Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page
compress bg (1).webp
עורך דין ברוך גדע
055-660-1981
ייעוץ, ליווי וייצוג בהליכים פליליים בכל רחבי הארץ
עורך דין פלילי ברוך גדע
לייעוץ התקשרו 055-660-1981 או השאירו פרטים:
-אודות הכותב-
עורך דין ברוך גדע

עו"ד ברוך גדע, מייסד המשרד, בוגר תואר ראשון במשפטים, יוצא פרקליטות מחוז חיפה ומומחה בייעוץ, ליווי וייצוג חשודים ונאשמים בהליכים פליליים. 

לקריאה נוספת

-לקוחות ממליצים-

חקירת קטין במשטרה | זכויות קטין בחקירה


חקירת קטין במשטרה | זכויות קטין בחקירה במשטרה
חקירת קטין במשטרה | זכויות קטין בחקירה במשטרה

עורך דין ברוך גדע על חקירת קטין במשטרה וזכויותיו: תקופת החופש הגדול חושפת את בני הנוער לפיתויים רבים. שעמום, לחץ חברתי, עודף זמן פנוי שובבות וסקרנות – אלו הן חלק מהסיבות להסתבכותם של בני נוער בפלילים. בדומה למרבית ההליכים הפליליים, גם כשמדובר בקטינים ההליך נפתח בחקירת משטרה. חקירה במשטרה הינה סיטואציה מלחיצה, קל וחומר כשמדובר בקטין, ושבעתיים כשמדובר בקטין ללא עבר פלילי שזו הסתבכותו הראשונה עם גורמי האכיפה. ילדכם עוכב לחקירה במשטרה? זקוקים לייעוץ משפטי מעורך דין פלילי? בשורות הבאות, עו"ד ברוך גדע סוקר את זכויות הקטין בחקירה.


חקירת קטין במשטרה – מיהו קטין?

על פי חוק, קטין הוא מי שטרם מלאו לו 18 שנים בעת ביצוע העבירה. כאן המקום לציין כי גיל האחריות הפלילית במדינת ישראל הנו 12 שנים, ולכן, קטין שביצע עבירה פלילית בהיותו מתחת לגיל זה אינו בר עונשין. עם זאת, קטין שטרם מלאו לו 12 שנים עשוי למצוא עצמו נחקר במשטרה כעד.


חקירת קטין במשטרה - האם הקטין נחקר כעד או כחשוד?

ישנם שני מצבים בהם קטין עשוי למצוא עצמו בחקירה:

  1. חקירת קטין כעד – מדובר בקטין שאינו חשוד בביצוע עבירה, אלא כעד לעבירה פלילית שבוצעה.

  2. חקירת קטין כחשוד – מדובר בקטין שחשוד במעורבות בביצוע עבירה פלילית. יוער כי גם קטין שנחקר כעד עשוי למצוא את עצמו נחקר כחשוד בביצוע עבירה ולכן, בשני המצבים קיימת חשיבות לקבלת ייעוץ מעורך דין פלילי.


עיכוב קטין לתחנת המשטרה

מרבית האירועים בהם מעורבים קטינים מתבצעים באופן ספונטני ובלא תכנון מוקדם. לרוב, מדובר בעבירות רחוב כגון שימוש בסמים, אלימות וונדליזם, המתרחשות ברחובות ובגנים הציבוריים. במרבית המקרים יבקש השוטר מהקטין להתלוות עמו לתחנת המשטרה. אם הקטין עוכב לתחנת המשטרה, ישנה חובה להודיע על כך בהקדם האפשרי לאחד מהוריו. במקרים חריגים, בהם קיים חשש ממשי לשלום הקטין או כשהקטין ביקש שלא ליידע את הוריו, רשאית המשטרה שלא להודיע להוריו של הקטין בדבר עיכובו לתחנה.


זכויות קטין בחקירה כעד לביצוע עבירה

נקודת המוצא היא כי חקירת קטין כעד לביצוע עבירה תיעשה בידיעת הורהו. במקרים חריגים, בסמכותה של משטרת ישראל להימנע מלהודיע להורי הקטין בדבר חקירתו, כך למשל:

  • אם הקטין ביקש שלא להודיע לאחד מהוריו בדבר החקירה ועובד סוציאלי אישר זאת.

