים ונחזור אליכם תוך זמן קצר.

Comentários


bottom of page