Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page
compress bg (1).webp
עורך דין ברוך גדע
055-660-1981
ייעוץ, ליווי וייצוג בהליכים פליליים בכל רחבי הארץ
עורך דין פלילי ברוך גדע
לייעוץ התקשרו 055-660-1981 או השאירו פרטים:
-אודות הכותב-
עורך דין ברוך גדע

עו"ד ברוך גדע, מייסד המשרד, בוגר תואר ראשון במשפטים, יוצא פרקליטות מחוז חיפה ומומחה בייעוץ, ליווי וייצוג חשודים ונאשמים בהליכים פליליים. 

לקריאה נוספת

-לקוחות ממליצים-

העלבת עובד ציבור


העלבת עובד ציבור
העלבת עובד ציבור

בשנים האחרונות אנו שומעים חדשות לבקרים על מקרים בהם הוגשו כתבי אישום בגין עבירת העלבת עובד ציבור. אף על פי שעבירת העלבת עובד ציבור אינה נחשבת לעבירה כה חומרה, מי שיוגש נגדו כתב אישום בגין עבירה זו עשוי לעמוד לדין פלילי ולשאת בענישה, על כל המשתמע מכך. בשורות הבאות, עו"ד ברוך גדע מסביר אודות עבירת העלבת עובד ציבור, באילו מקרים יוגשו כתבי אישום בגין עבירה זו, מה העונש על העלבת עובד ציבור ועל חשיבות הייצוג המשפטי בנוגע לעבירה זו.


העלבת עובד ציבור – לשון חוק העונשין

עבירת העלבת עובד ציבור מעוגנת בסעיף 288 לחוק העונשין, תשל"ז – 1977, הקובע כדלקמן:

"המעליב בתנועות, במלים או במעשים, עובד הציבור, או דיין או פקיד של בית דין דתי או חבר ועדת חקירה לפי חוק ועדות חקירה, תשכ"ט-1968, כשהם ממלאים תפקידם או בנוגע למילוי תפקידם, דינו - מאסר ששה חדשים".

כפי שניתן לראות, העונש המרבי על העלבת עובד ציבור הנו שישה חודשי מאסר. בהקשר זה, יש לציין כי לעתים, לעבירת העלבת עובד ציבור נלוות עבירות נוספות אותן התביעה מייחסת לנאשם בכתב האישום כגון עבירת איומים ובמקרה של אלימות פיזית גם עבירת תקיפת עובד ציבור. חשוב להדגיש כי מלבד אמירות מילוליות, גם תנועות ידיים, שפת גוף, שליחת מכתבים, מסרונים או מעשים אחרים – עשויים לענות על יסודות העבירה.


מי נחשב לעובד ציבור?

סעיף 34 כד לחוק העונשין מגדיר מיהו "עובד ציבור":

 • עובד המדינה, לרבות חייל כמשמעותו בחוק השיפוט הצבאי, תשט"ו-1955;

 • עובד רשות מקומית או רשות חינוך מקומית;

 • עובד מועצה דתית;

 • עובד המוסד לביטוח לאומי;

 • עובד בנק ישראל;

 • עובד ההסתדרות הציונית העולמית, הסוכנות היהודית לארץ ישראל, קרן קיימת לישראל, קרן היסוד - המגבית המאוחדת לישראל, לרבות חבר מועצה או הנהלה במוסדות אלה;

 • עובד לשכת שירות התעסוקה;

 • עובד מפעל, מוסד, קרן או גוף אחר שהממשלה משתתפת בהנהלתם, לרבות חבר מועצה או הנהלה בגופים אלה;

 • בורר;

 • נושא משרה או תפקיד על פי חיקוק, בין במינוי, בין בבחירה ובין בהסכם, אף אם איננו אחד מעובדי הציבור המנויים בפסקאות (1) עד (9);

 • דירקטור מטעם המדינה בחברה ממשלתית, בחברה בת ממשלתית או בחברה מעורבת, כמשמעותן בחוק החברות הממשלתיות, תשל"ה–1975, וכן עובד של חברה כאמור או אדם המועסק בשירותה;


כפי שניתן לראות, הסעיף מונה רשימה ארוכה ובה בעלי תפקידים שנחשבים לעובדי ציבור. בהתאם לכך, עובד מדינה, עובד רשות מקומית, מורה, עובד מועצה דתית, עובד המוסד לביטוח לאומי, עובד בבנק ישראל, עובד לשכת שירות התעסוקה, שוטר, פקח עירוני – כל אלה ועוד מוגדרים עובדי ציבור על פי חוק.


