Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page
compress bg (1).webp
עורך דין ברוך גדע
055-660-1981
ייעוץ, ליווי וייצוג בהליכים פליליים בכל רחבי הארץ
עורך דין פלילי ברוך גדע
לייעוץ התקשרו 055-660-1981 או השאירו פרטים:
-אודות הכותב-
עורך דין ברוך גדע

עו"ד ברוך גדע, מייסד המשרד, בוגר תואר ראשון במשפטים, יוצא פרקליטות מחוז חיפה ומומחה בייעוץ, ליווי וייצוג חשודים ונאשמים בהליכים פליליים. 

לקריאה נוספת

-לקוחות ממליצים-

קובלנה פלילית פרטית


קובלנה פלילית פרטית
קובלנה פלילית פרטית

לפני שנסביר מהי קובלנה פלילית ומהם התנאים להגשתה, מוטב להסביר תחילה מי הם הצדדים להליך הפלילי. ככלל, בהליך הפלילי קיימים שני צדדים: המדינה – אשר אמונה לייצג את האינטרס הציבורי, נגד הנאשם. בעבירות מסוימות, גם אדם פרטי יכול להעמיד לדין פלילי אדם אחר וזאת במסגרת הגשת קובלנה פלילית פרטית. ככל שהקובל יצליח להוכיח את האמור בקובלנה מעל לכל ספק סביר, אזי בית המשפט ירשיע את הנאשם ויגזור עליו עונש, בדומה להליך הפלילי. בשורות הבאות, עו"ד ברוך גדע מסביר מהי קובלנה פלילית, באילו עבירות ניתן להגישה ומדוע חשוב להיות מיוצג בהליך זה על עו"ד הבקיא ברזי המשפט הפלילי.


באיזה עבירות אפשר להגיש קובלנה פלילית פרטית?

חשוב להדגיש כי בעוד שלמדינה קיימת אפשרות להעמיד אדם לדין פלילי בכל עבירה שהיא (מן הסתם), כאשר מדובר בקובלנה פלילית, אזי החוק לא מאפשר לקובל להגיש קובלנה בכל עבירה. העבירות בגינן ניתן להגיש קובלנה פלילית הן עבירות מסווג עוון, אשר אינן מצויות בדרגת חומרה גבוהה. להלן רשימת החוקים והעבירות אשר בגינן ניתן להגיש קובלנה פלילית פרטית:

 1. כניסה בכוח למקרקעין – סעיף 189 לחוק העונשין.

 2. אחיזת מקרקעין בכוח – סעיף 190 לחוק העונשין.

 3. עבירת איומים – סעיף 192 לחוק העונשין.

 4. מהומה ועלבון במקום ציבורי – סעיף 194 לחוק העונשין.

 5. השחתת פני מקרקעין – סעיף 196 לחוק העונשין.

 6. מלאכות פוגעות – סעיף 223 לחוק העונשין.

 7. עבירת פציעה – סעיף 334 לחוק העונשין.

 8. שימוש ברעל מסוכן – סעיף 336 לחוק העונשין.

 9. עבירת תקיפה סתם – סעיף 379 לחוק העונשין.

 10. תקיפה הגורמת חבלה של ממש – סעיף 380 לחוק העונשין.

 11. הסגת גבול – סעיף 447 לחוק העונשין.

 12. היזק לרכוש בזדון – סעיף 452 לחוק העונשין.

 13. כניסה לשטח חקלאי ללא רשות – סעיף 494 לחוק העונשין.

 14. עבירות לפי חוק למניעת מפגעים, תשכ"א – 1961.

 15. עבירות לפי סעיף 63 לחוק אוויר נקי, התשס"ח – 2008.

 16. עבירות שעניינן זכויות יוצרים.

 17. עבירה לפי סעיף 3 לפקודת סימני סחורות.

