Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page
compress bg (1).webp
עורך דין ברוך גדע
055-660-1981
ייעוץ, ליווי וייצוג בהליכים פליליים בכל רחבי הארץ
עורך דין פלילי ברוך גדע
לייעוץ התקשרו 055-660-1981 או השאירו פרטים:
-אודות הכותב-
עורך דין ברוך גדע

עו"ד ברוך גדע, מייסד המשרד, בוגר תואר ראשון במשפטים, יוצא פרקליטות מחוז חיפה ומומחה בייעוץ, ליווי וייצוג חשודים ונאשמים בהליכים פליליים. 

לקריאה נוספת

-לקוחות ממליצים-

הצהרת תובע


הצהרת תובע
הצהרת תובע

בטרם נסביר מה זה הצהרת תובע, רצוי לצעוד מספר צעדים לאחור במסגרת שלבי ההליך הפלילי: כאשר אדם נחקר במשטרה בחשד לביצוע עבירה פלילית, קיימת אפשרות לחקור את אותו כאשר החשוד משוחרר או כאשר החשוד נמצא במעצר. כאשר אדם נעצר במסגרת חקירתו במשטרה, מדובר למעשה במעצר ימים אשר תכליתו לאפשר למשטרה לחקור מבלי שהחשוד יסכן את שלום הציבור או ישבש הליכי חקירה. מעצר ימים מוגבל ככלל, ל-30 ימים בסך הכל (לאחר מכן יש צורך בקבלת עמדת היועמ"ש) ועם סיום החקירה – על המשטרה לשחרר את החשוד, אלא אם תובע הצהיר כי בכוונתו להגיש כתב אישום נגד החשוד. הצהרת תובע, מאפשרת לתביעה בפרק זמן זה לנסח את כתב האישום, כאשר החשוד נתון במעצר. בדרך כלל, במסגרת הצהרת התובע התביעה תבקש 5 ימי מעצר נוספים.


הצהרת תובע – לשון החוק:

הצהרת תובע מוגדרת בסעיף 17(ד) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו-, 1991, הקובע כדלקמן:

"נעצר אדם וחקירתו נסתיימה, ישוחרר מהמעצר, ואולם אם הצהיר תובע כי עומדים להגיש כתב אישום נגדו ושוכנע בית המשפט, כי יש עילה לכאורה לבקש את מעצרו עד תום ההליכים, רשאי שופט להאריך את המעצר, מטעם זה, לתקופה שלא תעלה על 5 ימים, בכפוף להוראות סעיף קטן (ב)".

כפי שניתן לראות, הצהרת תובע מוגשת על "קו התפר" בשלב שבין סיום החקירה לבין הגשת כתב האישום. הסיבה שהצהרת התובע מוגשת בשלב זה, הינה לאפשר לתביעה / לפרקליטות לנסח את כתב האישום, כאשר החשוד נתון במעצר. לכן, תקופה זו גם מכונה כ"מעצר גישור".


במידה והוגשה הצהרת תובע, האם בהכרח יוגש כתב אישום?

לא. אם הוגשה הצהרת תובע, ובמהלך תקופה זו, התובע החליט כי אין בכוונתו להגיש כתב אישום, עליו להודיע באופן מיידי לבית המשפט על כך. במצב דברים זה, החשוד ישוחרר ממעצר.


נוסח הצהרת תובע:

רבים טועים לחשוב, כי במסגרת הצהרת תובע, על המדינה להצהיר אילו סעיפי חיקוק בכוונתה לייחס לחשוד או לציין פרטים אחרים נוספים. על כל פנים, בש"פ 4455/00 מדינת ישראל נ' בדווי, בית המשפט העליון פסק כי נוסח הצהרת התובע הנו כדלקמן:

"אני מאשר/ת בזאת לאחר עיון בעיקרי חומר הראיות, כי יש מקום לכאורה להגיש בתיק זה כתב אישום ולבקש את מעצרו של הנאשם עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו".

האם ניתן לבצע פעולות חקירה נוספות בתקופת המעצר שלאחר הגשת הצהרת תובע?

אם מדובר בהשלמות חקירה טכניות, ניתן לבצע את השלמות החקירה במסגרת ימי המעצר שניתנו לאחר הגשת הצהרת תובע. עם זאת, אם מדובר בהשלמות חקירה מהותיות, אין לבצען בשלב שלאחר הגשת הצהרת תובע ועל היחידה החוקרת לפנות לבית המשפט ולבקש את הארכת מעצרו של החשוד.


יש לכם שאלה להליכי מעצר? זקוקים לייעוץ, ליווי או ייצוג משפטי במסגרת הליך פלילי?

עורך דין ברוך גדע, מומחה לדיני מעצרים, זמין עבורכם 24 שעות ביממה שישה ימים בשבוע. עורך דין ברוך גדע עוסק במשפט פלילי ומופיע באופן תדיר בדיוני הארכות מעצר.

זכרו! במקרים מסוימים, גם בשלב הצהרת התובע ניתן להביא לשחרורו של החשוד ממעצר.

במצבי חירום, ניתן ליצור קשר ישירות עם עו"ד גדע במספר 055-6601981, או השאירו פרטים ואנו נחזור בהקדם.

Comentários


bottom of page