  • טובת החקירה – אם הודעת המשטרה לאחד ההורים עשויה לסכל את חקירת המקרה. למשל: כשמדובר בעבירות אלימות במשפחה.

  • טובת הקטין – מתוך רצון לשמור על שלומו הגופני והנפש.


זכויות קטין בחקירה כחשוד בביצוע עבירה

חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), תשל"א-1971 מקנה זכויות ייחודיות לקטין שנחקר כחשוד בביצוע עבירה, להלן יובאו עיקרי זכויותיו של הקטין אשר נחקר בחשד לביצוע עבירה:

  • קטין ייחקר בידיעת הוריו: בדומה לקטין שנחקר כעד, ישנה חובה להודיע להוריו של הקטין בדבר חקירתו, אלא אם כן הקטין הביע את התנגדותו לכך או שלא ניתן לאתר את הוריו של הקטין באמצעים סבירים. חשוב לציין כי התנגדותו של הקטין אינה מתקבלת באופן אוטומטי. כמו כן, בסמכותו קצין משטרה שהוסמך לכך להורות על חקירתו של קטין שאינו עצור אף מבלי להודיע על כך להורהו, אם עצם ההודעה עלולה לפגוע בשלומו של הקטין, של אדם אחר או להביא לשיבוש הליכי חקירה. סמכות זו של הקצין האחראי תקפה ל-8 שעות לכל היותר מעת הגעת הקטין לחקירה.

  • הודעה לקטין חשוד על זכויותיו בטרם חקירתו: כאשר מדובר בקטין הנחקר כחשוד, על החוקר להסביר לקטין בשפה המובנת לו בדבר החשדות נגדו וכן ליידע את הקטין כי זכותו להתייעץ עם עורך דין לפני החקירה, על זכאותו של הקטין להיות מיוצג על ידי סניגור ציבורי וכן על זכותו של הקטין לנוכחות הורה או אדם קרוב אליו במהלך החקירה.

  • נוכחות הורה או קרוב אחר במהלך החקירה: קטין החשוד בביצוע עבירה זכאי להתייעץ עם הורהו או אדם קרוב לפני החקירה. בנוסף, הקטין זכאי לכך שהורהו או אדם אחר הקרוב אליו יהיה נוכח במהלך החקירה. עם זאת, חשוב להדגיש כי חל איסור על ההורה להתערב במהלך החקירה. הפרעה למהלכה התקין של החקירה מצדו של ההורה, עשויה להוביל להרחקת מחדר החקירות.

  • חקירת קטין בשעות הלילה (הוראה זו תקפה גם לקטין שנחקר כעד): אין לחקור קטין, בין אם כחשוד ובין כעד במהלך שעות הלילה. אסור לחקור קטין שטרם מלאו לו 14 שנים בין השעות 07:00-20:00. אם לקטין מלאו 14 שנים, אסור לחקרו בין השעות 07:00-22:00. עם זאת, ייתכנו חריגים בהם הקצין המוסמך ישלול זכות זו מהקטין, כך למשל כאשר העבירה נעברה בסמוך למועד מעצרו של הקטין, או כאשר הקטין והורהו הסכימו לכך שהחקירה תתבצע בשעות הלילה (במצב זה, החקירה לא תתאפשר מעבר לחצות - אף בהסכמת ההורה).


ילדכם זומן לחקירה? זקוקים לייעוץ מעורך דין פלילי?

עבריינות נוער בכלל וחקירת קטינים במשטרה בפרט דורשת גישה ומיומנות מיוחדת, הן בפן המקצועי והן בפן הרגשי. רק עורך דין הבקיא ברזי המשפט הפלילי ושעוסק בזכויותיהם של קטינים בהליך הפלילי ידע כיצד לחלץ אתכם מהמצב אליו נקלעתם.

משרדנו מתחייב להקדיש את כל המשאבים העומדים לרשותו על מנת לשמור על זכויותיו של ילדכם ולדאוג לכך שלא תיפגענה. במקרי חירום, ניתן ליצור קשר עם עו"ד ברוך גדע 24 שעות ביממה, שישה ימים בשבוע (לא בשבת) במספר 055-6601981 או השאירו פניה ונחזור אליכם תוך זמן קצר.

留言


bottom of page