 18. עבירה לפי סעיף 23(1) לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א- 1981, מחמת הפרה של סעיפים 17 או 18 לחוק האמור או של צו שניתן לפי סעיף 17 האמור;

 19. עבירות לפי סעיף 60 לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], תשל"ב- 1972;

 20. עבירות בשל העברת חזקה, סיוע לקבל חזקה וקבלת חזקה, לפי סעיף 108 לחוק הגנת הדייר [נוסח משולב], תשל"ב- 1972;

 21. עבירות לפי חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], תשכ"ט- 1969;

 22. עבירות לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה- 1965;

 23. עבירות לפי חוק הבחירות לגופים ציבוריים, תשי"ד- 1954;

 24. עבירות לפי פקודת הידיעות הטלגרפיות לעתונות;

 25. עבירות לפי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א- 1981;

 26. עבירות לפי חוק שמירת הנקיון, תשמ"ד- 1984, בסייגים האמורים בסעיף 21א לחוק האמור;

 27. עבירה לפי סעיף 2 לחוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, תשמ"ח-1988, בסייגים האמורים בסעיף 8 לחוק האמור;

 28. עבירה לפי סימן א1 לחוק המים, תשי"ט-1959;

 29. עבירה לפי חוק איסוף ופינוי פסולת למיחזור, תשנ"ג-1993, שנעברה ברשות היחיד של הקובל;

 30. עבירות לפי חוק צער בעלי חיים, תשנ"ד-1994, בסייגים האמורים בסעיף 15 לחוק האמור;

 31. עבירות לפי חוק החומרים המסוכנים, תשנ"ג-1993, בסייגים האמורים בסעיף 15ב לחוק האמור;

 32. עבירה לפי סעיף 243 לחוק התכנון והבנייה, תשכ"ה-1965, בנוגע להתקנת צלחת קליטה כמשמעותה בפרק ב'2 סימן ב' לחוק הבזק, תשמ"ב-1982, ובסייגים האמורים בסעיף 266ב;

 33. עבירה לפי חוק הגבלת הפרסומת למוצרי טבק לעישון, תשמ"ג-1983, בסייגים האמורים בסעיף 11א;

 34. עבירה לפי סעיף 243 לחוק התכנון והבנייה, תשכ"ה-1965, בנוגע למיתקן גישה אלחוטית כמשמעותו בפרק ו' סימן ה' לחוק הבזק, תשמ"ב-1982, ובסייגים האמורים בסעיף 266ג לחוק התכנון והבניה.

כפי שניתן לראות, הגשת קובלנה פלילית פרטית אפשרית במגוון רחב של עבירות, אף כאלה שאינן מצויות בחוק העונשין. בפרקטיקה, מעצם טיבו של הליך הקובלנה, המאפשר לאדם הפרטי להעמיד לדין אדם פרטי אחר, מרבית הקובלנות המוגשות לבתי המשפט עוסקות בעבירות שכיחות כגון איומים, הסגת גבול, תקיפה סתם והיזק לרכוש.


קובלנה פלילית על לשון הרע

בנוסף לרשימת העבירות והחוקים שפורטו לעיל ושבגינם ניתן להגיש קובלנה. קיימת אפשרות להגיש קובלנה גם בשל לשון הרע וזאת בהתאם לאמור בסעיף 8 לחוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965. להלן לשון החוק:


"עבירה בשל לשון הרע לפי חוק זה תהא בין העבירות שבהן רשאי הנפגע להאשים על ידי הגשת קובלנה לבית המשפט".

יחד עם זאת, חשוב לציין כי בדרך כלל, לא מוגשות קובלנות בגין לשון הרע אלא תביעות כספיות לצורך קבלת פיצוי כספי. מכל מקום, בית המשפט לא ירשיע בקלות אדם אשר חטא בלשון ודיבר לשון הרע כנגד אדם אחר, וזאת בשל העובדה כי ישנם פרסומים המותרים בחוק וזאת בשל חופש הביטוי, אשר הוכר כזכות חוקתית ראשונה במעלה.


האם חייב להגיש תלונה במשטרה לפני הגשת קובלנה?

רבים שוגים לחשוב, שהגשת קובלנה מותנית בהגשת תלונה למשטרה, אולם לא כך הדבר. ניתן להגיש קובלנה פלילית פרטית בין אם הוגשה תלונה במשטרה ובין אם לאו. יתרה מכך, אף אם הוגשה תלונה במשטרה ותיק החקירה נסגר – עדיין ניתן להגיש קובלנה פלילית ואף לנצח בה, חרף ההחלטה לסגור את התיק על ידי הגורם הרלוונטי.


קובלנה פלילית פרטית – מהו נטל ההוכחה?

בהתאם לחוק, קובלנה פלילית מתנהלת בדומה להליך הפלילי לכל דבר ועניין. לכן, ככל שמדובר בהגשת ראיות והוכחת העובדות המתוארות בקובלנה, על הקובל להוכיח אותן מעל לכל ספק סביר, בדיוק כפי שהתביעה או הפרקליטות נדרשת להוכיח בעת שמוגש כתב אישום.