מתי יוגש כתב אישום על העלבת עובד ציבור

מכיוון שעבירת העלבת עובד ציבור פוגעת בזכות לחופש הביטוי לא בכל מקרה ולא כל אמירה תוביל להגשת כתב אישום בגין עבירה זו. יחד עם זאת, אין זה אומר שחופש הביטוי הנו חזות הכל וקיימת חשיבות רבה בהגנה על עובדי הציבור, וזאת כדי שיוכלו לבצע את עבודתם ללא מורא.

הנחיית היועץ המשפטי לממשלה מס' 4.1103 מפרטת מהם השיקולים הנלקחים בחשבון במסגרת קבלת ההחלטה אם להגיש כתב אישום בגין העלבת עובד ציבור:

 1. חומרת האמירה – ככל שהאמירה חמורה יותר, כך יגבר הסיכוי שיוגש כתב אישום.

 2. הישנות האמירה – ככל שהאמירה נאמרה יותר מפעם אחת בודדת, כך יגבר הסיכוי שיוגש כתב אישום.

 3. מטרת האמירה המעליבה – אם מדובר בגידופים במטרה לפגוע, יגבר הסיכוי שיוגש כתב אישום. לעומת זאת, אם מדובר בביקורת לגיטימית-יפחת הסיכוי שיוגש כתב אישום.

 4. נסיבות האמירה – אם האמירה נאמרה בנוכחות אחרים או פורסמה בפני קהל רב של אנשים, יגבר הסיכוי שיוגש כתב אישום. כמו כן, במסגרת השיקולים יילקח בחשבון אם האמירה נאמרה תוך השתלשלות ספונטנית או תוך תכנון מוקדם.

 5. תוצאת האמירה – במסגרת בדיקה זו, התביעה תיבחן האם נגרם נזק לעובד הציבור.זומנת לחקירה בחשד להעלבת עובד ציבור? הוגש נגדך כתב אישום בגין ביצוע עבירת העלבת עובד ציבור?

יש ליצור קשר עם עורך דין פלילי ללא דיחוי. ייעוץ לפני חקירה עשוי לשנות את תוצאת ההליך בצורה משמעותית. כמו כן, עורך דין פלילי בעל ניסיון ידע להסביר לך מהן הזכויות שלך במהלך החקירה ובמקרים מסוימים אף עשוי להביא לסגירת התיק כנגדך. אם כבר הוגש נגדך כתב אישום, פנה לעורך דין פלילי לייעוץ משפטי על מנת לבחון מהי האסטרטגיה המשפטית הנכונה ביותר בה יש לפעול בתיק. עו"ד ברוך גדע בעל ניסיון רב בייצוג חשודים ונאשמים בכל הנוגע לעבירת העלבת עובד ציבור. בעברו, עו"ד ברוך גדע התמחה בפרקליטות מחוז חיפה, ייצג את מדינת ישראל בערכאות שיפוטיות וניסח כתבי אישום בגין עבירות אלו. הרקע והניסיון אותו מביא עו"ד גדע וההיכרות עם דרכי הפעולה של התביעה מהווה יתרון רב ומשרתת נאמנה את קהל לקוחותיו.


אם זומנת לחקירה או הוגש נגדך כתב אישום בגין עבירת העלבת עובד ציבור, פנה להתייעצות עמנו בטלפון 055-6601981, או השאר פרטים ונחזור אליך תוך זמן קצר.משרדנו מתחייב להקדיש את כלל המשאבים העומדים לרשותו, על מנת להשיג את התוצאה הטובה ביותר עבורך!

Commentaires


bottom of page