האם ניתן להגיש קובלנה נגד כל אדם?

בכפוף לעבירות המפורטות לעיל, כל אזרח רשאי להגיש קובלנה נגד אדם אחר. יחד עם זאת, החוק מסייג הגשת קובלנה נגד עובד מדינה, בכך שאם הקובל רוצה להגיש קובלנה נגד עובד מדינה, בנוגע לעבירה שנעשתה במסגרת מילוי תפקידו, אזי נדרשת הסכמה של היועץ המשפטי לממשלה. בפועל, הליך זה כמעט ואינו קיים, מכיוון שבשירות המדינה ישנם הליכים משמעתיים ומעבר לכך ככל שעובד מדינה ביצע עבירה, לא מן הנמנע שיוגש נגדו כתב אישום במסלול הרגיל.


האם קיימים מצבים בהם תוחלף הקובלנה בכתב אישום?

כאשר הקובל מגיש קובלנה לבית המשפט, אזי קיימת חובה בחוק להעביר העתק מהקובלנה ישירות לפרקליטות המחוז. אחת הסיבות לכך, היא שלפרקליטות המחוז קיים שיקול דעת באם לנהל את המשפט במקום הקובל. במקרה שכזה, על פרקליטות להודיע בתוך פרק זמן של 15 שבכוונתה לנהל את ההליך המשפטי ואז, מבחינה מעשית כתב הקובלנה יוחלף בכתב אישום מטעם המדינה.


קובלנות סרק ואי יכולת הקובל לנהל את ההליך בצורה טובה

ניהול משפט על דרך של קובלנה פלילית פרטית אינו פעולה משפטית של מה בכך. כפי שציינו, קובלנה פלילית היא למעשה כתב אישום לכל דבר ועניין, הן מבחינת הרף הראייתי והן מבחינת ניהול ההליך. לכן, כאשר אדם מגיש קובלנה פלילית נגד אדם אחר – בית המשפט מצפה שההליך יתנהל בדומה לתובע. מעבר לכך, ככל שהנאשם יורשע בתום ההליך, לבית המשפט מסורות כל סמכויות הענישה בדיוק כפי שמסורות לו במסגרת הליך פלילי המנוהל על ידי המדינה. לכן, החוק קובע כי אם הקובל אינו מסוגל לנהל בעצמו את הקובלנה או שהקובלנה מתנהלת באופן טורדני – בית המשפט רשאי להפסיק את הדיון בקובלנה עד שהקובל ימנה לעצמו עורך דין בתוך פרק זמן שיקבע.מעוניין להגיש קובלנה פלילית או הוגשה נגדך קובלנה? משרדנו זמין עבורך

הגשת קובלנה הינה פעולה משפטית פשוטה, אולם לנצח בסופו של ההליך – זו משימה משפטית מורכבת. ניהול הליך קובלנה דורש יכולות משפטיות שונות, גם אם אתה סבור שברשותך דיי ראיות. כך למשל, אופן הופעתך בבית המשפט, תגובתך לתשובות העדים ותשובתך לטענות מקדמיות – ככל שיעלה צורך – כל אלה עשויים להוות אתגר משמעותי עבור מי שאינו עוסק במשפט הפלילי. עורך דין ברוך גדע, עוסק במשפט הפלילי ובתחום זה בלבד. עורך הדין גדע, החל את דרכו המקצועית במחלקה הפלילית בפרקליטות מחוז חיפה. במסגרת עבודתו, טיפל בהגשת כתבי אישום וכן העמדה לדין של הליכים פליליים קלים וחמורים כאחד. הידע, והניסיון המקצועי אותו צבר, מאפשר לעורך דין ברוך גדע להשיג את התוצאה הטובה ביותר עבור קהל לקוחותיו המעוניינים להגיש קובלנה.


זקוק לייעוץ, ליווי או ייצוג בהליך קובלנה פלילית פרטית?

עורך דין ברוך גדע, בעל ניסיון ומוניטין רב בכל הנוגע לייצוג חשודים, נאשמים ונפגעי עבירה בהליכים פליליים, כמו גם בייצוג במסגרת הליך קובלנה פלילית פרטית. משרדנו זמין עבורכם 24 שעות ביממה, שישה ימים בשבוע (לא בשבת) ונשמח לתת מענה לכל שאלה. פנו להתייעצות עמנו בטלפון – 055-6601981, או השאירו פרטים ונחזור אליכם תוך זמן קצר.

Comments


bottom of page